ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-04 13:46:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Cyfryzacja powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Nowym Tomyślu, w zakresie części kartograficznej w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 11:27:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Cyfryzacja powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   w Nowym Tomyślu, w zakresie części kartograficznej w ramach projektu  „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym   w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Cyfryzacja powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Nowym Tomyślu, w zakresie części ewidencyjnej w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 11:21:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Cyfryzacja powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   w Nowym Tomyślu, w zakresie części ewidencyjnej w ramach projektu  „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym   w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej poprawkę do OPZ tzn. nowy OPZ + wyjaśnienia „Dokonano zmian w zapisach rozdziału 2.1.3, 2.6.3.1, 2.6.3.2 oraz dodany został rozdział 2.6.3.3.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-18 12:02:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej  poprawkę do OPZ  tzn. nowy OPZ + wyjaśnienia „Dokonano zmian w zapisach rozdziału  2.1.3, 2.6.3.1, 2.6.3.2 oraz dodany został rozdział 2.6.3.3.”

Cyfryzacja powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Nowym Tomyślu, w zakresie części ewidencyjnej w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-13 13:51:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Cyfryzacja powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   w Nowym Tomyślu, w zakresie części ewidencyjnej w ramach projektu    „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym   w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Cyfryzacja powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Nowym Tomyślu, w zakresie części kartograficznej w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-13 12:30:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Cyfryzacja powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   w Nowym Tomyślu, w zakresie części kartograficznej w ramach projektu   „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym    w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Opracowanie i wdrożenie e-usługi dostępu do informacji przestrzennej oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-10 12:42:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opracowanie i wdrożenie e-usługi dostępu do informacji przestrzennej oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl (część południowa), wsi Paproć i Sękowo oraz aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl (część południowa).

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-13 14:20:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl (część południowa), wsi Paproć i Sękowo oraz aktualizacja ewidencji gruntów i budynków  w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl (część południowa).

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-30 08:33:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA USŁUGI:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 14:06:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA USŁUGI:
 
Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
w ramach projektu:
 
„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”
Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu