ˆ

Informacje o środowisku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Nadleśnictwa Grodzisk

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-01 08:57:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nadleśnictwo Grodzisk informuje, że z dniem 28 maja br. zostaje odwołany okresowy zakaz wstępu do lasu na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Grodzisk położonych na terenie Starostwa Nowy Tomyśl, Gminy Opalenica, Gminy Kuślin, Starostwa Szamotuły i Gminy Duszniki gdzie odbył się lotniczy zabieg wielkoobszarowy chemicznego ograniczenia liczebności owadów doskonałych chrabąszcza majowego.

Informacja Nadleśnictwa Wolsztyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 14:10:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nadleśnictwo Wolsztyn informuje, że od dn. 17 maja br. na terenie Leśnictwa Huta i Przychodzko będzie prowadzony chemiczny zabieg ratowniczy przy użyciu sprzętu lotniczego przeciwko brudnicy mniszce na powierzchni ok 2065 ha (w tym ok. 41 ha lasy prywatne).
 
Informacja i mapa

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o wejściu w życie uchwał antysmogowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 13:11:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
 
Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 15:24:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego     z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2018r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2018r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

Historyczne Zanieczyszczenie Powierzchni Ziemi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-08 08:09:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązująca od 5 września 2014 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadziła do ustawy nowe pojęcie: historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi– rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem30 kwietnia 2007 r., ale także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi spowodowaną emisją lub zdarzeniem, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkódw środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy użyciu systemu teleinformatycznego. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Znaczącą rolę w zakresie identyfikacji oraz sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi pełni starosta.Zgodnie z przepisami art. 101c ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy, kto stwierdzi potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.
Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).
Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl lub na adres e-mailowy: .

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 14:37:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 14 lutego 2017 r.                          
 
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji  
 
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2017r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2017r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego. 
        

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w 2017 r z Nadleśnictwa Trzciel

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-07 12:22:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w 2017 r z Nadleśnictwa Trzciel

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Zofia Pacholak - Laskowska Data wytworzenia informacji: 2016-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Pacholak - Laskowska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-07 12:22:36
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2016-12-07 12:25:33
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2016-12-07 12:26:13
Artykuł był wyświetlony: 2450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-30 11:11:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 27 listopada 2015 r.
RŚ.6222.2.2015
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
Starosta Nowotomyski działając na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2014r., poz. 1232 ze zmianami) w związku z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Nordzucker Polska S.A. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Nordzucker Polska S.A. przez Starostę Nowotomyskiego decyzją z dnia 28 czerwca 2006r. nr RŚ. 7644-1/2005 zmienionego decyzjami RŚ. 7644-2/2007 z dnia 29 maja 2007r., RŚ.6222.1.2012 z dnia 12 listopada 2012r. i RŚ.6222.1.2014 z dnia 5 grudnia 2014r. na prowadzenie instalacji do produkcji cukru z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej 300 ton wyrobów gotowych na dobę i instalacji do spalania paliw o mocy ponad 50 MWt.
W postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz do składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, (kancelaria ogólna).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Nowotomyski.
Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl pok. 58

OGŁOSZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-02 10:11:41

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-08 12:46:03

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu