ˆ

Informacje o środowisku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o środowisku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-06 09:52:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

PUBLICZNIE  DOSTĘPNY  WYKAZ  DANYCH  INFORMACJA  O  ŚRODOWISKU
 
Karty typu A
 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
 • Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
 • Inne dokumentyWyszukiwanie kart informacyjnych

Podstawowe informacje o Wykazie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu