ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminy posiedzeń komisji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 14:38:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
czerwiec 2018r.
 
13.06.2018r. - Komisja Rewizyjna
Godz. 12.30       Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu / salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Wykonanie bieżącej kontroli w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu.
 2. Sprawy bieżące.
 
19.06.2018r. - wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
Tematy Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji:
 1. Informacja z pracy Wydziałów: Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komunikacji, Infrastruktury Drogowej i Rozwoju oraz Budownictwa i Architektury.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
Tematy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Poziom i struktura bezrobocia wśród mieszkańców wsi powiatu nowotomyskiego.
 2. Zatrudnianie obcokrajowców do prac sezonowych w rolnictwie. Aktualnie obowiązujące przepisy oraz system ubezpieczeń.
 3. Analiza materiałów na sesję oraz zaopiniowanie projektów uchwał rady powiatu nowotomyskiego.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
20.06.2018r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 14.00       Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Opalenicy, ul. 27-go Grudnia 2
 1. Sprawozdanie z funkcjonowania SP ZOZ w Nowym Tomyślu za 2017 r.
 2. Aktualna sytuacja finansowa SP ZOZ  oraz postępy prac modernizacyjnych szpitala.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie komisji.
 5. Sprawy różne.
 
21.06.2018r. - wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  oraz Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Godz. 12.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 
 
Tematy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:
 1. Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne – analiza wykonywania zadań PPP.
 2. Działalność placówek specjalnych – podsumowanie działań w roku szkolnym 2017/18.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
Tematy Komisji Budżetowo – Gospodarczej:
 1. Analiza sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia  doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za 2017 rok.
 2. Ocena bieżącej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XLIII sesja Rady Powiatu – 27 czerwca 2018r.
Tematyka sesji:
Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za rok 2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Henicz Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Henicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 14:38:37
Wprowadził informację do BIP: Piotr Dakowski Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 14:38:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Dakowski Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 14:44:08
Artykuł był wyświetlony: 136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 12:19:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
maj 2018r.
 
 
16.05.2018r. - Komisja Rewizyjna
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Omówienie zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 2. Sprawy bieżące.
 
21.05.2018r. - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00       Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. Żwirki 1
 1. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
22.05.2018r. - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu  
 1. Informacja na temat realizacji zadań powiatu nowotomyskiego w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiecie nowotomyskim.
 3. Pozwolenia na emisję hałasu do środowiska.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
23.05.2018r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności za rok 2017.
 2. Ocena sytuacji finansowej SP ZOZ po pierwszym kwartale 2018 r.
 3. Ocena wykonania budżetu Powiatu za 2017r.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie komisji.
 6. Sprawy różne.
 
24.05.2018r. - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Realizacja zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
25.05.2018r. - Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2017 rok.
 2. Podsumowanie współpracy pomiędzy Powiatem Nowotomyskim z gminami z terenu powiatu w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowych za rok 2017 – perspektywa dalszej współpracy w 2018r.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XLII sesja Rady Powiatu – 30 maja 2018r.
Tematyka sesji:
Ocena wykonania budżetu powiatu za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Henicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Henicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-16 12:19:49
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 12:20:13
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 12:20:13
Artykuł był wyświetlony: 194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-10 09:42:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
kwiecień 2018r.
 
 
16.04.2018r.  - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
17.04.2018r. - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu  
 1. Informacja na temat realizacji zadań przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Tomyślu.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
18.04.2018r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej za rok 2017.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie nowotomyskim na lata 2016-2026 za rok 2017.
 4. Sprawozdanie z programu współpracy powiatu nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych za rok 2017.
 5. Analiza aktualnej sytuacji finansowej SP ZOZ.
 6. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 7. Wnioski i opinie komisji.
 8. Sprawy różne.
 
19.04.2018r. - Komisja Rewizyjna
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Opracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2017 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 2. Omówienie zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 3. Sprawy bieżące.
 
 
20.04.2018r. - Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych z uwzględnieniem środków zewnętrznych, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w 2017 roku oraz plan na 2018 rok.
 2. Omówienie harmonogramu realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFS „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
23.04.2018r. - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza zatrudnienia w  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat.
 2. Kalendarz imprez sportowo-kulturalnych na rok 2018.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
 
XLI sesja Rady Powiatu – 24 kwietnia 2018r.
Tematyka sesji:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej za rok 2017.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie nowotomyskim na lata 2016-2026- za rok 2017.
 4. Sprawozdanie z programu współpracy powiatu nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych za rok  2017.
 5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 oraz informacja o stanie mostów i dróg powiatowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Henicz Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Henicz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 09:42:54
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 10:18:01
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 10:18:01
Artykuł był wyświetlony: 308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu