ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XLII/317/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:05:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/317/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 11:27:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Uchwała Nr XLI/315/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 11:25:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLI/315/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uchwała Nr XLI/314/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XIV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 11:20:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLI/314/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr XIV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

Uchwała Nr XLI/313/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 11:10:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLI/313/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Uchwała Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w latach 2018 - 2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 11:06:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w latach 2018 - 2020

Uchwała Nr XLI/311/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 – 2028

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 11:02:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLI/311/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr XLI/310/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 10:59:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLI/310/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2018

Uchwała Nr XL/309/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu powiatu nowotomyskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-10 09:58:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XL/309/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu powiatu nowotomyskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań

Uchwała nr XL/308/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-10 09:50:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XL/308/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu