ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXVIII/224/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-19 11:27:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/224/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r.

Uchwała Nr XXVIII/223/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zobowiązania dotyczącego projektu pn. "Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-19 11:21:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/223/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zobowiązania dotyczącego projektu pn. "Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych".

Uchwała Nr XXVIII/222/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie projektu "Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-19 11:18:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/222/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie projektu "Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych".

Uchwała Nr XXVIII/221/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zawarcia z Gminami z terenu Powiatu umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2. na rok 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-19 11:14:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/221/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zawarcia z Gminami z terenu Powiatu umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2. na rok 2014

Uchwała Nr XXVIII/220/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnym na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2014r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-19 11:08:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/220/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnym na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2014r.

Uchwała Nr XXVIII/219/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/151/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-19 11:04:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/219/2014 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/151/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXVIII/218/14 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2014.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-19 10:56:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/218/14 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2014.

Uchwała Nr XXVII/217/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-10 12:02:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/217/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego".

Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2014 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-10 11:59:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXVII/215/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2014 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-10 11:55:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/215/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2014 rok.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu