ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 09:59:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 09:56:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017

Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w latach 2017-2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 09:52:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w latach 2017-2019

Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-25 08:53:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-25 08:49:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017.

Uchwała nr XXXI/219/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Nowotomyskiego i uchwalenia regulaminu tej straży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 11:59:58

Uchwała nr XXXI/218/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 11:57:28

Uchwała nr XXXI/217/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/130/2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 11:50:50

Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 11:08:46

Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 11:03:31

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu