ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-20 14:21:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017.

Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacja i e-rejestracja, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:48:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/256/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacja i e-rejestracja, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

Uchwała nr XXXV/255/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/195/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Nowym Tomyślu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:40:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/255/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/195/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Nowym Tomyślu

Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:22:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego

Uchwała nr XXXV/253/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokość kosztów z tym związanych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:20:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/253/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokość kosztów z tym związanych.

Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:18:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018".

Uchwała nr XXXV/251/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Trzciance w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształceni Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Trzciance w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształceni Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:13:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/251/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Trzciance w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształceni Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Trzciance w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształceni Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance

Uchwała nr XXXV/250/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:07:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/250/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Uchwała nr XXXV/249/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:04:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/249/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących  szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Uchwała nr XXXV/248/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 14:01:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/248/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu