ˆ

Petycje

Szczegóły informacji

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2016r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-09-21 10:41:56 Informacja ogłoszona dnia 2016-09-21 10:44:09 przez Leszek Gruszkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2016r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1.
Dot. publikacji w BIP Centralnego Rejestru Umów wprowadzonego Zarządzeniem Starosty nr AO.120.1.2016
07.03.2016r.
Przemysław Mierzejewski
15.04.2016r.-analiza petycji na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowotomyskiego:
 
02.05.2016r.-udzielono odpowiedzi (pozostawiono  dotychczasową - papierową formę prowadzenia Centralnego Rejestru Umów)
 
2.
Dot. dokonania kontroli wydawania decyzji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w sprawie świadczeń rehabilitacyjnych oraz możliwości dokonania zmian na głównych stanowiskach kierowniczych.
31.05.2016r.
 
20.06.2016r.-informacja o zamiarze przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie;
 
30.08.2016r.-informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji do 30.09.2016r.;
 
26.09.2016r. - udzielnie odpowiedzi: w wyniku audytu nie stwierdzono nieprawidłowości w procesie udzielania dofinansowania ze środków PFRON w latach 2014-2016; w związku z powyższymi ustaleniami petycja w części dotyczącej dokonania zmian na głównych stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie może zostać rozpatrzona pozytywnie.
 
3.
Dot. problemów i utrudnień związanych z konserwacją i czyszczeniem rowów melioracyjnych
08.09.2016r.
 
16.09.2016r.-przekazanie petycji wg właściwości do urzędów gmin z terenu powiatu nowotomyskiego
 
 
 
 
4.
Dot. umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów
21.10.2016r.
 
08.11.2016r. - przekazanie petycji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
 i Kartograficznej, celem ustosunkowania się do przedmiotowej petycji;
 
21.11.2016r.- przekazanie petycji do radcy prawnego celem wydania opinii;
 
28.11.2016r.- udzielenie odpowiedzi - uznanie petycji za bezprzedmiotową.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Bajor Data wytworzenia informacji: 2016-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Bajor Data wprowadzenia do BIP 2016-09-21 10:41:56
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2016-09-21 10:44:09
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2016-12-06 09:41:48
Artykuł był wyświetlony: 2201 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego