ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-24 2018-05-11 09:00:00 Przebudowa pasa drogi powiatowej w m. Michorzewo ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 111.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • zał. nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 70.4 KiB)
 • zał.nr 2 - oświadczenie, składane na podst. art. 25a ust. 1 (PDF, 39.7 KiB)
 • zał.nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.2 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (PDF, 41.8 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób (PDF, 55.8 KiB)
 • zał. nr 6 - wzór umowy (PDF, 5.3 MiB)
 • zał. nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 26.7 MiB)
2 2018-04-20 2018-04-30 10:00:00 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Zbąszyń w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 606.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 95.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • zał. A - OPZ (opis przedmiotu zamówienia) (PDF, 1.6 MiB)
 • zał. nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 431.8 KiB)
 • zał.nr 2 - oświadczenie, składane na podst. art. 25a ust. 1 (PDF, 392.8 KiB)
 • zał.nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 374.3 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz zrealizowanych usług (PDF, 392.5 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób (PDF, 432.2 KiB)
 • zał. nr 6 - wzór umowy (PDF, 1 MiB)
 • zał. nr 7.1. - Zarządzenie Starosty w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gm. Zbąszyń (PDF, 528.6 KiB)
 • zał. nr 8.1. - Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gm. Zbąszyń (PDF, 705.3 KiB)
 • zał. nr 8.2 - Mapa poglądowa gm. Zbąszyń (TIF, 993 KiB)
3 2018-04-13 2018-04-30 09:00:00 Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2757P w m. Nowa Wieś Zbąska ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.4 MiB)
 • zał. nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 63.6 KiB)
 • zał.nr 2 - oświadczenie, składane na podst. art. 25a ust. 1 (PDF, 39.8 KiB)
 • zał.nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.2 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (PDF, 41.8 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób (PDF, 56.1 KiB)
 • zał. nr 6 - wzór umowy (PDF, 87.9 KiB)
 • zał. nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 16.5 MiB)
 • Zgoda PGW Wody Polskie (PDF, 1.1 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu