ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rozstrzygnięcie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 162/EK/2016 z dnia 2 września 2016 roku została rozstrzygnięta II edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2016 roku. 

Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram.

Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzoną za zgodność kserokopii z oryginałem przez osoby upoważnione.

Uchwała w sprawie przyznanych dotacji w ramach II edycji otwartego konkursu ofert, jak i aktualne załączniki niezbędne do podpisania umowy, a następnie dokonania rozliczenia zadania znajdują się w załączeniu.