ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne Projektu Programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych Projektu „Program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” i zaprasza do udziału w niniejszych konsultacjach.