ˆ

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2017 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, w formie wspierania, na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zaprasza do składania ofert.
 
Szczegóły dotyczące niniejszego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu (Załącznik Nr 1).