ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 201/EK/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2017 roku.
 
Organizacje pozarządowe, które otrzymały inną niż wnioskowana kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć skorygowaną przewidywaną kalkulację kosztów, która będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram.
Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą również dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub odpowiednio innego rejestru bądź ewidencji  (potwierdzoną za zgodność kserokopii
z oryginałem przez osoby upoważnione) – w szczególności w przypadku wszelkich zmian dotyczących danych zawartych w rejestrze (KRS) lub odpowiednio innego rejestru albo ewidencji.
Uchwała w sprawie przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert, jak i aktualne załączniki niezbędne do podpisania umowy,
a następnie dokonania rozliczenia zadania znajdują się w załączeniu.