ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2018-2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr 210/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 23 sierpnia 2023 r.

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-01 15:43:33 przez Piotr Dakowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

AO.BR.0022.210.2023
Protokół Nr 210/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 23 sierpnia 2023 r.
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: Starosta Nowotomyski – Andrzej Wilkoński, Wicestarosta Nowotomyski – Marcin Brambor, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego – Renata Gruszka, członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu – Ewa Bąbelek oraz Skarbnik Powiatu – Barbara Golon, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
O godzinie 13.30 posiedzenie otworzył Starosta, który powitał wszystkich obecnych i zapytał, czy do porządku obrad są pytania, uwagi lub wnioski? Nikt się nie zgłosił.
Porządek obrad Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 280 do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 znajdującą się w Powiecie Zielonogórskim w Gminie Czerwieńsk.
Starosta przedstawił uchwałę i zapytał, czy są pytania do treści uchwały? Nikt się nie zgłosił.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 701/DR/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 280 do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 znajdującą się w Powiecie Zielonogórskim w Gminie Czerwieńsk.
 
Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu (dot. zgody dla Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu na zawarcie kolejnej umowy z I Akademicką Szkołą Podstawową).
Starosta przedstawił uchwałę i zapytał, czy są pytania do treści uchwały? Nikt się nie zgłosił.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 702/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu (dot. zgody dla Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu na zawarcie kolejnej umowy z Międzyszkolnym Klubem Sportowym Gromy).
Starosta przedstawił uchwałę i zapytał, czy są pytania do treści uchwały? Nikt się nie zgłosił.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 703/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu (dot. zgody dla Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu na zawarcie kolejnej umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym Dream Team).
Starosta przedstawił uchwałę i zapytał, czy są pytania do treści uchwały? Nikt się nie zgłosił.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 704/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu salki fitness w Nowym Tomyślu (dot. zgody dla Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu na zawarcie kolejnej umowy z osobą fizyczną).
Starosta przedstawił uchwałę i zapytał, czy są pytania do treści uchwały? Nikt się nie zgłosił.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 705/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu salki fitness w Nowym Tomyślu.
 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023.
Skarbnik Powiatu – Barbara Golon poinformowała, że w celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
Pani Skarbnik omówiła poszczególne wnioski o zmiany w budżecie.
Starosta zapytał, czy są pytania do treści uchwały? Nikt się nie zgłosił.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 706/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023.
 
Ad.7. Przyjęcie na sesję Rady Powiatu Nowotomyskiego projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2738P odcinek ul. Kościuszki w obrębie działki o nr ewid. 526/1, obręb Glinno, gmina Nowy Tomyśl.
Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały należy przesłać do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin oraz zarządów sąsiednich powiatów, na obszarze których przebiega droga celem zasięgnięcia opinii.
Starosta zapytał, czy są pytania? Pytań nie było.
Starosta poddał pod głosowanie przyjęcie ww. projektu uchwały na sesję Rady Powiatu.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. projekt uchwały na sesję Rady Powiatu.
 
Ad.8. Sprawy bieżące:
Starosta poprosił Sekretarza Powiatu o przedstawienie informacji na temat wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.
Sekretarz Powiatu zapoznała członków Zarządu z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Poznaniu w zakresie: „Funkcjonowanie szpitali powiatowych”, po kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu oraz z informacją Dyrektora SP ZOZ o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach naprawczych.
W wyniku dyskusji, na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego wniósł o dostarczenie dokumentów (Zarządzeń), potwierdzających wprowadzenie następujących procedur:
  • procedury udzielania zamówień na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ww. ustawy z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości tych świadczeń w tym również bezpieczeństwa zdrowotnego chorym leczonym w SP ZOZ,
  • procedur związanych z aneksowaniem umów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowaniem zgodności postępowania z przepisami prawa w tym zakresie z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości tych świadczeń w tym również mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne chorych leczonych w SP ZOZ,
  • procedury ponoszenia kosztów w granicach planu finansowego,
  • procedury dokonywania zmian w rocznym planie finansowym szpitala,
  • zasad terminowego regulowania zobowiązań w kierunku uniknięcia zapłaty odsetek.
Ponadto Zarząd Powiatu wniósł o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej aktualizacji wyceny procedur medycznych oraz o wskazanie terminu realizacji zalecenia.
 
Zarząd zapoznał się również z informacją dotyczącą stanowiska Dyrektora ds. Medycznych. Z przedłożonych przez Dyrektora SP ZOZ dokumentów wynika, iż 25 marca br. upłynął okres pełnienia funkcji Dyrektora ds. Medycznych pana Marka Ratajczaka.
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej etapu prowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
            Jednocześnie Zarząd Powiatu Nowotomyskiego zgłosił kilka uwag dotyczących prowadzenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu Biuletynu Informacji Publicznej i postanowił zobowiązać Dyrektora SP ZOZ do dostosowania i prowadzenia BIP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do bieżącej aktualizacji danych w nim zawartych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), podmioty publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej, tj. informacji o: statusie prawnym lub formie prawnej organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej majątku, którym dysponują.
 
Starosta zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
 
Z uwagi na brak dalszych tematów, Starosta o godzinie 15.00 zakończył posiedzenie Zarządu.
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Andrzej Wilkoński
 
 
 
 
Protokolant:
Agnieszka Henicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-01 15:39:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-01 15:43:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-01 15:43:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony