ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego rogramu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Powiatu Nowotomyskiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 27 sierpnia do 11 września br.  
 
Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach.

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020”