ˆ

Powołanie PRDPP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Nowotomyskiego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim, w kadencji 2020-2023.