ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdania finansowe za rok 2019