ˆ

Ogłoszenia Geodety Powiatowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Geodety powiatowego 1/2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Geodety Powiatowego dla Wykonawców realizujących prace geodezyjne na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

Ograniczenie kontaktu z PODGiK

Akapit nr 1 - brak tytułu

W nawiązaniu do §2 zarządzenia Starosty nowotomyskiego nr 49/2020 z dnia 15.10.2020r., w sprawie ustanowienia określonych zasad i ograniczeń w Starostwie Powiatowym, uprzejmie informuję, iż należy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt osobisty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu. Wizyty niezbędne, związane z realizacją zadań służbowych w PODGiK mogą odbyć się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerami:
 
- 61 44 26 779 – Podinspektor Anna Borkowska
- 61 44 26 693 – Geodeta Powiatowy Paweł Gorzelańczyk
 
Zaleca się w miarę możliwości kontakt za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz aplikacji iKERG.
Wyniki prac geodezyjnych w postaci operatów technicznych należy składać w głównej kancelarii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. W najbliższych dniach pojawi się również możliwość złożenia dokumentacji w urnie, która zlokalizowana będzie przed wejściem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42, 64-300 Nowy Tomyśl

Operat w postaci elektronicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

PODGiK w Nowym Tomyślu przedstawia zalecenia dotyczące przekazywania operatów technicznych w formie elektronicznej.

Usługi WMS/WFS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. i oraz j, nie pobiera się opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych. W celu pozyskania powyższych danych PODGiK udostępnia dane ewidencyjne.
 
 
Dodatkowo PODGiK udostępnia usługę WMS/WFS dla danych GESUT  powiatu nowotomyskiego dostępnych również w serwisie geoportal.gov.pl