ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komisja konkursowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Starosta Nowotomyski ogłasza nabór kandydatów
do Komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie  otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku.
 
 Szczegóły w załącznikach:
- ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej
- formularz zgłoszeniowy