ˆ

Petycje - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2020r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w 2020r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1.
Zmiana decyzji nr RŚ.613.44.2020 dotyczącej wycinki drzew rosnących na działce nr 1226 w miejscowości Zbąszyń na ul. Promenada
10 września
2020 r.
Mieszkańcy i przyjaciele Zbąszynia
17 września 2020 r. -  przekazanie petycji do Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
22.09.2020 udzielenie odpowiedzi na petycję (Skan Odpowiedzi)
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach do Rady Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu w 2020r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1. Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 01 czerwca 2020r. Renata Sutor
22 czerwca 2020 r. - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - wydanie opinii
24 czerwca 2020 r. - podjęcie uchwały przez Radę Powiatu (treść uchwały), udzielenie odpowiedzi (skan odpowiedzi)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor/Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 12:40:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 12:52:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12 12:08:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w 2019r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1.
Dot. projektu włączenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu do Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica
15 stycznia 2019r.
Agnieszka Kaczmarek - Dyrektor ZSOiP im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu
21.01.2019r. - Zarząd Powiatu Nowotomyskiego zapoznał się z treścią petycji i ustalił tryb działania w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
 
 
 
2.
petycja w sprawie postawienia lamp ulicznych oraz wymierzenia odcinka drogi
12 luty 2019r.
-
Petycja nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy o petycjach z dnia 11.07.2014r. (DZ. U. z 2018 poz. 870) - zgodnie z art. 7 ust 1 w/w ustawy petycję pozostawia się bez rozpatrzenia  - załącznik
 
 
 
 
3.
petycja dot. odwołanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michorzewie
13 luty 2019r.
-
Przedmiotem petycji może być żądanie działania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - odwołanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nie należy do zadań i kompetencji Starosty. Ponadto petycja nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy o petycjach z dnia 11.07.2014r. (Dz. U. z 2018 poz. 870) - zgodnie z art. 7 ust 1 w/w ustawy petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 
 
 
4.
petycja dot. "wycofania się z zamiaru włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu"
20 marca 2019r.
Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
22.03.2019r. - przekazanie petycji do rozpatrzenia do  Rady Powiatu Nowotomyskiego (skan przekazania)
 
 
 
 
5.
petycja dot. "wycofania się z planu przyłączenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym   Tomyślu"
20 marca 2019r.
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
22.03.2019r. - przekazanie petycji do rozpatrzenia do  Rady Powiatu Nowotomyskiego (skan przekazania)
 
 
 
 
6.
petycja dot. "sprzeciwu w sprawie wydania pozwolenia na budowę, a docelowo budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Borui Kościelnej"
11 luty 2019r.
Mieszkańcy wsi Boruja Kościelna
Petycja nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach, w związku z powyższym zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia (skan odpowiedzi).
 
 
 
 
7.
petycja dot.Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki, ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
31 lipiec 2019r.
Konrad Cezary Łakomy - radca prawny
16.09.2019r. - posiedzenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego, rozpatrzenie petycji
17.09.2019r. - zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji: Zarząd Powiatu nie uwzględnił żądań zawartych w przedmiotowej petycji (skan odpowiedzi)
 
 
 
 
8.
Petycja w interesie publicznym, dotycząca zmiany przepisów art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym.
1 października 2019r.
Renata Sutor - Adwokat
18 października 2019r. - przekazanie petycji do podmiotów właściwych do rozpatrzenia, zawiadomienie wnoszącego petycję. (skan pisma)
 
 
 
 
9.
dot. "o zmianę przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie w formie uchwały petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski"
6 grudnia 2019r.
Renata Sutor
8 stycznia 2019 r.- udzielenie odpowiedzi (skan)
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach do Rady Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu w 2019r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1. Dot. projektu włączenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu do Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica 15 stycznia 2019r. Agnieszka Kaczmarek - Dyrektor ZSOiP im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu
17.01.2019r. - skierowanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
25.01.2019r. - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - zapoznanie się z treścią petycji.
08.03.2019r. - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; wydanie opinii.
22.03.2019 - Podjecie Uchwały przez Radę Powiatu Nowotomyskiego w spr. rozpatrzenia petycji.
26.03.2019 - zawiadomienie o podjęciu Uchwały oraz sposobie rozpatrzenia petycji - skan odpowiedzi.
 
2. Dot. "wycofania się z zamiaru włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu" 20 marca  2019r. Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
22.03.2019 - Podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Nowotomyskiego w spr. rozpatrzenia petycji
26.03.2019 - zawiadomienie o podjęciu Uchwały oraz sposobie rozpatrzenia petycji - skan odpowiedzi.
 
3. Dot. "wycofania się z planu przyłączenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu" 20 marca  2019r. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
22.03.2019 - Podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Nowotomyskiego w spr. rozpatrzenia petycji.
26.03.2019 - zawiadomienie o podjęciu Uchwały oraz sposobie rozpatrzenia petycji - skan odpowiedzi.
 
4.
petycja dot.Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki, ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
31 lipiec 2019r.
Konrad Cezary Łakomy - radca prawny
21.08.2019r. - skierowanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
28.08.2019r.- posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wystąpienie o opinię radcy prawnego.
13.09.2019r. - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wydanie opinii w spr. petycji.
25.09.2019 - podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Nowotomyskiego w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji.
03.10.2019 - zawiadomienie o podjęciu Uchwały oraz sposobie rozpatrzenia petycji (skan odpowiedzi - w załączeniu).
 
 
 
 
5.
 
Dot. Petycja w interesie publicznym, dotycząca zmiany przepisów prawa 18 listopada  2019r. Renata Sutor - Adwokat
6 grudnia 2019r. - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - wydanie opinii
18 grudnia 2019r. - podjęcie uchwały przez Radę Powiatu (treść uchwały), udzielenie odpowiedzi i przekazanie do podmiotów właściwych (skan odpowiedzi)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Bajor / Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor / Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-21 13:58:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-21 14:03:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 14:16:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2018r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1.
Dot. rozpoczęcie działań w kierunku rozpoczęcia generalnych napraw dróg powiatowych biegnących przez miejscowość Brody.
10.01.2018r., uzupełnienie 23.02.2018r.
Sołtys, Rada Sołecka, mieszkańcy wsi Brody - reprezentowani przez Sołtysa Wsi - Natalię Pustkowiak
31.01.2018r. - wezwanie do uzupełnienia petycji; 23.02.2018r. - uzupełnienie petycji.
05.03.2018r. - przekazanie petycji do Wydziału Infrastruktury Drogowej i Rozwoju.
16.03.2018 - udzielenie odpowiedzi na petycję - załącznik
 
 
 
 
2.
Dot. transmisji i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego
11.04.2018r., uzupełnienie 12.04.2018r..
Mikołaj Wolanin
16 maja 2018r. - udzielenie odpowiedzi: petycję rozpatrzono negatywnie - załącznik
 
 
 
 
3.
Dot. uchwała nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski, wykonana uchwałą Nr 382/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2017/2018.
27.09.2018r.
Burmistrz Zbąszynia
02.10.2018r. - Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią petycji i skierował petycję do Wydziału Edukacji i Rozwoju w celu doprecyzowania zapisów w załączniku do Uchwały nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017r. w zakresie dotyczącym Szkoły, a Zespołu Szkół.
28.11.2018r.- Zarząd Powiatu Nowotomyskiego pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski, przygotowany przez Wydział Edukacji i Sportu.
29.11.2018r. - udzielenie odpowiedzi na petycję: rozpatrzona pozytywnie - załącznik skan odpowiedzi.
 
 
 
 
 
 
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach do Rady Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu w 2018r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1.
Dot. rozpoczęcie działań w kierunku generalnych napraw dróg powiatowych biegnących przez miejscowość Brody.
10.01.2018r., uzupełnienie 23.02.2018r.
Sołtys, Rada Sołecka, mieszkańcy wsi Brody - reprezentowani przez Sołtysa Wsi - Natalię Pustkowiak
19.01.2018r. - przekazanie petycji do analizy na Komisję Bezpieczeństwa i Komunikacji,
19.02.2018r. - analiza petycji przez Komisję Bezpieczeństwa i Komunikacji,
01.02.2018r. - wezwanie do uzupełnienia petycji; 23.02.2018r. - uzupełnienie petycji.
08.03.2018r. - przekazanie petycji do Wydziału Infrastruktury Drogowej i Rozwoju.
14.03.2018 - udzielenie odpowiedzi na petycję - załącznik
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Bajor / Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor / Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-08 10:12:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-08 10:19:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-21 13:49:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2017r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1.
Dot. zmiany Statutu Powiatu Nowotomyskiego
27.09.2017r.
Mikołaj Wolanin
15.XI.2017r. - udzielenie odpowiedzi: negatywne rozpatrzenie petycji - załącznik
20.XI.2017r. - odpowiedź na odpowiedź na petycje nr 10601/2017 - załącznik
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Bajor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-09 09:05:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-09 09:24:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-21 13:49:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2016r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2016r.
L.p.
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu, w interesie którego składana jest petycja
Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji
UWAGI
1.
Dot. publikacji w BIP Centralnego Rejestru Umów wprowadzonego Zarządzeniem Starosty nr AO.120.1.2016
07.03.2016r.
Przemysław Mierzejewski
15.04.2016r.-analiza petycji na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowotomyskiego:
 
02.05.2016r.-udzielono odpowiedzi (pozostawiono  dotychczasową - papierową formę prowadzenia Centralnego Rejestru Umów)
 
2.
Dot. dokonania kontroli wydawania decyzji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w sprawie świadczeń rehabilitacyjnych oraz możliwości dokonania zmian na głównych stanowiskach kierowniczych.
31.05.2016r.
 
20.06.2016r.-informacja o zamiarze przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie;
 
30.08.2016r.-informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji do 30.09.2016r.;
 
26.09.2016r. - udzielnie odpowiedzi: w wyniku audytu nie stwierdzono nieprawidłowości w procesie udzielania dofinansowania ze środków PFRON w latach 2014-2016; w związku z powyższymi ustaleniami petycja w części dotyczącej dokonania zmian na głównych stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie może zostać rozpatrzona pozytywnie.
 
3.
Dot. problemów i utrudnień związanych z konserwacją i czyszczeniem rowów melioracyjnych
08.09.2016r.
 
16.09.2016r.-przekazanie petycji wg właściwości do urzędów gmin z terenu powiatu nowotomyskiego
 
 
 
 
4.
Dot. umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów
21.10.2016r.
 
08.11.2016r. - przekazanie petycji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
 i Kartograficznej, celem ustosunkowania się do przedmiotowej petycji;
 
21.11.2016r.- przekazanie petycji do radcy prawnego celem wydania opinii;
 
28.11.2016r.- udzielenie odpowiedzi - uznanie petycji za bezprzedmiotową.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Bajor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-21 10:41:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-21 10:44:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-21 13:50:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5672 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" Sp.k. dotycząca wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonania badań technicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Chwalisz-Burzyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Chwalisz-Burzyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-15 15:37:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Chwalisz-Burzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-15 15:38:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-02 15:34:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »