ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM TOMYŚLU INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Starosta Nowotomyski, z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, telefon 614426703, e-mail: sekretariat @powiatnowotomyski.pl.
 2. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Marlena Galas, z którym można się kontaktować: telefonicznie: 614426705, poprzez e-mail: oraz listownie na podany wyżej adres.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO. 
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani(-) dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom, którymi są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani (-) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie  zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. Podmioty przetwarzające).
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pani(-) zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów dla których je gromadzimy.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Galas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-09 09:56:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Ślusarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-09 09:56:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Ślusarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-09 09:56:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »