ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Pozwolenie zintegrowane

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postanowienie RŚ.6222.4.2021 z dnia 8.07.2024 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki - sygnatura decyzji z dnia 22 lipca 2022 r. - pozwolenie zintegrowane dla zakładu produkcji bazy mięsnej do karmy dla zwierząt.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                            Nowy Tomyśl, dnia 8 lipca 2024  r.
RŚ.6222.4.2021
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Starosta Nowotomyski na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej Kpa
postanawia
 
sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Nowotomyskiego z dnia 22 lipca 2022 r. nr RŚ.6222.4.2022 udzielającą pozwolenie zintegrowane BHJ POLSKA Sp. z o. o. Michorzewko 65, 64-316 Kuślin, Nr KRS: 0000288477, NIP: 7792315650, REGON: 300600660 na prowadzenie instalacji do produkcji bazy mięsnej do karmy dla zwierząt  o zdolności produkcyjnej 168 Mg na dobę, polegającą na błędnym określeniu sygnatury ww. decyzji, jest: 6222.4.2022 winno być: RŚ.6222.4.2021.
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 8 lipca 2024 r. Starosta Nowotomyski wszczął z urzędu postępowanie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Starosty Nowotomyskiego nr RŚ.6222.4.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego BHJ POLSKA Sp. z o. o. Michorzewko 65, 64-316 Kuślin, Nr KRS: 0000288477, NIP: 7792315650, REGON: 300600660 na prowadzenie instalacji do produkcji bazy mięsnej do karmy dla zwierząt, o zdolności produkcyjnej 168 Mg na dobę.
W trakcie wewnętrznej kontroli dokumentów sprawy stwierdzono oczywistą omyłkę w ww. decyzji. Omyłka polegała na wpisaniu błędnej sygnatury w wydanej decyzji: jest: RŚ. 6222.4.2022 winno być: RŚ.6222.4.2021. Z przebiegu całego postępowania w ww. sprawie ewidentnie wynika, że decyzja Starosty Nowotomyskiego nie mogła zostać wydana pod sygnaturą figurującą w nagłówku korygowanej decyzji ze względu na fakt, że wniosek o jej wydanie był złożony 2 listopada 2021 r. i postępowanie zostało wszczęte w 2021 r. Zawiadomienie strony na podst. art. 10 Kpa o zebraniu wszystkich dokumentów w sprawie, przed wydaniem decyzji, zostało wysłane 22 czerwca 2022 roku pod sygnaturą RŚ.6222.4.2021. Pozostałe dokumenty w tej sprawie były sygnowane również tym numerem. Jedynie sama decyzja opatrzona jest zmienianą obecnie sygnaturą. Stąd należy uznać, że zastosowanie sygnatury RŚ.6222.4.2022 jest oczywistą omyłką, ponieważ rozstrzygnięcie
w danej sprawie musi być opatrzone sygnaturą tej sprawy. Z całej decyzji wynika, że dotyczy ona Przedsiębiorcy i przedsięwzięcia, odnośnie których postępowanie prowadzono pod sygnaturą RŚ.6222.4.2021. Ponadto w 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu nie prowadzono w ogóle sprawy o sygnaturze RŚ.6222.4.2022.
Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ może z urzędu sprostować oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach, co występuje w niniejszym przypadku. Sprostowanie spowodowane jest słusznym interesem strony, która chcąc prowadzić przetwarzanie odpadów zgodnie z posiadanym zezwoleniem ma prawo do prawidłowo wydanej decyzji.
Błąd ten został poczyniony na skutek oczywistej omyłki wbrew zamierzeniu organu, który wydawał decyzję. W żaden sposób omyłka nie miała wpływu na ustalenie stanu faktycznego i jego kwalifikacji prawnej podczas procedowania sprawy zmierzającej do wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej  nie mniejszej niż 50 Mg na dobę - produkcji bazy mięsnej do karmy dla zwierząt, o zdolności produkcyjnej 168 Mg na dobę.
Wobec powyższego niniejszym postanowieniem z urzędu, zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. Starosta Nowotomyski prostuje z urzędu oczywistą omyłkę w wydanej przez siebie decyzji.
 
 
POUCZENIE
 
Wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki  w decyzji rodzi ten skutek prawny, że po jego wydaniu decyzja musi być wykonywana stosownie do treści zgodnej ze sprostowaniem, a w przypadku jej zaskarżenia, powinna być również wraz z nim oceniana.
Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 113 § 3 kpa przysługuje Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego na adres: 64 - 300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego postępowania.
                                                                              

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Zofia Pacholak - Laskowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-09 10:25:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Klaudia Kałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-09 10:28:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-09 10:28:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Drozdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-05 11:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-05 11:59:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25 15:35:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »