ˆ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w roku 2022 wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w niniejszym konkursie ofert dostępne są w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do uchwały.