ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż drewna na pniu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Wydział Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
tel.: (61) 44 26 682/ (61) 44 26 683
 
informuje, że Powiat Nowotomyski posiada na sprzedaż drewno opałowe S4 w ilości:  46,86 m przestrzennych i drewno opałowe M2 w ilości: 9,90 m przestrzennych.
 
Drewno złożone jest  na terenie Obwodu Drogowego w Opalenicy, ul. Bukowa 24, 64-330 Opalenica
 
Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 
Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy.
 
Zainteresowani zakupem drewna proszeni są  o składanie pisemnej oferty do dnia 19.02.2024 roku w Wydziale Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,  pokój nr 47 lub 48 do godz.1200
 
Minimalna cena dla drewna wynosi: 5.474,06 zł brutto.
 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę w  terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie  z  wystawioną fakturą.
 
Dowodem uprawniającym do wywozu drewna  z miejsca  składowania będzie  protokół przekazania drewna.
 
Odbiór drewna w tym dokonanie załadunku i transport  nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą placu jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.