ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały zarządu

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wdrażaniem modułu "Akty prawne" na stronie BIP, informujemy że od 01 stycznia 2022 roku aktualne Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego, Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego będą dostępne w tym module. Akty prawne z lat poprzednich nadal będą dostępne w obecnej lokalizacji ale sukcesywnie zostaną przeniesione do modułu "Akty prawne".
 
 
Uchwały Zarządu z lat poprzednich oraz wszystkie załączniki dostępne są do wglądu w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego (pok 4/5) Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33.

Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2018-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
L.p. Data wydania
Nr
Uchwały
Tytuł Uchwały Zarządu Uwagi
1 28 listopada 2018r. 1/OR/2018  
2 28 listopada 2018r. 2/EK/2018 Uchwała nr 2/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
3 28 listopada 2018r. 3/AK/2018 Uchwała nr 3/AK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego w 2019r."  
4 28 listopada 2018r. 4/OR/2018 Uchwała nr 4/OR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiaty Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu Panu Łukaszowi Nyczkowskiemu.  
5 28 listopada 2018r. 5/OR/2018 Uchwała nr 5/OR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
6 28 listopada 2018r. 6/OR/2018 Uchwała nr 6/OR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
7 28 listopada 2018r. 7/OR/2018 Uchwała nr 7/OR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
8 28 listopada 2018r. 8/OR/2018  
9 5 grudnia 2018r. 9/GN/2018 Uchwała nr 9/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia członków komisji inwentaryzacyjnej do spraw nabywania mienia przez Powiat.  
10 5 grudnia 2018r. 10/GN/2018    
11 11 grudnia 2018r. 11/GN/2018    
12 11 grudnia 2018r. 12/GN/2018 Uchwała nr 12/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas nieoznaczony, działki nr 234/10 położonej w Zbąszyniu przy ul. Topolowej.  
13 11 grudnia 2018r. 13/GN/2018 Uchwała nr 13/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas nieoznaczony, działki nr 234/13 położonej w Zbąszyniu przy ul. Topolowej.  
14 11 grudnia 2018r. 14/GN/2018 Uchwała nr 14/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas nieoznaczony, działki nr 234/15 położonej w Zbąszyniu przy ul. Topolowej.  
15 11 grudnia 2018r. 15/AK/2018 Uchwała nr 15/AK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego w 2019 r."  
16 18 grudnia 2018r. 16/EK/2018
 
Uchwała nr 16/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku.
 
17 18 grudnia 2018r. 17/FN/2018 Uchwała nr 17/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018  
18 18 grudnia 2018r. 18/OR/2018 Uchwała nr 18/OR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podejmowania wszystkich czynności prawnych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
19 19 grudnia 2018r. 19/OR/2018
Uchwała nr 19/OR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 
20 31 grudnia 2018r. 20/DR/2018 Uchwała nr 20/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane nr ewid.143, 208 w m. Łęczno  
21 9 stycznia 2019r. 21/GN/2019
 
 
22 9 stycznia 2019r. 22/GN/2019    
23 9 stycznia 2019r. 23/GN/2019 Uchwała nr 23/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Łąkowej  
24 9 stycznia 2019r. 24/GN/2019 Uchwała nr 24/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Musiała.  
25 9 stycznia 2019r. 25/GN/2019 Uchwała nr 25/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Paprockiej.  
26 9 stycznia 2019r. 26/GN/2019 Uchwała nr 26/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Polnej.  
27 9 stycznia 2019r. 27/GN/2019    
28 9 stycznia 2019r. 28/WR/2019 Uchwała nr 28/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku.  
29 9 stycznia 2019r. 29/AO/2019
 
 
30 16 stycznia 2019r. 30/AO/2019 Uchwała nr 30/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu.  
31 16 stycznia 2019r. 31/DR/2019 Uchwała nr 31/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi.  
32 21 stycznia 2019r. 32/PUP/2019 Uchwała nr 32/PUP/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.  
33 21 stycznia 2019r. 33/AO/2019 Uchwała nr 33/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.  
34 29 stycznia 2019r. 34/DR/2019
 
 
35 29 stycznia 2019r. 35/DR/2019 Uchwała nr 35/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew.  
36 29 stycznia 2019r. 36/AO/2019
 
 
37 29 stycznia 2019r. 37/AO/2019 Uchwała nr 37/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
38 29 stycznia 2019r. 38/GN/2019 Uchwała nr 38/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu pomieszczenia.  
39 29 stycznia 2019r. 39/AO/2019 Uchwała nr 39/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu Panu Markowi Nyćkowiakowi.  
40 6 lutego 2019r. 40/DR/2019 Uchwała nr 40/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew  
41 6 lutego 2019r. 41/DR/2019 Uchwała nr 41/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 134 oraz 88 w m. Stary Tomyśl.  
42 6 lutego 2019r. 42/DR/2019 Uchwała nr 42/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew  
43 6 lutego 2019r. 43/DR/2019 Uchwała nr 43/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 134 oraz 88 w m. Stary Tomyśl.  
44 6 lutego 2019r. 44/WR/2019
 
 
45 6 lutego 2019r. 45/AO/2019    
46 6 lutego 2019r. 46/GN/2019 Uchwała nr 46/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 29, przeznaczonej do oddania w najem.  
47 13 lutego 2019r. 47/GN/2019 Uchwała nr 47/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Wypoczynkowej.  
48 13 lutego 2019r. 48/GN/2018 Uchwała nr 48/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Ogrodowej.  
49 19 lutego 2019r. 49/WR/2019 Uchwała nr 49/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie odwołanie czlonka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim oraz powołania członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim.  
50 27 lutego 2019r. 50/EK/2019 Uchwała nr 50/EK/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2019.  
51 27 lutego 2019r. 51/WR/2019    
52 27 lutego 2019r. 52/WR/2019 Uchwała nr 52/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących ogłoszenia konkursu nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001/18 Oś Priorytetowa 8 Edukacja, działania 8.3 wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.  
53 27 lutego 2019r. 53/WR/2019    
54 27 lutego 2019r. 54/EK/2019    
55 5 marca 2019r. 55/GN/2019 Uchwała nr 55/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości czynszu najmu, kosztów zarządu i przetargów na wynajem lokali użytkowych.  
56 5 marca 2019r. 56/GN/2019 Uchwała nr 56/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia biurowego  
57 5 marca 2019r. 57/GN/2019 Uchwała nr 57/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32A, przeznaczonej do oddania w najem.  
58 5 marca 2019r. 58/PCPR/2019 Uchwała nr 58/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.  
59 5 marca 2019r. 59/PCPR/2019
 
 
60 12 marca 2019r. 60/GN/2019
Uchwała nr 60/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia usytuowanego w budynku D w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 29.
 
61 12 marca 2019r. 61/SPZOZ/2019    
62 12 marca 2019r. 62/GN/2019
 
 
63 22 marca 2019r. 63/DR/2019
 
 
64 26 marca 2019r. 64/PCPR/2019 Uchwała nr 64/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyśl.  
65 26 marca 2019r. 65/PCPR/2019 Uchwała nr 65/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.  
66 26 marca 2019r. 66/FN/2019    
67 29 marca 2019r. 67/AO/2019 Uchwała nr 67/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania upoważnień Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.  
68 29 marca 2019r. 68/FN/2019  
69 29 marca 2019r. 69/FN/2019
 
 
70 9 kwietnia 2019r. 70/DR/2019    
71 9 kwietnia 2019r. 71/GN/2019    
72 9 kwietnia 2019r. 72//PCUW/2019
 
Uchwała nr 72/PCUW/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomysłciego w sprawach dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/l9,
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe mlodzieży - tryb konkursowy.
 
73 9 kwietnia 2019r. 73/FN/2019 Uchwała nr 73/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.  
74 18 kwietnia 2019r. 74/DR/2019 Uchwała nr 74/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 181 w m. Linie.  
75 18 kwietnia 2019r. 75/GN/2019 Uchwała nr 75/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 71/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia usytuowanego w budynku położonym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32A.  
76 25 kwietnia 2019r. 76/FN/2019 Uchwała nr 76/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.  
77 25 kwietnia 2019r. 77/DR/2019 Uchwała nr 77/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 położonej w miejscowości Glinno i Przyłęk na przedłużeniu ul. 3-go Stycznia stanowiącej dzialki ewidencyjne nr 217/1, 848, 203, 245/3  
78 25 kwietnia 2019r. 78/WR/2019 Uchwała nr 78/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w roku 2019 na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.  
79 25 kwietnia 2019r. 79/PCPR/2019 Uchwała nr 79/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2019 r.  
80 7 maja 2019r. 80/FN/2019 Uchwała nr 80/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.  
81 7 maja 2019r. 81/DR/2019
 
 
82 7 maja 2019r. 82/PCUW/2019    
83 14 maja 2019r. 83/PCPR/2019 Uchwała nr 83/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 59/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określania zasad realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" w 2019 roku.  
84 22 maja 2019r. 84/PCUW/2019 Uchwała nr 84/PCUW/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 maja 2019r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.  
85 22 maja 2019r. 85/RŚ/2019    
86 22 maja 2019r. 86/RŚ/2019    
87 29 maja 2019r. 87/PCUW/2019    
88 29 maja 2019r. 88/PCPR/2019    
89 29 maja 2019r. 89/DR/2019    
90 29 maja 2019r. 90/DR/2019    
91 4 czerwca 2019r. 91/FN/2019 Uchwała nr 91/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.  
92 11 czerwca 2019r. 92/PCPR/2019
 
 
93 11 czerwca 2019r. 93/AO/2019  
94 13 czerwca 2019r. 94/PCPR/2019 Uchwała nr 94/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia przez Powiat Nowotomyski do realizacji programu ,,Zajęcia klubowe w WTZ" ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
95 25 czerwca 2019r. 95/PCPR/2019 Uchwała nr 95/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nowotomyskim  
96 25 czerwca 2019r. 96/PCUW/2019
 
 
97 28 czerwca 2019r. 97/GN/2019    
98 28 czerwca 2019r. 98/FN/2019 Uchwała nr 98/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.  
99 5 lipca 2019r. 99/PCUW/2019
 
 
100 5 lipca 2019r. 100/PCUW/2019 Uchwała nr 100/PCUW/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
101 5 lipca 2019r. 101/PCUW/2019 Uchwała nr 101/PCUW/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
102 29 lipca 2019r. 102/PCUW/2019 Uchwała nr 102/PCUW/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu Panu Boguslawowi Pietrusiewiczowi.  
103 29 lipca 2019r. 103/PCUW/2019 Uchwala nr 103/PCUW/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie rozwiązywanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.  
104 29 lipca 2019r. 104/FN/2019 Uchwala nr 104/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.  
105 29 lipca 2019r. 105/DR/2019 Uchwala nr 105/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oznaczoną numerem ewidencyjnym 1773/2 położoną w miejscowości Opalenica.  
106 29 lipca 2019r. 106/PCPR/2019
 
 
107 13 sierpnia 2019r. 107/FN/2019 Uchwała Nr 107/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.  
108 13 sierpnia 2019r. 108/PCPR/2019
 
 
109 13 sierpnia 2019r. 109/PCPR/2019 Uchwała Nr 109/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
110 13 sierpnia 2019r. 110/PCPR/2019    

Akapit nr 2 - brak tytułu

111 13 sierpnia 2019r. 111/PCPR/2019 Uchwała Nr 111/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wyboru partnera do wspólnej jego realizacji w latach 2020 - 2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usług społeczne i zdrowotne, Poddziałąnie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.  
112 13 sierpnia 2019r 112/DR/2019 Uchwała Nr 112/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi.  
113 26 sierpnia 2019r. 113/FN/2019  
114 2 września 2019r. 114/WR/2019
Uchwała Nr 114/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".
 
115 2 września 2019r. 115/RŚ/2019
 
 
116 2 września 2019r. 116/GN/2019
Uchwała Nr 116/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2.
 
117 2 września 2019r. 117/PCPR/2019
Uchwała Nr 117/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 59/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określania zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.
 
118 2 września 2019r. 118/PCPR/2019
Uchwała Nr 118/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyraźenia zgody na podjęcie współpracy jako partner w ramach projektu pod tytułem ,,Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego" realizowanego w latach 2020-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
 
119 16 września 2019r. 119/PCUW/2019
Uchwała Nr 119/PCUW/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych za rok szkolny 2018/2019.
 
120 16 września 2019r. 120/FN/2019
Uchwała Nr 120/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
121 16 września 2019r. 121/FN/2019
Uchwała Nr 121/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budtetu na 2020 rok.
 
122 30 września 2019r. 122/FN/2019
Uchwała Nr 122/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
123 30 września 2019r. 123/GN/2019
Uchwała Nr 123/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej do oddania w najem.
 
124 7 października 2019r. 124/WR/2019
Uchwała Nr 124/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powolania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim.
 
125 7 października 2019r. 125/AO/2019
Uchwała Nr 125/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 października 2019r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
126 14 października 2019r. 126/GN/2019
Uchwała Nr 126/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego zdnia 14 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu części hali z zapleczem socjalnym.
 
127 14 października 2019r. 127/AO/2019
Uchwała Nr 127/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, a w przypadku braku oferty zakupu, na kasację aktywów trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
128 14 października 2019r. 128/DR/2019
Uchwała Nr 128/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dotychczasowego odcinka drogi nr 2738P relacji Nowy Tomyśl - Duszniki, położonego na działkach o nr ewid.: 380/3, 380/4, 741, 1776, 855/6 obręb 0001 Nowy Tomyśl pod nazwą ulica Kościuszki, w gminie Nowy Tomyśl.
 
129 14 października 2019r. 129/DR/2019
Uchwała Nr 129/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia14 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew.
 
130 14 października 2019r. 130/DR/2019
Uchwała Nr 130/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 77 w m. Nowa Wieś, gm. Zbąszyń.
 
131 14 października 2019r. 131/FN/2019
Uchwała Nr 131/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
132 21 października 2019r. 132/FN/2019
Uchwała Nr 132/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
133 29 października 2019r. 133/DR/2019
Uchwała Nr 133/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane działki o nr ewid. 233, 707/1 w m. Zbąszyń.
 
134 29 października 2019r. 134/AO/2019
Uchwała Nr 134/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r."
 
135 29 października 2019r. 135/AO/2019
Uchwała Nr 135/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r."
 
136 6 listopada 2019r. 136/GN/2019
Uchwała Nr 136/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wryrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu powierzchni pod lokację automatu dystrybucyjnego.
 
137 6 listopada 2019r. 137/GN/2019
Uchwała Nr 137/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu pomieszczenia.
 
138 6 listopada 2019r. 138/GN/2019
Uchwała Nr 138/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu usytuowanego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej.
 
139 6 listopada 2019r. 139/PCPR/2019
Uchwała Nr 139/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr 58/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 
140 6 listopada 2019r. 140/PCPR/2019
Uchwała Nr 140/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
 
141 6 listopada 2019r. 141/PCPR/2019
Uchwała Nr 141/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert sldadanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
 
142 6 listopada 2019r. 142/FN/2019
Uchwała Nr 142/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
143 6 listopada 2019r. 143/PUP/2019 Uchwała Nr 143/PUP/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.  
144 13 listopada 2019r. 144/DR/2019
Uchwała Nr 144/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Nowym Tomyślu oraz we wsi Paproć do kategorii dróg gminnych.
 
145 13 listopada 2019r. 145/FN/2019 Uchwała Nr 145/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.  
146 13 listopada 2019r. 146/FN/2019 Uchwała Nr 146/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030.  
147 19 listopada 2019r. 147/FN/2019
Uchwała Nr 147/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
148 19 listopada 2019r. 148/AO/2019
Uchwała Nr 148/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r."
 
149 27 listopada 2019r. 149/FN/2019
Uchwała Nr 149/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
150 27 listopada 2019r. 150/DR/2019
Uchwała Nr 150/Dr/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dz. nr ewid. 819 w m. Wąsowo.
 
151 27 listopada 2019r. 151/AO/2019
Uchwała Nr 151/AO/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w  sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r."
 
152 27 listopada 2019r. 152/WR/2019
Uchwała Nr 152/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku.
 
153 3 grudnia 2019r. 153/PCPR/2019
Uchwała Nr 153/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychiczymi"
 
154 10 grudnia 2019r. 154/FN/2019
Uchwała Nr 154/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 gnidnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
155 10 grudnia 2019r. 155/FN/2019
Uchwała Nr 155/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu i aparatury medycznej na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
156 20 grudnia 2019r. 156/FN/2019
Uchwała Nr 156/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej do oddania w części w użyczenie.
 
157 20 grudnia 2019r. 157/PCPR/2019
Uchwała Nr 157/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
 
158 20 grudnia 2019r. 158/FN/2019
Uchwała Nr 158/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 
159 27 grudnia 2019r. 159/FN/2019
Uchwała Nr 159/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 gnidnia 2019 r. w sprawie zmiany scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nowotomyskim.
 
160 27 grudnia 2019r. 160/FN/2019
Uchwała Nr 160/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej platności (split payment) oraz weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi w Powiecie Nowotomyskim i jego jednostkach organizacyjnych.
 
161 27 grudnia 2019r. 161/GN/2019
Uchwała Nr 161/GN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod automaty dystrybucyjne.
 
162 27 grudnia 2019r. 162/DR/2019
Uchwała Nr 162/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 819 w m. Wąsowo.
 
163 8 stycznia 2020r. 163/WR/2020
Uchwała Nr 163/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ohvarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomysłciego w 2020 roku.
 
164 15 stycznia 2020r. 164/DR/2020
Uchwała Nr 164/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 427 w m. Józefowo.
 
165 15 stycznia 2020r. 165/DR/2020
Uchwała Nr 165/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dotychczasowego odcinka drogi nr 2759P relacji Piotry - Lewiczynek, położony na działkach o nr ewid. 75 i części działki nr ewid. 88 obręb 0002 Piotry, gm. Miedzichowo.
 
166 15 stycznia 2020r. 166/GN/2020
Uchwała Nr 166/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu pomieszczenia.
 
167 15 stycznia 2020r. 167/GN/2020
Uchwała Nr 167/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego.
 
168 15 stycznia 2020r. 168/GN/2020
Uchwała Nr 168/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2.
 
169 22 stycznia 2020r. 169/WR/2020
Uchwała Nr 169/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku.
 
170 22 stycznia 2020r. 170/GN/2020
Uchwała Nr 170/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych oraz części wiaty usytuowanych w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30 i 32A.
 
171 22 stycznia 2020r. 171/GN/2020
Uchwała Nr 171/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody tnvałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia na działalność biurową.
 
172 22 stycznia 2020r. 172/GN/2020
Uchwała Nr 172/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sal lekcyjnych.
 
173 22 stycznia 2020r. 173/PCUW/2020
Uchwała Nr 173/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2020.
 
174 22 stycznia 2020r. 174/FN/2020
Uchwała Nr 174/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
175 12 lutego 2020r. 175/WR/2020
Uchwała Nr 175/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących realizacji zadania pn. ,,Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr l w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo-sanitarne" w ramach trzeciej edycji Programu "Szatnia na Medal".
 
176 12 lutego 2020r. 176/DR/2020
Uchwała Nr 176/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg na terenie gminy Zbąszyń stanowiących uzupelnienie sieci dróg, działka nr ewid. 70 w m. Stefanowo.
 
177 12 lutego 2020r. 177/DR/2020
Uchwała Nr 177/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 209F relacji Rosin-Raków - Szczaniec, na odcinku przebiegającym przez m. Kielcze, kategorii drogi powiatowej.
 
178 12 lutego 2020r. 178/GN/2020
Uchwała Nr 178/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, polożonej w Trzciance.
 
179 12 lutego 2020r. 179/GN/2020
Uchwała Nr 179/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego.
 
180 12 lutego 2020r. 180/GN/2020
Uchwała Nr 180/GN /2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod lokalizację czterech automatów.
 
181 12 lutego 2020r. 181/FN/2020
Uchwała Nr 181/FN /2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
182 12 lutego 2020r. 182/GN/2020
Uchwała Nr 182/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lutego 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu pomieszczenia.
 
183 18 lutego 2020r. 183/PCUW/2020
Uchwała Nr 183/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących złożenia wniosku o świadczenie usług w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).
 
184 26 lutego 2020r. 184/PCPR/2020
Uchwała Nr 184/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określania zasad realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" w 2020 roku.
 
185 26 lutego 2020r. 185/GN/2020
Uchwała Nr 185/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu salki fitness.
 
186 26 lutego 2020r. 186/GN/2020
Uchwała Nr 186/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej.
 
187 4 marca 2020r. 187/FN/2020
Uchwała Nr 187/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
188 4 marca 2020r. 188/GN/2020
Uchwała Nr 188/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Nowym Tomyślu.
 
189 11 marca 2020r. 189/WR/2020
Uchwała Nr 189/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku.
 
190 11 marca 2020r. 190/PCUW/2020
Uchwała Nr 190/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zbąszyniu.
 
191 11 marca 2020r. 191/PCUW/2020
Uchwała Nr 191/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.
 
192 16 marca 2020r. 192/DR/2020
Uchwała Nr 192/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2419P na odcinku Lusówko - Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, kategorii drogi powiatowej.
 
193 16 marca 2020r. 193/FN/2020
Uchwała Nr 193/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
194 30 marca 2020r. 194/RŚ/2020
Uchwała Nr 194/RŚ/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Raportu z wykonania,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025".
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

195 30 marca 2020r. 195/WR/2020
Uchwała Nr 195/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na II edycję otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku.
 
196 30 marca 2020r. 196/AO/2020
Uchwała Nr 196/AO/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 19 Starosty Nowotomyskiego z dnia 24 marca 2020 r.
 
197 30 marca 2020r. 197/FN/2020
Uchwała Nr 197/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
198 30 marca 2020r. 198/FN/2020
Uchwała Nr 198/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019.
 
199 30 marca 2020r. 199/FN/2020
Uchwała Nr 199/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019.
 
200 8 kwietnia 2020r. 200/FN/200
Uchwała Nr 200/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
201 8 kwietnia 2020r. 201/GN/2020
Uchwała Nr 201/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance.
 
202 8 kwietnia 2020r. 202/DR/2020
Uchwała Nr 202/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. sprawie wyrażenia opinii na temat lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna-Plewiska.
 
203 20 kwietnia 2020r. 203/PCPR/2020
Uchwała Nr 203/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji ogloszonego przez Państwowy Fundusz Rehabiłitacji Osób Niepełnosprawnych programu,,Pomoc osobom niepelnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Modul III.
 
204 20 kwietnia 2020r. 204/PCPR/2020
Uchwała Nr 204/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie udziełenia pełnomocnictwa.
 
205 20 kwietnia 2020r. 205/WR/2020
Uchwała Nr 205/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na wspareie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku.
 
206 28 kwietnia 2020r. 206/FN/2020
Uchwała Nr 206/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
207 13 maja 2020r. 207/DR/2020
Uchwała Nr 207/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami nr ewid. 100 (obręb ewid. Piotry), nr 514 (obręb ewid. Zębowo), nr 273 i 280 (obręb ewid. Konin), nr ewid. 80 (obręb ewid. Posadowo), nr ewid 433 (obręb ewid. Pakosław), nr ewid 637 (obręb ewid. Brody), nr ewid. 144/1 (obręb ewid. Śliwno) na cele budowlane.
 
208 13 maja 2020r. 208/PCUW/2020
Uchwała Nr 208/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących złożenia Wniosku Aplikacyjnego i zawarcia stosownych umów w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu".
 
209 13 maja 2020r. 209/FN/2020
Uchwała Nr 209/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
210 13 maja 2020r. 210/PCPR/2020
Uchwała Nr 210/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r.
 
211 2 czerwca 2020r. 211/GN/2020
Uchwała Nr 211/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody tałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
212 2 czerwca 2020r. 212/GN/2020
Uchwała Nr 212/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 czerwca 2020 r w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wrykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance.
 
213 2 czerwca 2020r. 213/GN/2020
Uchwała Nr 213/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu stanowiącej część ul. Tadeusza Kościuszki.
 
214 2 czerwca 2020r. 214/PCUW/2020
Uchwała Nr 214/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zgody na wydawanie przez zespoły działające w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczeń dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 
215 2 czerwca 2020r. 215/AO/2020
 
216 9 czerwca 2020r. 216/FN/2020
Uchwała Nr 216/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
217 16 czerwca 2020r. 217/AO/2020
 
218 16 czerwca 2020r. 218/DR/2020
Uchwała Nr 218/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami Powiatu Nowotomyskiego na cele budowlane.
 
219 22 czerwca 2020r. 219/GN/2020
Uchwała Nr 219/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń.
 
220 30 czerwca 2020r. 220/FN/2020
Uchwała Nr 220/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
221 15 lipca 2020r. 221/PCUW/2020
Uchwała nr 221/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieła ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
222 15 lipca 2020r. 222/PCUW/2020
Uchwała nr 222/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
223 15 lipca 2020r. 223/PCUW/2020
Uchwała nr 223/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
224 15 lipca 2020r. 224/PCUW/2020
Uchwała nr 224/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
225 15 lipca 2020r. 225/PCUW/2020
Uchwała nr 225/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
226 15 lipca 2020r. 226/RŚ/2020
Uchwała nr 226/RŚ/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
 
227 15 lipca 2020r. 227/FN/2020
Uchwała nr 227/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
228 15 lipca 2020r. 228/AO/2020
Uchwała nr 228/AO/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, a w przypadku braku oferty zakupu na kasację aktywów trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
229 29 lipca 2020r. 229/GN/2020
Uchwała nr 229/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu salki fitness.
 
230 29 lipca 2020r. 230/FN/2020
Uchwała nr 230/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
231 29 lipca 2020r. 231/PCPR/2020
Uchwała nr 231/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie projektu "Wsparcie dzieci umieszczonyeh w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
 
232 10 sierpnia 2020r. 232/GN/2020
Uchwała nr 232/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
233 10 sierpnia 2020r. 233/DR/2020
Uchwała Nr 233/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 289 w m. Kuślin.
 
234 10 sierpnia 2020r. 234/FN/2020
Uchwała nr 234/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
235 10 sierpnia 2020r. 235/RŚ/2020
Uchwała nr 235/RŚ/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2021 - 2024 z prognozą do 2028"
 
236 26 sierpnia 2020r. 236/GN/2020
Uchwała nr 236/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody tnvałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sal lekcyjnych.
 
237 26 sierpnia 2020r. 237/WR/2020
Uchwała nr 237/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu,,Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021"
 
238 26 sierpnia 2020r. 238/DR/2020
Uchwała nr 238/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane nr ewid. 147, 150, 1133 w obrębie Wąsowo oraz nr ewid. 94 w obrębie Głuponie.
 
239 26 sierpnia 2020r. 239/GN/2020
Uchwała nr 239/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
240 26 sierpnia 2020r. 240/GN/2020
Uchwała nr 240/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
241 26 sierpnia 2020r. 241/GN/2020
Uchwała nr 241/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
242 26 sierpnia 2020r. 242/GN/2020
Uchwała nr 242/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
243 26 sierpnia 2020r. 243/GN/2020
Uchwała nr 243/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu pomieszczenia na czas nieoznaczony.
 
244 26 sierpnia 2020r. 244/GN/2020
Uchwała nr 244/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod lokację automatu dystrybucyjnego.
 
245 26 sierpnia 2020r. 245/FN/2020
 
246 1 września 2020r. 246/FN/2020
Uchwała nr 246/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2021
 
247 1 września 2020r. 247/FN/2020
Uchwała nr 247/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
248 1 września 2020r. 248/GN/2020
Uchwała nr 248/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
 
249 9 września 2020r. 249/GN/2020
Uchwała nr 249/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w najem, połoźonej w Nowym Tomyślu.
 
250 9 września 2020r. 250/FN/2020
Uchwała nr 250/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
251 16 września 2020r. 251/DR/2020
Uchwała nr 251/DR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa gazociągu Grodzisk - Skwierzyna DN500 w sąsiedztwie Węzła Przesyłowego Lwówek".
 
252 16 września 2020r. 252/RŚ/2020
Uchwała nr 252/RŚ/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028".
 
253 30 września 2020r. 253/PCUW/2020
Uchwała nr 253/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Nowotomyskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych za rok szkolny 2019/2020.
 
254 30 września 2020r. 254/FN/2020
Uchwała nr 254/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nowotomyskim.
 
255 30 września 2020r. 255/FN/2020
Uchwała nr 255/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
256 7 października 2020r. 256/FN/2020
Uchwała nr 256/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
257 14 paźdiernika 2020r. 257/GN/2020
Uchwała nr 257/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem, położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30.
 
258 14 października 2020r. 258/FN/2020
Uchwała nr 258/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
259 14 października 2020r. 259/PCS/2020
Uchwała nr 259/PCS/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie uchwalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnianie hali sportowej i pozostałych pomieszczeń wraz z urządzeniami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Powiatu Nowotomyskiego i oddanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 
260 14 października 2020r. 260/PCPR/2020
Uchwała nr 260/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 października 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 210/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 
261 20 października 2020r. 261/AO/2020
Uchwała nr 261/AO/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania ,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
262 20 października 2020r. 262/AO/2020
Uchwała nr 262/AO/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
263 20 października 2020r. 263/WR/2020
Uchwała nr 263/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących realizacji zadania pn.,,Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu".
 
264 28 października 2020r. 264/GN/2020
Uchwała Nr 264/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej.
 
265 28 października 2020r. 265/FN/2020
Uchwała Nr 265/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
266 6 listopada 2020r. 266/AO/2020
Uchwała Nr 266/AO/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomcy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
267 13 listopada 2020r. 267/PCPR/2020
Uchwała Nr 267/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej:,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
 
268 13 listopada 2020r. 268/PCPR/2020
Uchwała Nr 268/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
 
269 13 listopada 2023r. 269/FN/2020
Uchwała Nr 269/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
270 13listopada 2023r. 270/FN/2020
Uchwała Nr 270/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 
271 13 listopada 2023r. 271/FN/2023
Uchwała Nr 271/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032.
 
272 20 listopada 2020r.  272/AO/2020
Uchwała nr 272/AO/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
273 20 listopada 2020r. 273/FN/2020
Uchwała nr 273/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 listopada 2020 r.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 
274 1 grudnia 2020r. 274/PCUW/2020
Uchwała nr 274/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w sprawach dotyczących realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
 
275 1 grudnia 2020r. 275/PCUW/2020
Uchwała nr 275/PCUW/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
 
276 11 grudnia 2020r. 276/PCPR/2020
Uchwała nr 276/PCPR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
 
277 11 grudnia 2020r. 277/FN/2020
Uchwała nr 277/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020
 
278 22 grudnia 2020r. 278/GN/2020
Uchwała nr 278/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
279 22 grudnia 2020r. 279/GN/2020
Uchwała nr 279/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu salki fitness w Nowym Tomyślu
 
280 22 grudnia 2020r. 280/GN/2020
Uchwała nr 280/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu w Nowym Tomyślu
 
281 22 grudnia 2020r. 281/GN/2020
Uchwała nr 281/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod lokalizację czterech automatów
 
282 22 grudnia 2020r. 282/GN/2020
Uchwała nr 282/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
283 22 grudnia 2020r. 283/GN/2020
Uchwała nr 283/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
284 22 grudnia 2020r. 284/GN/2020
Uchwała nr 284/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance
 
285 22 grudnia 2020r. 285/GN/2020
Uchwała nr 285/GN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Nowym Tomyślu
 

Akapit nr 4 - brak tytułu

286 22 grudnia 2020 r. 286/WR/2020 Uchwała nr 286/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku  
287 22 grudnia 2020r. 287/FN/2020
Uchwała nr 287/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020
 
288 31 grudnia 2020r. 288/FN/2020
Uchwała nr 288/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020
 
289 13 stycznia 2021r. 289/DR/2021
Uchwała nr 289/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
 
290 13 stycznia 2021r. 290/DR/2021
Uchwała nr 290/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami nr ewid. 134 oraz 88 w m. Stary Tomyśl
 
291 13 stycznia 2021r. 291/FN/2021 Uchwała nr 291/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021  
292 13 stycznia 2021r. 292/PCPR/2021
Uchwała nr 292/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 
293 13 stycznia 2021r. 293/GN/2021
Uchwała nr 293/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance
 
294 13 stycznia 2021r. 294/GN/2021
Uchwała nr 294/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance
 
295 13 stycznia 2021r. 295/GN/2021
Uchwała nr 295/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance
 
296 13 stycznia 2021r. 296/GN/2021
Uchwała nr 296/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia części działki nr 1489 w Zbąszyniu
 
297 13 stycznia 2021r. 297/WR/2021
Uchwała nr 297/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku
 
298 20 stycznia 2021r. 298/AO/2021
Uchwała nr 298/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wyraźenia zgody na sprzedaż, a w przypadku braku oferty zakupu na kasację aktywów trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
299 27 stycznia 2021r. 299/FN/2021
Uchwała nr 299/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 
300 27 stycznia 2021r. 300/PCUW/2021
Uchwała nr 300/PCUW/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.
 
301 3 lutego 2021r. 301/WR/2021
Uchwała nr 301/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku
 
302 10 lutego 2021r. 302/PCUW/2021
Uchwała nr 302/PCUW/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2021
 
303 10 lutego 2021r. 303/WR/2021
Uchwała nr 303/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku 
 
304 10 lutego 2021r. 304/FN/2021
Uchwała nr 304/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
305 10 lutego 2021r. 305/WR/2021
Uchwała nr 305/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku
 
306 17 lutego 2021r. 306/PCPR/2021
Uchwała nr 306/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie określania zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku
 
307 17 lutego 2021r. 307/RŚ/2021
Uchwała nr 307/RŚ/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu NOwotomyskiego na lata 2022 do 2030" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025"
 
308 17 lutego 2021r. 308/GN/2021
Uchwała nr 308/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wysokości czynszu najmu, dzierżawy, kosztów zarządu i przetargów na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego
 
309 17 lutego 2021r. 309/WR/2021
Uchwała nr 309/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego"
 
310 17 lutego 2021r. 310/WR/2021
Uchwała nr 310/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego przy realizacji zadania pn. "Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego"
 
311 24 lutego 2021r. 311/WR/2021
Uchwała nr 311/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu"
 
312 3 marca 2021r. 312/GN/2021
Uchwała nr 312/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
 
313 3 marca 2021r. 313/GN/2021
Uchwała nr 313/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Nowy Tomyśl
 
314 3 marca 2021r. 314/WR/2021
Uchwała nr 314/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na II edycję otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku
 
315 3 marca 2021r. 315/PCPR/2021
Uchwała nr 315/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę 292/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 
316 3 marca 2021r. 316/FN/2021
Uchwała nr 316/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
317 10 marca 2021r. 317/AO/2021
Uchwała nr 317/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, a w przypadku braku oferty zakupu na kasację aktywów trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
318 17 marca 2021r. 318/WR/2021
Uchwała nr 318/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konakursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku.
 
319 17 marca 2021r. 319/DR/2021
Uchwała nr 319/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg na terenie gminy Lwówek stanowiących ulice w mieście Lwówek.
 
320 23 marca 2021r. 320/GN/2021
Uchwała nr 320/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umów dzierżawy gruntu pod przydomowe ogródki w Trzciance.
 
321 30marca 2021r. 321/WR/2021
Uchwała nr 321/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Nowotomyskiego, nie stanowiących jego własności.
 
322 30 marca 2021r. 322/FN/2021
Uchwała nr 322/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2021.
 
323 30 marca 2021r. 323/FN/2021
Uchwała nr 323/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego za rok 2020.
 
324 7 kwietnia 2021r. 324/GN/2021
Uchwała nr 324/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę na czas nieoznaczony, położonej w Starym Tomyślu.
 
325 7 kwietnia 2021r. 325/GN/2021
Uchwała nr 325/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę na czas nieoznaczony.
 
326 7 kwietnia 2021r. 326/AO/2021
Uchwała nr 326/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę na czas nieoznaczony.
 
327 7 kwietnia 2021r. 327/GN/2021
Uchwała nr 327/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę na czas nieoznaczony.
 
328 7 kwietnia 2021r. 328/FN/2021
Uchwała nr 328/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 
329 16 kwietnia 2021r. 329/AO.2021
Uchwała nr 329/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją zadań Powiatu Nowotomyskiego i Starosty Nowotomyskiego nałożonych w przepisach wydawanych w związku z rozprzestrzenianiem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, obejmujących pomoc finansową i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców, pracowników innych podmiotów.
 
330 23 kwietnia 2023r. 330/GN/2023
Uchwała nr 330/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości połozonej w Zbąszyniu stanowiącej część ul. Powstańców Wielkopolskich
 
331 27 kwietnia 2023r. 331/GN/2023
Uchwała nr 331/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
332 27 kwietnia 2023r. 332/FN/2023
Uchwała nr 332/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz przeciwdziałania niewywyiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 
333 12 maja 2021r. 333/GN/2021
Uchwała nr 333/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 626/1 o powierzchni 215 m2 położonej w Przyprostyni pod przydomowy ogródek
 
334 12 maja 2021r. 334/GN/2021
Uchwała nr 334/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 626/1 i działki nr 49/15 o łącznej powierzchni 109 m2 położonej w Przyprostyni pod przydomowy ogródek
 
335 12 maja 202r.. 335/GN/2021
Uchwała nr 335/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 626/1 o powierzchni 114 m2 położonej w Przyprostyni pod przydomowy ogródek
 
336 12 maja 2021r. 336/PCPR/2021
Uchwała nr 336/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powierzenia grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
337 12 maja 2021r. 337/FN/2021
Uchwała nr 337/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
338 18 maja 2021r. 338/WR/2021
Uchwała nr 338/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia III edycji otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w dziedzienie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
339 18 maja 2021r. 339/AO/2021
 
340 1 czerwca 2021r. 340/DR/2021
Uchwała nr 340/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg nr 1268F relacji Borszczyn-Wysoka, na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z 1242F w m. Borszczyn do granicy powiatu; nr 1244F Lubrza-Nowa Wioska-Mostki, na odcinku od  m. Nowa Wioska do skrzyżowania z DK92; nr 1241F Trzęsawa-Zagaje-Trzęsawa, cał droga, kategorii dróg powiatowych 
 
341
1 czerwca 2021r. 341/RŚ/2021
Uchwała nr 341/RŚ/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
 
342 1 czerwca 2021r. 342/RŚ/2021
Uchwała nr 342/RŚ/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zezwolenia Panu Hubertowi Lipowiczowi na korzystanie ze skuterów wodnych i łodzi wyczynowo-sportowych na jeziorze Zbąszyńskim, Jeziorze Nowowiejskim i rzece Obrze na terenie gminy Zbąszyń
 
343 1 czerwca 2021r. 343/FN/2021
Uchwała nr 343/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
344 15 czerwca 2021r. 344/WR/2021
Uchwała nr 344/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowootyskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na III edycję otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
345 15 czewrca 2021r. 345/GN/2021
Uchwała nr 345/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w Nowym Tomyślu
 
346 15 czerwca 2021r. 316/GN/2021
Uchwała nr 346/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w Nowym Tomyślu
 
347 22 czerwca 2021r. 347/WR/2021
Uchwała nr 347/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia III edycji otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w dziedzienie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
348 22 czerwca 2021r. 348/AO/2021
Uchwała nr 348/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2020 oraz wniosku dyrektora tej jednostki dotyczącego pokrycia straty
 
349 22 czerwca 2021r. 349/GN/2021
Uchwała nr 349/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu utnego nieograniczonego, położonej w Trzciance
 
350 22 czerwca 2021r. 350/GN/2021
Uchwała nr 350/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu utnego nieograniczonego, położonej w Trzciance
 
351 22 czerwca 2021r. 351/FN/2021
Uchwała nr 351/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
352 22 czerwca 2021r. 352/FN/2021
Uchwała nr 352/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032
 
353 22 czerwca 2021r. 353/DR/2021
Uchwała nr 353/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Spokojnej w Opalenicy od skrzyżowania z ul. Nowotomyską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 307 w obrębie działki o nr ewid. 234/2 obręb ewid. 301505_4.0001 Opalenica
 
354 22 czerwca 2021r. 354/DR/2021
Uchwała nr 354/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Bukowej w Opalenicy od skrzyżowania z ul. Poznańską do drogi wojewódzkiej nr 307 w obrębie działki o nr ewid. 1447, 1341/1 obręb ewid. 301505_4.0001 Opalenica
 
355 22 czerwca 2021r. 355/DR/2021
Uchwała nr 355/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Przyprostynia, ul. Lawendowa, do kategorii dróg gminnych stanowiących działki ewidencyjne nr 297/6, 297/;26, 297/27 obręb ewid. 301506_5.0010 Przyprostynia
 
356 25 czerwca 2021r. 356/WR/2021
Uchwała nr 356/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zielony Park - Woda - Wspomnienia - Historia - spotkanie turystyczno - integracyjne"
 
357 25 czerwca 2021r. 357/GN/2021
Uchwała nr 357/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego
 
358 25 czerwca 2021r. 358/GN/2021
Uchwała nr 358/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zadządcy na zawarcie umów dzierżawy gruntu pod przydomowe ogródki w Trzciance
 
359 30 czerwca 2021r. 359/PCPR/2021
Uchwała nr 359/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie realizacji programu: "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodawanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł IV
 
360 30 czerwca 2021r. 360/PCUW/2021
Uchwała nr 360/PCUW/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
361 30 czerwca 2021r. 361/PCUW/2021
Uchwała nr 361/PCUW/2021 r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
362 30 czerwca 2021r. 362/PCUW/2021
Uchwała nr 362/PCUW/2021 r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

363 30 czerwca 2021r. 363/PCUW/2021
Uchwała nr 363/PCUW/2021 r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
364 20 lipca 2021r. 364/AO/2021
Uchwała nr 364/AO/2021 r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na kasację aktywów trwałych w wartości powyżej 10.000,00 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
 
365 20 lipca 2021r. 365/GN/2021
Uchwała nr 365/GN/2021 r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wysokości czynszu najmu, dzierżawy, kosztów zarządu i przetargów na najem lokali użytkowych stanowiacych własność Powiatu Nowotomyskiego
 
366 20 lipca 2021r. 366/FN/2021
Uchwała nr 366/FN/2021 r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
367 20 lipca 2021r. 367/FN/2021
Uchwała nr 367/FN/2021 r. Zarządu Powiatu Nowotomyskego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
368 20 lipca 2021r. 368/DR/2021
Uchwała nr 368/DR/2021 r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2478P Mieczewo - Radzewo zlokalizowanej na terenie Gminy Kórnik i Gminy Mosina
 
369 20 lipca 2021r. 369/PCUW/2021 Uchwała nr 369/PCUW/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w przypadku jego nieobecności.  
370 18 sierpnia 2021r. 370/DR/2021
Uchwała nr 370/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz ustalenia ich przebiegu
 
371 18 sierpnia 2021r. 371/GN/2021
Uchwała nr 371/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
372 25 sierpnia 2021r. 372/AO/2021
Uchwała nr 372/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego stanowiska w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym
 
373 25 sierpnia 2021r. 373/FN/2021
Uchwała nr 373/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
374 25 sierpnia 2021 r. 374/FN/2021
 
 
375 25 sierpnia 2021r. 375/DR/2021
Uchwała nr 375/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1210F relacji Szczaniec - Ojerzyce na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1202F w m. Ojerzyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211F w m. Szczaniec.
 
376 25 sierpnia 2021r. 376/GN/2021
Uchwała nr 376/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody tnuałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
377 31 sierpnia 2021r. 377/GN/2021
Uchwała nr 377/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
378 7 września 2021r. 378/WR/2021
Uchwała nr 378/WR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu,,Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
 
379 7 września 2021r. 379/GN/2021
Uchwała nr 379/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej w Nowym Tomyślu
 
380 7 września 2021r. 380/GN/2021
Uchwała nr 380/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
381 7 września 2021r. 381/DR/2021 Uchwała nr 381/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1221F relacji Jordanowo - Staropole - Sieniawa, na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą gminną nr 006125F w m. Jordanowo do granicy gminy Świebodzin  
382 7 września 2021r. 382/FN/2021
Uchwała nr 382/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2022
 
383 7 września 2021r. 383/GN/2021
Uchwała nr 383/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
384 7 września 2021r. 384/GN/2021
Uchwała nr 384/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
385 7 września 2021r. 385/GN/2021
Uchwała nr 385/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
 
386 21 września 2021r. 386/GN/2021
Uchwała nr 386/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
 
387 21 września 2021r. 387/GN/2021
Uchwała nr 387/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie umorzenia cywilnoprawnych naleźności pieniężnych
 
388 21 września 2021r. 388/GN/2021
Uchwała nr 388/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane działką o nr ewid. 819 położoną w miejscowości Wąsowo, Gmina Kuślin
 
389 21 września 2021r. 389/GN/2021
Uchwała nr 389/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
390 21 września 2021r. 390/GN/2021
Uchwała nr 390/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Nowotomyskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych za rok szkolny 2020/2021
 
391 21 września 2021r. 391/GN/2021
Uchwała nr 391/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
392 6 października 2021r. 392/GN/2021
Uchwała nr 392/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierchni pod lokację automatów dystrybucyjnych
 
393 6 października 2021r. 393/FN/2021
Uchwała nr 393/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
394 15 października 2021r. 394/FN/2021
Uchwała nr 394/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
395 15 października 2021r. 395/AO/2021
Uchwała nr 395/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022r."
 
396 15 października 2021r. 396/AO/2021
Uchwała nr 396/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
397 27 października 2021r. 397/AO/2021
Uchwała nr 397/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
 
398 27 paźziernika 2021r. 398/AO/2021 Uchwała nr 398/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 października 2021r w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu  
399 27 października 2021r. 399/PCPR/2021
Uchwała nr 399/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie realizacji programu:,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł IV.
 
400 3 listopada 2021r. 400/AO/2021
Uchwała Nr 400/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
401 3 listopada 2021r. 401/PCPR/2021
Uchwała Nr 401/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
 
402 3 listopada 2021r. 402/PCPR/2021
Uchwała Nr 402/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
 
403 3 listopada 2021r. 403/FN/2021
Uchwała Nr 403/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 
404 10 listopada 2021r. 404/PCUW/2021
Uchwała Nr 404/PCUW/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
405 10 listopada 2021r. 405/PCUW/2021
Uchwała Nr 405/PCUW/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
406 10 listopada 2021r. 406/GN/2021
Uchwała Nr 406/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
 
407 10 listopada 2021r. 407/PCS/2021
Uchwała Nr 407/PCS/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnianie hali sportowej i pozostałych pomieszczeń wraz z urządzeniami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Powiatu Nowotomyskiego i oddanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 
408 10 listopada 2021r. 408/DR/2021
Uchwała Nr 408/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane działkami o nr ewid. 109/1 i 109/2 położonych w miejscowości Niegolewo, Gm. Opalenica
 
409 10 listopad 2021r. 409/FN/2021
Uchwała Nr 409/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 
410 15 listopada 2021r. 410/FN/2021
Uchwała Nr 410/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022 - 2025 relacji spłaty zobowiązań
 
411 15 listopada 2021r. 411/FN/2021
Uchwała Nr 411/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033
 
412 15 listopada 2021r. 412/FN/2021
Uchwała Nr 412/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowootmyskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
 
413 22 listopada 2021r. 413/AO/2021
Uchwała Nr 413/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizacę zadania publicznego "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
414 24 listopada 2021r. 414/PCPR/2021
Uchwała Nr 414/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
 
415 24 listopada 2021r. 415/FN/2021
Uchwała Nr 415/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
416 24 listopada 2021r. 416/AO/2021
Uchwała Nr 416/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na kasację aktywów trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł przez Samodzielny Publiczby Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kaziemierza Hołogi w Nowym Tomyślu
 
417 1 grudnia 2021r. 417/FN/2021
Uchwała Nr 417/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
418 1 grudnia 2021r. 418/PCS/2021
Uchwała Nr 418/PCS/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu
 
419 14 grudnia 2021r. 419/PCPR/2021
Uchwała Nr 419/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi" 
 
420 14 grudnia 2021r. 420/DR/2021
Uchwała Nr 420/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat lokalizacji inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN300 relacji Nowe Tłoki - Sulechów w ramach budowy gazociągu Kotowo - Zielona Góra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".
 
421 14 grudnia 2021r. 421/PCPR/2021
Uchwała Nr 421/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 292/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 
422 14 grudnia 2021r. 422/FN/2021
Uchwała Nr 422/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 
423 14 grudnia 2021r. 423/FN/2021
Uchwała Nr 423/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie umorzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych.
 
424 21 grudnia 2021r. 424/GN/2021
Uchwała Nr 424/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
425 21 grudnia 2021r. 425/GN/2021
Uchwała Nr 425/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
 
426 21 grudnia 2021r. 426/GN/2021
Uchwała Nr 426/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu w Nowym Tomyślu
 
427 21 grudnia 2021r. 427/GN/2021
Uchwała Nr 427/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod lokalizację czterech automatów
 
428 21 grudnia 2021r. 428/GN/2021
Uchwała Nr 428/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia,,ReguIaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego"
 
429 21 grudnia 2021r. 429/GN/2021
Uchwała Nr 429/GN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Miedzichowo
 
430 21 grudnia 2021r. 430/FN/2021
Uchwała Nr 430/FN/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
 
431 21 grudnia 2021r. 431/DR/2021
Uchwała Nr 431/DR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3815P o przebiegu - droga wojewódzka nr 314 (Wilcze) - Rudno - granica powiatu zielonogórskiego (Jesionka)
 
432 28 grudnia 2021r. 432/PUP/2021
Uchwała Nr 432/PUP/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważenienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu do reprezentowania Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
 
433 28 grudnia 2021r. 433/AO/2021
Uchwała Nr 433/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kierownicy Wydziałów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownicy Wydziałów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-29 14:48:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-29 15:17:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25 09:46:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego - kadencja 2014 - 2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p. Data wydania
Nr
Uchwały
Tytuł Uchwały Zarządu Uwagi
1 9 grudnia 2014r. 1/GN/2014 Uchwała Nr 1/GN/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia członków komisji inwentaryzacyjnej do spraw nabywania mienia przez Powiat.  
2 23 grudnia 2014r. 2/FN/2014 Uchwała Nr 2/FN/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.  
3 23 grudnia 2014r. 3/FN/2014 Uchwała Nr 3/FN/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014  
4 7 stycznia 2014r. 4/SOZK/2015 Uchwała Nr 4/SOZK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nowotomyskiego.  
5 7 stycznia 2015r. 5/OG/2015
 
Uchwała Nr 5/OG/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 284/OG/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/OG/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wysokości czynszu najmu, kosztów zarządu i przetargów na wynajem lokali użytkowych.
 
6 7 stycznia 2015r. 6/ER/2015 Uchwała Nr 6/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2015 rok.  
7 13 stycznia 2015r. 7/GN/2015
 
Uchwała Nr 7/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Starym Tomyślu.
 
8 27 stycznia 2015r. 8/ER/2015 Uchwała Nr 8/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2015 roku.  
9 27 stycznia 2015r. 9/GN/2015 Uchwała Nr 9/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie sprostowania załącznika Uchwały Nr 282/GN/2014 z dnia 8 października 2014r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  
10 10 lutego 2015r. 10/FN/2015 Uchwała Nr 10/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015  
11 10 utego 2015r. 11/GN/2015 Uchwała Nr 11/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie sprostowania załącznika Uchwały Nr 282/GN/2014 z dnia 8 października 2014r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  
12 17 lutego 2015r. 12/PCPR/2015 Uchwała Nr 12/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.  
13 17 lutego 2015r. 13/ER/2015
 
Uchwała Nr 13/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych w roku 2015.
 
14 17 lutego 2015r. 14/PCPR/2015 Uchwała Nr 14/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 87/PCPR/2012 w sprawie zasad dofinansowania osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
15 24 lutego 2015r. 15/GN/2015 Uchwała Nr 15/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.  
16 10 marca 2015r. 16/FN/2015 Uchwała Nr 16/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  
17 10 marca 2015r. 17/ER/2015
 
Uchwała Nr 17/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych w roku 2015
 
18 10 marca 2015r. 18/ER/2015
Uchwała Nr 18/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2015 i określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz spacjalności i form kształcenia
 
19 26 marca 2015r. 19/RŚ/2015 Uchwała Nr 19/RŚ/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie udzielenia zezwolenia na poruszanie się jednostki pływającymi SM-0266 i LEMA GOLD 2 na wodach Jeziora Zbąszyńskiego, Jeziora Nowowiejskiego i rzece Obrze.  
20 31 marca 2015r. 20/ER/2015 Uchwała Nr 20/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 236/ER/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie standaryzacji zatrudnienia pracowników administracyjno-obsługowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski.  
21 31 marca 2015r. 21/FN/2015
 
Uchwała Nr 21/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
 
22 31 marca 2015r. 22/FN/2015
Uchwała Nr 22/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2014.
 
23 8 kwietnia 2015r. 23/DP/2015
Uchwała Nr 23/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Lwówek do kategorii dróg gminnych.
 
24 28 kwietnia 2015r. 24/PCPR/2015
Uchwała Nr 24/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 131/PCPR/2012 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia zasad oceny wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd".
 
25 28 kwietnia 2015r. 25/FN/2015 Uchwała Nr 25/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
26 28 kwietnia 2015r. 26/PCPR/2015
Uchwała Nr 26/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2015 roku.
 
27 28 kwietnia 2015r. 27/RŚ/2015 Uchwała Nr 27/RŚ/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.  
28 5 maja 2015r. 28/GN/2015
 
Uchwała Nr 28/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/GN/2012 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego.
 
29 5 maja 2015r. 29/ER/2015 Uchwała Nr 29/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie II edycji konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych.  
30 12 maja 2015r. 30/FN/2015 Uchwała Nr 30/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  
31 26 maja 2015r. 31/PUP/2015
 
Uchwała Nr 31/PUP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (I)".
 
32 26 maja 2015r. 32/DP/2015 Uchwała Nr 32/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1356F w miejscowości Brójce, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki  
33 26 maja 2015r. 33/DP/2015 Uchwała Nr 33/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych  
34 26 maja 2015r. 34/GN/2015 Uchwała Nr 34/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Brodach.  
35 2 czerwca 2015r. 35/EK/2015
 
Uchwała Nr 35/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej II edycji konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych.
 
36 9 czerwca 2015r. 36/FN/2015 Uchwała Nr 36/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  
37 9 czerwca 2015r. 37/EK/2015
Uchwała Nr 37/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych.
 
38 9 czerwca 2015r. 38/EK/2015 Uchwała Nr 38/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 225/ER/2010 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia procedur postępowania przy nadawaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w powiecie nowotomyskim.  
39 16 czerwca 2015r. 39/FN/2015
 
Uchwała Nr 39/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
 
40 24 czerwca 2015r. 40/AO/2015
Uchwała Nr 40/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktpra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2014 oraz decyzji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dotyczącej pokrycia straty.
 
41 30 czerwca 2015r. 41/FN/2015 Uchwała Nr 41/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  
42 7 lipca 2015r. 42/FN/2015
Uchwała Nr 42/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia formy przekazanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowotomyskiego.
 
43 7 lipca 2015r. 43/FN/2015 Uchwała Nr 43/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
44 7 lipca 2015r. 44/FN/2015
Uchwała Nr 44/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
 
45 7 lipca 2015r. 45/DP/2015 Uchwała Nr 45/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej  
46 7 lipca 2015r. 46/DP/2015 Uchwała Nr 46/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej  
47 7 lipca 2015r. 47/DP/2015 Uchwała Nr 47/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej  
48 7 lipca 2015r. 48/DP/2015 Uchwała Nr 48/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej  
49 7 lipca 2015r. 49/DP/2015
 
Uchwała Nr 49/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
 
50 7 lipca 2015r. 50/DP/2015 Uchwała Nr 50/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej drodze wojewódzkiej nr 117 Obrzycko - Pęckowo, powiat szamotulski  
51 7 lipca 2015r. 51/DP/2021 Uchwała Nr 51/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1877P Nojewo - Podpniewki powiat szamotulski  
52 28 lipca 2015r. 52/FN/2015 Uchwała Nr 52/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
53 28 lipca 2015r. 53/PUP/2015
 
Uchwała Nr 53/PUP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie nowotomyskim (I)".
 
54 5 sierpnia 2015r. 54/FN/2015
Uchwała Nr 54/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
 
55 5 sierpnia 2015r. 55/DP/2015 Uchwała Nr 55/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie, powiat Szamotulski  
56 18 sierpnia 2015r. 56/EK/2015
 
Uchwała Nr 56/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania likwidatora Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu
 
57 18 sierpnia 2015r. 57/FN/2015 Uchwała Nr 57/FN/15 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
58 18 sierpnia 2015r. 58/DP/2015 Uchwała Nr 58/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej drodze wojewódzkiej nr 117 Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg, powiat szamotulski.  
59 28 sierpnia 2015r. 59/DP/2015 Uchwała Nr 59/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania spraw w zakresie zarządu drogi powiatowej  
60 28 sierpnia 2015r. 60/GN/2015 Uchwała Nr 60/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obiążenie nieruchomości służebnością przesyłu  
61 28 sierpnia 2015r. 61/FN/2015 Uchwała Nr 61/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015  
62 28 sierpnia 2015r. 62/FN/2015 Uchwała Nr 62/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2015 roku”, „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025: oraz „Informację o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2015 roku.”  
63 28 sierpnia 2015r. 63/FN/2015 Uchwała Nr 63/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
64 8 września 2015r. 64/EK/2015 Uchwała Nr 64/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2014/2015.  
65 8 września 2015r. 65/FN/2015 Uchwała Nr 65/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015  
66 8 września 2015r. 66/FN/2015 Uchwała Nr 66/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.  
67 8 września 2015r. 67/FN/201 Uchwała Nr 67/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  
68 17 września 2015r. 68/GN/2015 Uchwała Nr 68/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustanowienia prawa pierwokupu na nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1N/00043447/0 oraz zobowiązania o ustanowieniu dla tej nieruchomości odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.  
69 28 września 2015r. 69/EK/2015 Uchwała Nr 69/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia procedury planowania i wydawania części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.  
70 28 września 2015r. 70/FN/2015 Uchwała Nr 70/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
71 28 września 2015r. 71/DP/2015 Uchwała Nr 71/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia ul. Poznańskiej w Opalenicy, ul. 26 Stycznia w Opalenicy, ul. Powstańca Kozaka w Opalenicy, ul. Nowotomyskiej w Opalenicy do kategorii drogi gminnej.  
72 2 października 2015r. 72/KM/2015 Uchwała Nr 72/KM/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 października 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.  
73 2 października 2015r. 73/EK/2015
 
Uchwała Nr 73/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 64/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
 
74 8 października 2015r. 74/AO/2015
Uchwała Nr 74/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
75 8 października 2015r. 75/EK/2015 Uchwała Nr 75/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu programu współpracy w roku 2016 Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolentariacie.  
76 12 paźziernika 2015r. 76/FN/2015 Uchwała Nr 76/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
77 30 października 2015r. 77/SPI/2015
 
Uchwała Nr 77/SPI/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Regulaminu Konkursu na film promocyjny o Powiecie Nowotomyskim pt. "Powiat Nowotomyski oczami młodych"
 
78 30 października 2015r. 78/FN/2015 Uchwała Nr 78/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sparwie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
79 30 października 2015r. 79/AO/2015 Uchwała Nr 79/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie podejmowania wszelkich czynności prawnych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
80 10 listopada 2015r. 80/FN/2015 Uchwała Nr 80/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
81 10 listopada 2015r. 81/FN/2015 Uchwała Nr 81/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2016.  
82 10 listopada 2015r. 82/FN/2015
 
Uchwała Nr 82/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.
 
83 10 listopada 2015r. 83/RŚ/2015 Uchwała Nr 83/RŚ/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zezwolenia Zbąszyńskiemu Klubowi Żeglarskiemu na korzystanie ze skuterów wodnych i łodzi wyczynowo-sportowych na jeziorze Zbąszyńskim, Jeziorze Nowowiejskim i rzece Obrze na terenie gminy Zbąszyń.  
84 10 listopada 2015r. 84/EK/2015 Uchwała Nr 84/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych.  
85 20 listopada 2015r. 85/2015 Uchwała nr 85/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r."  
86 24 listopada 2015r. 86/2015 Uchwała Nr 86/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r."  
87 10 grudnia 2015r. 87/FN/2015 Uchwała Nr 87/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
88 10 grudnia 2015r. 88/AO/2015 Uchwała Nr 88/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w wsprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r."  
89 22 grudnia 2015r. 89/AO/2015
 
Uchwała Nr 89/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomcy prawnej w 2016r."
 
90 22 grudnia 2015r. 90/AO/2015
Uchwała Nr 90/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rokk 2015 Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
91 30 grudnia 2015r. 91/FN/2015 Uchwała Nr 91/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.  
92 8 stycznia 2015r. 92/EK/2015 Uchwała Nr 92/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2016 rok.  
93 8 stycznia 2016r. 93/AO/2016
 
Uchwała Nr 93/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
 
94 14 stycznia 2016r. 94/FN/2016 Uchwała Nr 94/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.  
95 19 stycznia 2016r. 95/PCPR/2016 Uchwała Nr 95/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu Orgaizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.  
96 19 stycznia 2016r. 96/EK/2016 Uchwała Nr 96/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2016 roku.  
97 19 stycznia 2016r. 97/EK/2016 Uchwała Nr 97/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016.  
98 23 lutego 2016r. 98/EK/2016 Uchwała Nr 98/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2016.  
99 23 lutego 2016r. 99/AO/2016 Uchwała Nr 99/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wysokości czynszu najmu, kosztów zarządu i przetargów na wynajem lokali użytkowych.  
100 23 lutego 2016r. 100/EK/2016 Uchwała Nr 100/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zarządzania zespołem hal sportowych przez jednostkę budżetową o nazwie Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.  
101 2 marca2016r. 101/FN/2016
 
Uchwała Nr 101/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.
 
102 10 marca 2016r. 102/GN/2016
Uchwała Nr 102/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości, położonej w Bolewicku w związku z likwidacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku.
 
103 10 marca 2016r. 103/DR/2016
Uchwała Nr 103/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa.
 
104 10 marca 2016r. 104/DR/2016 Uchwała Nr 104/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością.  
105 10 marca 2016r. 105/DR/2016
 
Uchwała Nr 105/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępneości komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej na 383538P polegającej na połączeniu części miejscowości z wsią".
 
106 10 marca 2016r. 106/DR/2016 Uchwała Nr 106/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegającej na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami"  
107 10 marca 2016r. 107/DR/2016
 
Uchwała Nr 107/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegającej na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami"
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

108 10 marca 2016r. 108/DR/2016 Uchwała Nr 108/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 385836P oraz 383566P polegającej na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem oraz wsi  Komorowo z Wymyślanką"  
109 10 marca 2016r. 109/DR/2016 Uchwała Nr 109/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 385836P oraz 383566P polegającej na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem oraz wsi  Komorowo z Wymyślanką"  
110 22 marca 2016r. 110/DR/2016 Uchwała Nr 110/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością  
111 25 marca 2016r. 111/FN/2016
 
 
112 25 marca 2016r. 112/PUP/2016 Uchwała Nr 112/PUP/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu  
113
5 kwietnia 2016r. 113/GN/2016
 
 
114 5 kwietnia 2016r. 114/GN/2016
Uchwała Nr 114/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazania na czas nieoznaczony w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu i Opalenicy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
 
115 5 kwietnia 2016r. 115/PCPR/2016 Uchwała Nr 115/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 87/PCPR/2012 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
116 5 kwietnia 2016r. 116/PCPR/2016 Uchwała Nr 116/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"  
117 15 kwietnia 2016r. 117/EK/2016 Uchwała Nr 117/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla placówek niepublicznych w roku 2016.  
118 15 kwietnia 2016r. 118/FN/2016 Uchwała Nr 118/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016  
119 15 kwietnia 2016r. 119/DR/2016 Uchwała Nr 119/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa  
120 15 kwietnia 2016r. 120/DR/2016 Uchwała Nr 120/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 279 i 157/4 w m. Kuślin  
121 25 kwietnia 2016r. 121/RŚ/2016 Uchwała Nr 121/RŚ/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
122 9 maja 2016r. 122/PCPR/2016 Uchwała Nr 122/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"  
123 9 maja 2016r. 123/FN/2016 Uchwała Nr 123/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016  
124 23 maja 2016r. 124/PCPR/2016 Uchwała Nr 124/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań z zakres rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2016 roku.  
125 6 czerwca 2016r. 125/EK/2016 Uchwała Nr 125/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz dzieci i mlodzieży w 2016 roku.  
126 6 czerwca 2016r. 126/RŚ/2016  
127 6 czerwca 2016r. 127/FN/2016 Uchwała Nr 127/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.  
128 13 czerwca 2016r. 128/AO/2016  
129 13 czerwca 2016r. 129/DR/2016 Uchwała Nr 129/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością.  
130 13 czerwca 2016r. 130/FN/2016 Uchwała Nr 130/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.  
131 20 czerwca 2016r. 131/GN/2016 Uchwała Nr 131/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.  
132 11 lipca 2016r. 132/EK/2016 Uchwała Nr 132/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej II edycji otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.  
133 11 lipca 2016r. 133/FN/2016
 
 
134 21 lipca 2016r. 134/GN/2016
Uchwała Nr 134/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 131/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnie 20 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 
135 21 lipca 2016r. 135/GN/2016 Uchwała Nr 135/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Trzciance.  
136 21 lipca 2016r. 136/DR/2016 Uchwała Nr 136/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P Czerlejno-Markowice na odcinku od m. Czerlejno do granicy gminy położonej na terenie powiatu poznańskiego.  
137 21 lipca 2016r. 137/DR/2016 Uchwała Nr 137/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2444P Iwno-Strumiany położonej na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.  
138 21 lipca 2016r. 138/DR/2016 Uchwała Nr 138/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2470P Borówiec-Kórnik położonej na terenie gminy Kórnik, w powiecie poznańskim.  
139 21 lipca 2016r. 139/DR/2016 Uchwała Nr 139/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3773P Trzebisławki-Kromolice położonej na terenie gminy Kórnik, w powiecie poznańskim.  
140 21 lipca 2016r. 140/DR/2016 Uchwała Nr 140/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2429P Tulce-Kostrzyn położonej na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.  
141 21 lipca 2016r. 141/DR/2016 Uchwała Nr 141/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom gminnym - ulicy Warzywnej i ulicy Wieniawskiego w m. Kostrzyn położonych na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.  
142 21 lipca 2016r. 142/DR/2016 Uchwała Nr 142/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2443P Trzek-Giecz położonej na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.  
143 21 lipca 2016r. 143/DR/2016 Uchwała Nr 143/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej drodze gminnej - ulicy Topolowej w m. Czerlejno położonych na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.  
144 21 lipca 2016r. 144/DR/2016
 
 
145 21 lipca 2016r. 145/DR/2016
Uchwała Nr 145/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P Czerlejno-Markowice położonej na terenie gm. Kleszczewo.
 
146 21 lipca 2016r. 146/DR/2016
Uchwała Nr 146/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2472P Radzewice-Kórnik położonej na terenie gm. Kórnik.
 
147 21 lipca 2016r. 147/DR/2016
Uchwała Nr 147/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2481P Kromolice-Jarosławiec położonej na terenie gm. Kórnik.
 
148 21 lipca 2016r. 148/DR/2016 Uchwała Nr 148/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Boduszewo-Karczewo położonej na terenie gm. Murowana Goślina.  
149 21 lipca 2016r. 149/DR/2016 Uchwała Nr 149/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina-Zielonka położonej na terenie gm. Murowana Goślina.  
150 21 lipca 2016r. 150/DR/2016 Uchwała Nr 150/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P Swarzędz-Biskupiec położonej na terenie gm. Swarzędz.  
151 21 lipca 2016r. 151/DR/2016
 
 
152 12 sierpnia 2016r. 152/EK/2016 Uchwała Nr 152/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będącej własnością Powiatu Nowotomyskiego, położonej w Nowym Tomyślu.  
153 12 sierpnia 2016r. 153/AO/2016
 
 
154 12 sierpnia 2016r. 154/AO/2016 Uchwała Nr 154/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie podejmowania wszelkich czynności prawnych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020  
155 12 sierpnia 2016r. 155/FN/2016
 
 
156 12 sierpnia 2016r. 156/FN/2016 Uchwała Nr 156/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego z I półrocze 2016 roku", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016 - 2027" oraz "Informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2016 roku".  
157 12 sierpnia 2016r. 157/DR/2016 Uchwała Nr 157/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością.  
158 12 sierpnia 2016r. 158/FN/2016
 
 
159 24 sierpnia 2016r. 159/FN/2016 Uchwała Nr 159/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016  
160 24 sierpnia 2016r. 160/DR/2016 Uchwała Nr 160/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością  
161 24 sierpnia 2016r. 161/AO/2016 Uchwała Nr 161/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.  
162 2 września 2016r. 162/EK/2016 Uchwała Nr 162/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 września 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Nowotomyskiego w 2016 roku z dziedziny działalności na rzecz dzieci i młodzieży.  
163 2 września 2016r. 163/FN/2016 Uchwała Nr 163/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 września 2016r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok  
164 14 września 2016r. 164/AO/2016 Uchwała Nr 164/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.  
165 14 września 2016r. 165/EK/2016
 
 
166 14 września 2016r. 166/FN/2016 Uchwała Nr 166/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.  
167 27 września 2016r. 167/FN/2016 Uchwała Nr 167/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.  
168 27 września 2016r. 168/AO/2016 Uchwała nr 168/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r."  
169 27 września 2016r. 169/AO/2016 Uchwała Nr 169/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r."  
170 27 września 2016r. 170/FN/2016 Uchwała Nr 170/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 158/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu i zakresu współnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Powiat Nowotomyski jest organem prowadzącym.  
171 5 października 2016r. 171/EK/2016 Uchwała Nr 171/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.  
172 5 października 2016r. 172/DR/2016 Uchwała Nr 172/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością  
173 12 października 2016r. 173/AO/2016 Uchwała Nr 173/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 października 2016r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.  
174 19 października 2016r. 174/AO/2016
 
 
175 26 października 2016r. 175/AO/2016 Uchwała Nr 175/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Powiarzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r."  
176 10 listopada 2016r. 176/PCS/2016 Uchwała Nr 176/PCS/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za udostępnienie hali sportkowej i pozostałych pomieszczeń wraz z urządzeniami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Powiatu Nowotomyskiego i oddanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.  
177 10 listopada 2016r. 177/FN/2016 Uchwała Nr 177/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016  
178 10 listopada 2016r. 178/FN/2016
 
 
179 10 listopada 2016r. 179/FN/2016 Uchwała Nr 179/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027  
180 16 listopada 2016r. 180/PCPR/2016 Uchwała Nr 180/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 listopada 2016r w sprawie ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  
181 16 listopada 2016r. 181/PCPR/2016 Uchwała Nr 181/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 listopada 2016r w sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwrtego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.  
182 30 listopada 2016r. 182/AO/2016 Uchwała Nr 182/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 205/OG/2010 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Nowotomyskiego.  
183 7 grudnia 2016r. 183/PCPR/2016
 
 
184 7 grudnia 2016r. 184/EK/2016 Uchwała Nr 184/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2017 roku.  
185 7 grudnia 2016r. 185/FN/2016
 
 
186 7 grudnia 2016r. 186/AO/2016 Uchwała Nr 186/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu  
187 13 grudnia 2016r. 187/FN/2016 Uchwała Nr 187/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016  
188 13 grudnia 2016r. 188/GN/2016 Uchwała Nr 188/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie dokonania darowizny położonej w Przyprostyni  
189
13 grudnia 2016r.
189/GN/2016 Uchwała nr 189/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie przekazania na czas nieoznaczony w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu i Opalenicy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu  
190 13 grudnia 2016r. 190/PCPR/2016 Uchwała Nr 190/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.  
191 13 grudnia 2016r. 191/FN/2016
 
 
192 13 grudnia 2016r. 192/DR/2016 Uchwała Nr 192/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nowotomyskiego przez Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w zakresie realizacji projektu pn. "Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne dostępne dla wszystkich" w obszarze D "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
193 13 grudnia 2016r. 193/DR/2016
 
 
194 21 grudnia 2016r. 194/PCPR/2016 Uchwała Nr 194/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"  
195 29 grudnia 2016r. 195/FN/2016 Uchwala Nr 195/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nowotomyskim  
196 30 grudnia 2016r. 196/EK/2016
 
 
197 30 grudnia 2016r. 197/FN/2016 Uchwała Nr 197/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek za zwłokę.  
198 30 grudnia 2016r. 198/FN/2016 Uchwała Nr 198/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016  
199 11 stycznia 2017r. 199/FN/2017 Uchwała Nr 199/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań  
200 11 stycznia 2017r. 200/EK/2017 Uchwała Nr 200/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu Nowotomyskiego na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
201 25 stycznia 2017r. 201/EK/2017
 
 
202 25 stycznia 2017r. 202/FN/2017 Uchwała nr 202/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017.  
203 6 lutego 2017r. 203/EK/2017 Uchwała nr 203/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożątku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim  
204 6 lutego 2017r. 204/EK/2017 Uchwała nr 204/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących programu "Erasmus+", który jest reprezentowany i prowadzony w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.  
205 13 lutego 2017r. 205/PCPR/2017
 
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

206 13 lutego 2017r. 206/EK/2017 Uchwała nr 206/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiaecie Nowotomyskim na rok 2017  
207 22 lutego 2017r. 207/FN/2017 Uchwała nr 207/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017.  
207 22 lutego 2017r. 208/DR/2017 Uchwała nr 208/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewid. 302/39 na terenie wsi Zachodzko do kategorii drogi gminnej  
209 1 marca 2017r. 209/PCPR/2017 Uchwała nr 209/PCPR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 marca 2017r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.  
210 1 marca 2017r. 210/PCPR/2017 Uchwała nr 210/PCPR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 1 marca 2017r. w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku  
211 8 marca 2017r. 211/SPZOZ/2017 Uchwała nr 211/SPZOZ/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody nakontynuowanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu umów najmu, dzierżawy i użyczenia aktywów trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł zawartych przed wejściem w życie uchwały nr XIX/134/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 czerwca 2016.  
212 17 marca 2017r. 212/DR/2017 Uchwała nr 212/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością  
213 29 marca 2017r. 213/FN/2017 Uchwała nr 213/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego za rok 2016  
214 29 marca 2017r. 214/FN/2017
 
 
215 13 kwietnia 2017r. 215/AK/2017 Uchwała nr 215/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącymi własność Powiatu Nowotomyskiego.  
216 13 kwietnia 2017r. 216/FN/2017
 
Uchwała nr 216/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017
 
217 21 kwietnia 2017r. 217/RŚ/2017
 
Uchwała nr 217/RŚ/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 
218 21 kwietnia 2017r. 218/FN/2017
Uchwała nr 218/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017
 
219 5 maja 2017r. 219/EK/2017
Uchwała nr 219/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 maja 2017r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu Pana Ryszarda Tratwala 
 
220 5 maja 2017r. 220/FN/2017 Uchwała nr 220/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 maja 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017  
221 8 maja 2017r. 221/EK/2017 Uchwała nr 221/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu  
222 8 maja 2017r. 222/EK/2017
 
Uchwała nr 222/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1. 
 
223 17 maja 2017r. 223/AK/2017 Uchwała nr 223/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.  
224 17 maja 2017r. 224/PCPR/2017 Uchwała nr 224/PCPR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2017 roku.  
225 25 maja 2017r. 225/EK/2017 Uchwała nr 225/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu  
226 25 maja 2017r. 226/EK/2017 Uchwała nr 226/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu.  
227 25 maja 2017r. 227/EK/2017
 
Uchwała nr 227/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 maja 2017r. w sprawie przekazania mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie rozwiązywanego Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu
 
228 8 czerwca 2017r. 228/RŚ/2017 Uchwała nr 228/RŚ/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie opinii do projektu gminnego programu ochrony środowiska Gminy Nowy Tomyśl.  
229 14 czerwca 2017r. 229/FN/2017 Uchwała nr 229/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017  
230 14 czerwca 2017r. 230/OR/2017 Uchwała nr 230/OR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu  
231 27 czerwca 2017r. 231/EK/2017 Uchwała nr 231/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogolnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu  
232 27 czerwca 2017r. 232/EK/2017 Uchwała nr 232/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu  
233 27 czerwca 2017r. 233/GN/2017 Uchwała nr 233/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Starym Tomyślu  
234 27 czerwca 2017r. 234/GN/2017 Uchwała nr 234/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Starym Tomyślu  
235 27 czerwca 2017r. 235/DR/2017 Uchwała nr 235/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii dogi powiatowej nr 2399P Murowana Goślina-Zielonka, na terenie gm. Murowana Goślina  
236 27 czerwca 2017r. 236/DR/2017 Uchwała nr 236/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii dogi powiatowej nr 2393P Boduszewo-Karczewo położonej na terenie gm. Murowana Goślina  
237 27 czerwca 2017r. 237/AK/2017 Uchwała nr 237/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas nioznaczony części nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32  
238 27 czerwca 2017r. 238/OR/2017 Uchwała nr 238/OR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do  przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu  
239 27 czerwca 2017r. 239/PS/2017
 
Uchwała nr 239/PS/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia srawozdania finansowego Samodzielnego Publiczego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2016 oraz decyzji Dyrektora Samodzielnego Publiczego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu dotyczącej pokrycia straty
 
240 27 czerwca 2017r. 240/AK/2017 Uchwała nr 240/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie wysokości czynszu najmu, kosztów zarządu i przetargów na wynajem lokali użytkowych  
241 28 czerwca 2017r. 241/OR/2017
 
Uchwała nr 241/OR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu Panu Marcinowi Bramborowi
 
242 4 lipca 2017r. 242/FN/2017    
243 4 lipca 2017r. 243/OR/2017 Uchwała nr 243/OR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
244 4 lipca 2017r. 244/DR/2017 Uchwała nr 244/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi o nr ewid. dz. 23 położonej w m. Łomnica w gminie Zbąszyń  
245 4 lipca 2017r. 245/EK/2017 Uchwała nr 245/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
246 4 lipca 2017r. 246/EK/2017 Uchwała nr 246/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
247 4 lipca 2017r. 247/EK/2017
 
Uchwała nr 247/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
248 4 lipca 2017r. 248/EK/2017 Uchwała nr 248/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
249 4 lipca 2017r. 249/EK/2017 Uchwała nr 249/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
250 4 lipca 2017r. 250/EK/2017 Uchwała nr 250/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
251 4 lipca 2017r. 251/EK/2017
 
Uchwała nr 251/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
252 4 lipca 2017r. 252/OR/2017 Uchwała nr 252/OR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
253 4 lipca 2017r. 253/OR/2017 Uchwała nr 253/OR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
254 4 lipca 2017r. 254/OR/2017 Uchwała nr 254/OR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
255 4 lipca 2017r. 255/AK/2017
 
Uchwała nr 255/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, będącego własnością Powiatu Nowotomyskiego, położonego przy ul. Tysiąclecia 6 w Nowym Tomyślu
 
256 20 lipca 2017r. 256/EK/2017 Uchwała nr 256/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu Pani Agnieszce Kaczmarek  
257 20 lipca 2017r. 257/EK/2017 Uchwała nr 257/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu Panu Łukaszowi Frańskiemu.  
258 20 lipca 2017r. 258/AK/2017 Uchwała nr 258/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu, w budynku przy ul. Poznańskiej 30 przeznaczonej do oddania w najem  
259 27 lipca 2017r. 259/GN/2017 Uchwała nr 259/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr 626/1, położonej w Przyprostyni, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.  
260 27 lipca 2017r. 260/GN/2017 Uchwała nr 260/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, składającej się z działek nr: 376/1 i 201/3, położonej w Nowym Tomyślu, przeznaczonych w części do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.  
261 27 lipca 2017r. 261/AK/2017 Uchwała nr 261/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Nowotomyskiego  
262 27 lipca 2017r. 262/FN/2017  
263 30 sierpnia 2017r. 263/AK/2017
 
Uchwała nr 263/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie oddania w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu w budynku przy ul. Poznańskiej 30.
 
264 30 sierpnia 2017r. 264/GN/2017
 
Uchwała nr 264/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 626/1, położonej w Przyprostyni na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.
 
265 30 sierpnia 2017r. 265/GN/2017 Uchwała nr 265/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości składającej się z działek nr 626/1 i 49/15, położonej w Przyprostyni, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.  
266 30 sierpnia 2017r. 266/FN/2017 Uchwała nr 266/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2017 roku", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017 - 2027" oraz "Informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2017 roku".  
267 30 sierpnia 2017r. 267/FN/2017 Uchwała nr 267/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017.  
268 30 sierpnia 2017r. 268/FN/2017 Uchwała nr 268/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok.  
269 30 sierpnia 2017r. 269/DR/2017 Uchwała nr 269/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością  
270 30 sierpnia 2017r. 270/DR/2017 Uchwała nr 270/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew  
271 30 sierpnia 2017r. 271/DR/2017 Uchwała nr 271/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 634 w m. Boruja Kościelna  
272 14 września 2017r. 272/EK/2017 Uchwała nr 272/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2017r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za rok 2016/2017.  
273 14 września 2017r. 273/AK/2023
 
Uchwała nr 273/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2017r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Nowotomyskiego
 
274 27 września 2017r. 274/EK/2017
Uchwała nr 274/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolentariacie na rok 2018".
 
275 27 września 2017r. 275/GN/2017 Uchwała nr 275/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działeki nr 626/1 i działki nr 49/15, położonych w Przyprostyni na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.  
276 4 pażdziernika 2017r. 276/PCPR/2017 Uchwała nr 276/PCPR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 października 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu  
277 4 października 2017r. 277/GN/2017
 
Uchwała nr 277/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego
 
278 4 października 2017r. 278/EK/2017 Uchwała nr 278/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 października 2017r. w sprawie wyznaczenia nieuczyciela zastępującego dyrektora w przypadku jego nieobecności  
279 4 października 2017r. 279/GN/2017 Uchwała nr 279/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 października 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr 1681, położonej w Nowym Tomyślu, na której zlokalizowany jest garaż przeznaczony do oddania w użyczenie na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym  
280 4 października 2017r. 280/FN/2017 Uchwała nr 280/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 4 października 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017  
281 11 października 2017r. 281/DR/2017 Uchwała nr 281/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 października 2017r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi o nr ewid.dz. 674 położonej w miejscowości Lwówek w gminie Lwówek  
282 26 października 2017r. 282/PS/2017 Uchwała nr 282/PS/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.  
283 26 października 2017r. 283/AK/2017 Uchwała nr 283/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania  "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r."  
284 26 października 2017r. 284/AK/2017 Uchwała nr 284/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r."  
285 7 listopada 2017r. 285/GN/2017 Uchwała nr 285/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr 1238/5, położonej w Nowym Tomyśly przy ul. Poznańskiej, na której zlokalizowany jest budynek nr 32A, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na okes jednego roku, na rzecz dotychczasowego najemcy.  
286 7 listopada 2017r. 286/FN/2017 Uchwała nr 286/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017  
287 13 listopada 2017r. 287/GN/2017 Uchwała nr 287/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, budynku garażawego, usytuowanego na działce nr 1681, położonej w nowym Tomyślu.  
288 13 listopada 2017r. 288/DR/2017 Uchwała nr 288/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 534 w m. Boruja Kościelna  
289 13 listopada 2017r. 289/DR/2017 Uchwała nr 289/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew  
290 13 listopada 2017r. 290/FN/2017 Uchwała nr 290/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017  
291 13 listopada 2017r. 291/FN/2017  
292 13 listopada 2017r. 292/FN/2017    
293 13 listopada 2017r.
293/AK/2017
Uchwała nr 293/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r."  
294 28 listopada 2017r. 294/EK/2017 Uchwała nr 294/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku.   
295 28 listopada 2017r. 295/AK/2017 Uchwała nr 295/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r."  
296 28 listopada 2017r. 296/FN/2017 Uchwała nr 296/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany scentralizowanych zasad rozliczeń podatkowych VAT w Powiecie Nowotomyskim   
297 28 listopada 2017r. 297/FN/2017 Uchwała nr 297/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017  
298 28 listopada 2017r. 298/DR/2017 Uchwała nr 298/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością  
299 5 grudnia 2017r. 299/FN/2017
 
Uchwała nr 299/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017
 
300 12 grudnia 2017r. 300/EK/2017  Uchwała Nr 300/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku.  
301 12 grudnia 2017r. 301/DR/2017 Uchwała Nr 301/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie zawarcia na czas oznaczony umowy użyczenia działnki nr 7 położonej w obrębie Brody, gmina Lwówek  
302 21 grudnia 2017r. 302/GN/2017 Uchwała Nr 302/GN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Poznańskiej nr 32A w Nowym Tomyślu, na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego najemcy.  
303 21 grudnia 2017r. 303/FN/2017
 
Uchwała Nr 303/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017
 
304 21 grudnia 2017r. 304/DR/2017 Uchwała Nr 304/DR/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością  
305 9 stycznia 2018r. 305/FN/2018 Uchwała Nr 305/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018  
306 9 stycznia 2018r. 306/GN/2018
 
Uchwała Nr 306/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości składającej się z części działek nr 376/1 i 201/3, położonej w Starym Tomyślu
 
307 15 stycznia 2018r. 307/EK/2018 Uchwała Nr 307/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku  

Akapit nr 4 - brak tytułu

307 15 stycznia 2018r. 307/EK/2018 Uchwała Nr 307/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku  
308 24 stycznia 2018r. 308/OR/2018 .Uchwała Nr 308/OR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu.  
309 24 stycznia 2018r. 309/DR/2018 Uchwała Nr 309/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 134 oraz 228 w m. Stary Tomyśl  
310 6 lutego 2018r. 310/DR/2018 Uchwała Nr 310/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością oznaczoną numerem ewidencyjnym 18 położoną w miejsceowści Lwówek  
311 27 lutego 2018r. 311/RŚ/2018 Uchwała Nr 311/RŚ/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie odmowy na odstąpienie od zakazu korzystania ze skuterów wodnych i łodzi wyczynowo - sportowych na jeziorze Zbąszyńskim, Jeziorze Nowowiejskim i rzece Obrze na terenie gminy Zbąszyń.
312 27 lutego 2018r. 312/EK/2018 Uchwała Nr 312/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2018  
313 27 lutego 2018r. 313/PCPR/2018 Uchwała Nr 313/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku.  
314 27 lutego 2018r. 314/AK/2018 Uchwała Nr 314/AK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości czynszu najmu, kosztów i przetargów na wynajem lokali użytkowych  
315 9 marca 2018r. 315/GN/2018
 
Uchwała Nr 315/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, oznaczonej nr 1238/5, obejmującej budynek nr 30, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy.
 
316 9 marca 2018r. 316/PCPR/2018 Uchwała Nr 316/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osob niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.  
317 9 marca 2018r. 317/DR/2018 Uchwała Nr 317/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia klas dla dróg powiatowych pozostających w zarządzie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.  
318 15 marca 2018r. 318/FN/2018 Uchwała Nr 318/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018  
319 15 marca 2018r. 319/DR/2018 Uchwała Nr 319/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością oznaczoną numerem ewidencyjnym 18 położoną w miejscowości Lwówek  
320 28 marca 2018r. 320/FN/2018    
321 28 marca 2018r. 321/FN/2018 Uchwała Nr 321/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego za rok 2017  
322 3 kwietnia 2018r. 322/GN/2018
 
Uchwała Nr 322/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Poznańskiej nr 30 w Nowym Tomyślu, na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy.
 
323 6 kwietnia 2018r. 323/DR/2018 Uchwała Nr 323/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 66 w m. Boruja Nowa  
324 6 kwietnia 2018r. 324/GN/2018 Uchwała Nr 324/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew  
325 6 kwietnia 2018r. 325/PCPR/2018
 
Uchwała Nr 325/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2018 r.
 
326 6 kwietnia 2018r. 326/FN/20158 Uchwała Nr 326/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018  
327 23 kwietnia 2018r. 327/GN/2018
 
Uchwała Nr 327/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
328 23 kwietnia 2018r. 328/DR/2018 Uchwała Nr 328/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 61/2 w m. Lipka Wielka oraz 134 w m. Stary Tomyśl  
329 15 maja 2018r. 329/ER/2018 Uchwała Nr 329/ER/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu  
330 15 maja 2018r. 330/ER/2018 Uchwała Nr 330/ER/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance  
331 15 maja 2018r. 331/ER/2018 Uchwała Nr 331/ER/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu  
332 15 maja 2018r. 332/ER/2018 Uchwała Nr 332/ER/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu  
333 15 maja 2018r. 333/PCPR/2018 Uchwała Nr 333/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2018 r.  
334 15 maja 2018r. 334/FN/2018
 
Uchwała Nr 334/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018
 
335 15 maja 2018r. 335/ER/2018 Uchwała Nr 335/ER/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001-/18 Oś Priorytetowa 8 Edycja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.  
336 15 maja 2018r. 336/ER/2018
 
Uchwała Nr 336/ER/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001-/18 Oś Priorytetowa 8 Edycja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.
 
337 15 maja 2018r.
 
337/ER/2018
Uchwała Nr 337/ER/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001-/18 Oś Priorytetowa 8 Edycja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.  
338 15 maja 2018r. 338/ER/2018
 
Uchwała Nr 338/ER/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001-/18 Oś Priorytetowa 8 Edycja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.
 
339 29 maja 2018r. 339/PCPR/2018 Uchwała Nr 339/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2018r.  
340 5 czerwca 2018r. 340/EK/2018 Uchwała Nr 340/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisja Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowy Tomyślu.  
341 5 czerwca 2018r. 341/EK/2018 Uchwała Nr 341/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisja Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowy Tomyślu.  
342 5 czerwca 2018r. 342/EK/2018
 
Uchwała Nr 342/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisja Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance.
 
343 5 czerwca 2018r. 343/EK/2018 Uchwała Nr 343/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisja Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu.  
344 5 czerwca 2018r. 344/FN/2018 Uchwała Nr 344/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.  
345 14 czerwca 2018r. 345/GN/2018 Uchwała Nr 345/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę nr 327/GN/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  
346 14 czerwca 2018r. 346//GN/2018 Uchwała Nr 346/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  
347 14 czerwca 2018r. 347/PCPR/2018 Uchwała Nr 347/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę nr 327/GN/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2018r.  
348 14 czerwca 2018r. 348/PS/2018
Uchwała Nr 348/PS/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę nr 327/GN/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2017 orzaz decyzji Dyrektora Samodzielnego Publiczego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dotyczącej pokrycia straty.
 
349 14 czerwca 2018r. 349/FN/2018 Uchwała Nr 349/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.  
350 26 czerwca 2018r. 350/DR/2018 Uchwała Nr 350/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr weid. 38/1 w m. Zbąszyń.  
351 5 lipca 2018r. 351/EK/2018 Uchwała Nr 351/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
352 5 lipca 2018r. 352/EK/2018 Uchwała Nr 352/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
353 5 lipca 2018r. 353/EK/2018 Uchwała Nr 353/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
354 5 lipca 2018r. 354/EK/2018 Uchwała Nr 354/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu.  
355 5 lipca 2018r. 355/EK/2018 Uchwała Nr 355/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowiskiego w Trzciance.  
356 5 lipca 2018r. 356/EK/2018 Uchwała Nr 356/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.  
357 5 lipca 2018r. 357/EK/2018
 
Uchwała Nr 357/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
358 5 lipca 2018r. 358/DR/2018 Uchwała Nr 358/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane nr ewid. 372/3, 357/1, 187 w m. Kuslin.  
359 5 lipca 2018r. 359/DR/2018 Uchwała Nr 359/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 położonej w miejscowości Nowy Tomyśl przy ul. Sienkiewicza, w gminie Nowy Tomyśl, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1243/9, 1243/15, 1243/7, 1243/1, 1243/8, 1298.  
360 5 lipca 2018r. 360/DR/2018 Uchwała Nr 360/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 położonej w miejscowości Nowy Tomyśl przy ul. Poznańskiej, w gminie Nowy Tomyśl, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1243/3, 1243/4, 1243/5, 1243/6, 556/9, 1243/14, 1243/13, 1243/12, 1243/11, 1243/10, 1243/16.   
361 5 lipca 2018r. 361/DR/2018
 
Uchwała Nr 361/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 położonej w miejscowości Nowy Tomyśl przy ul. Tysiąclecia, w gminie Nowy Tomyśl, stanowiącej działki ewidencyjne nr 882/1, 162, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/7, 1018/8, 1018/9.
 
362 5 lipca 2018r. 362/DR/2018 Uchwała Nr 362/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 położonej w miejscowości Nowy Tomyśl przy ul. Zbąszyńskiej, w gminie Nowy Tomyśl, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 38/12.  
363 5 lipca 2018r. 363/DR/2018 Uchwała Nr 363/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 302 położonej w miejscowości Nowy Tomyśl przy ul. Zbąszyńskiej, w gminie Nowy Tomyśl, stanowiącej działki ewidencyjne nr 142/6, 149/1, 149/6.  
364 5 lipca 2018r. 364/DR/2018 Uchwała Nr 364/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 305-2 położonej w miejscowości Nowy Tomyśl przy ul. Kolejowej, w gminie Nowy Tomyśl, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1358/1.  
365 5 lipca 2018r. 365/PCPR/2018 Uchwała Nr 365/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowiącą działkę nr ewid. 1238/5 położoną w Nowym Tomyślu.  
366 5 lipca 2018r. 366/PCPR/2018 Uchwała Nr 366/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2018r.  
367 6 lipca 2018r. 367/DR/2018 Uchwała Nr 367/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1204F relacji Smardzewo-Karczyn-Łęgowo-Krężoły, na odcinku Smardzewo (skrzyżowanie z DW nr 303) - granica powiatu świebodzińskiego.  
368 12 lipca 2018r. 368/FN/2018
 
Uchwała Nr 368/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018
 
369 12 lipca 2018r. 369/PS/2018
 
Uchwała Nr 369/PS/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
370 12 lipca 2018r. 370/GN/2018 Uchwała Nr 370/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej go sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
371 31 lipca 2018r. 371/AK/2018 Uchwała Nr 371/AK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 lipca sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Poznańskiej nr 32 w Nowym Tomyślu, na okres do 3 miesięcy  
372 10 sierpnia 2018r. 372/FN/2018 Uchwała Nr 372/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.  
373 10 sierpnia 2018r. 373/RŚ/2018
 
Uchwała Nr 373/RŚ/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
 
374 10 sierpnia 2018r. 374/RŚ/2018 Uchwała Nr 374/RŚ/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie opinii do aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.  
375 10 sierpnia 2018r.
375/EK/2018
Uchwała Nr 375/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.  
376 10 sierpnia 2018r. 376/EK/2018 Uchwała Nr 376/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego Pani Izabeli Kałek.  
377 10 sierpnia 2018r. 377/EK/2018 Uchwała Nr 377/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu Panu Robertowi Winiarzowi.  
378 10 sierpnia 2018r. 378/EK/2018 Uchwała Nr 378/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Pani Magdalenie Kędzia - Kluj.  
379 10 sierpnia 2018r. 379/EK/2018 Uchwała Nr 379/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu Pani Elżbiecie Helwing.  
380 10 sierpnia 2018r. 380/PCPR/2018 Uchwała Nr 380/PCPR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i fundacje w 2018r.  
381 10 sierpnia 2018r. 381/GN/2018 Uchwała Nr 381/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2.  
382 25 sierpnia 2018r. 382/EK/2018 Uchwała Nr 382/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2017/2018  
383 25 sierpnia 2018r. 383/FN/2018  
384 6 września 2018r. 384/EK/2018 Uchwała Nr 384/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"  
385 6 września 2018r. 385/GN/2018 Uchwała Nr 385/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 września 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2.  
386 6 września 2018r. 386/FN/2018 Uchwała Nr 386/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018  
387 6 września 2018r. 387/FN/2018 Uchwała Nr 387/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 września 2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok  
388 6 września 2018r. 388/AK/2018 Uchwała Nr 388/AK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 września 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia  
389 13 września 2018r. 389/DR/2018 Uchwała Nr 389/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 września 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 302 położonej w miejscowości Glinno przy ul. Zbąszyńskiej, w gminie Nowy Tomyśl,  
390 13 września 2018r. 390/DK/2018 Uchwała Nr 390/DK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 242, 247 w m. Róża  
391 18 września 2018r. 391/PS/2018 Uchwała Nr 391/PS/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu  
392 18 września 2018r. 392/PR/2018 Uchwała Nr 392/PR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie przyznania nagrody dla trenera prowadzącego szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  
393 18 września 2018r. 393/EK/2018 Uchwała Nr 393/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie przyznania nagrody dla zawodnika, który  osiągajął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  
394 27 września 2018r. 394/FN/2018 Uchwała Nr 394/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018  
395 11 października 2018r. 395/FN/2018 Uchwała Nr 395/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018  
396 7 listopada 2018r. 396/DR/2018
 
Uchwała Nr 396/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele projektowo-budowlane nr ewid. 218, ul. Topolowa w m.Zbąszyń
 
397 7 listopada 2018r.
 
397/DR/2018
Uchwała Nr 397/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 326 m. Boruja Nowa oraz nr ewid. 634 w m. Boruja Kościelna  
398 7 listopada 2018r. 398//DR/2018 Uchwała Nr 398/DR/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. &/1 w m. Drapak  
399 7 listopada 2018r. 399/GN/2018 Uchwała Nr 399/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/10 położonej w Zbąszyniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, pod przydomowy ogródek.  
400 7 listopada 2018r. 400/GN/2018
 
Uchwała Nr 400/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/13 położonej w Zbąszyniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, pod przydomowy ogródek.
 
401 7 listopada 2018r. 401/GN/2018
 
Uchwała Nr 401/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/15 położonej w Zbąszyniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, pod przydomowy ogródek.
 
402 7 listopada 2018r. 402/AK/2018 Uchwała Nr 402/AK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenia  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego w 2019r."  
403 7 listopada 2018r. 403/AK/2018 Uchwała nr 403/AK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego w 2019r."  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kierownicy Wydziałów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownicy Wydziałów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-18 12:41:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-18 12:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-14 13:27:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »