ˆ

Starosta Nowotomyski

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wdrażaniem modułu "Akty prawne" na stronie BIP, informujemy że od 01 stycznia 2022 roku aktualne Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego, Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego będą dostępne w tym module. Akty prawne z lat poprzednich nadal będą dostępne w obecnej lokalizacji ale sukcesywnie zostaną przeniesione do modułu "Akty prawne".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-20 08:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-20 08:58:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-20 08:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr Zarządzeń Starosty Nowotomyskiego - 2021 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr Zarządzeń Starosty Nowotomyskiego - 2021 rok
 
L.p.
Data wydania
Nr zarządzenia
Tytuł zarządzenia
Uwagi
1.
5 stycznia 2021r.
AO.120.1.2021
obowiązujące
2.
8 stycznia 2021r.
AO.120.2.2021
obowiązujące
3.
8 stycznia 2021r.
AO.120.3.2021
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Nądni, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 5 lat, w trybie bezprzetargowym
obowiązujące
4.
15 stycznia 2021r.
AO.120.4.2021
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki w Zespole Szkół nr I w Zbąszyniu
obowiązujące
5. 25 stycznia 2021r. AO.120.5.2021
6. 5 lutego 2021r. AO.120.6.2021
7. 16 lutego 2021r. AO.120.7.2021 Zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie nowotomyskim obowiązujące
uchyla Zarządzenie OG.120.6.2014 z dnia 08.04.2014
8. 23 lutego 2021r. AO.120.8.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Perzynach, gmina Zbąszyń przeznaczonej do zbycia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obowiązujące
9. 24 lutego 2021r. AO.120.9.2021 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu obowiązujące
10. 24 lutego 2021r. AO.120.10.2021 obowiązujące
11. 10 marca 2021r. AO.120.11.2021 Zarządzenie w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz prowadzenia obiegu korespondencji, wykonywania czynności kancelaryjnych i ich dokumentowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
obowiązujące
traci moc Zarządzenie OG.120.5.2011, OG.120.7.2011, OG.120.13.2011
12. 19 marca 2021r. AO.120.12.2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
obowiązujące
13. 25 marca 2021r. AO.120.13.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Paproć, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym obowiązujące
14. 9 kwietnia 2021r. AO.120.14.2021 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego treningowego znajdującego się w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32/4 obowiązujące
15. 28 kwietnia 2021r. AO.120.15.2021 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 1999r.-2010r. przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu - Wydział Komunikacji obowiązujące
16. 18 maja 2021r. AO.120.16.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zbąszyniu, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 5 lat, w trybie bezprzetargowym obowiazujące
17. 9 czerwca 2021r. AO.120.17.2021
obowiazujące
18. 15 czerwca 2021r. AO.120.18.2021 obowiązujące
19. 15 czerwca 2021r. AO.120.19.2021 obowiązujące
20. 17 czerwca 2021r. AO.120.20.2021 obowiązujące
21. 30 czerwca 2021r. AO.120.21.2021 obowiązujące
22. 30 czerwca 2021r. AO.120.22.2021 obowiązujące
23. 30 czerwca 2021r. AO.120.23.2021 Zarządzenie w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa obowiązujące
24. 30 czerwca 2021r. AO.120.24.2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa obowiązujące
25. 23 lipca 2021r. AO.120.25.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Józefowo, gmina Lwówek przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym obowiązujące
26. 23 lipca 2021r. AO.120.26.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Józefowo, gmina Lwówek przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym obowiązujące
27. 23 lipca 2021r. AO.120.27.2021 Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
obowiązujące
28. 23 lipca 2021r. AO.120.28.2021 Zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont dla jednostki i dla budżetu
obowiązujące
29. 23 lipca 2021r. AO.120.29.2021 Zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
obowiązujące
30. 23 lipca 2021r. AO.120.30.2021 Zarządzenie w sprawie zasad przygotowania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów
obowiązujące
31. 13 sierpnia 2021r. AO.120.31.2021 obowiązujące
32. 24 sierpnia 2021r. AO.120.32.2021 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 1999 - 2010 przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tornyślu. obowiązujące
33. 26 sierpnia 2021r. AO.120.33.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Opalenica, gmina Opalenica przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym obowiązujące
34. 3 września 2021r. AO.120.34.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Chmielinko, gmina Lwówek przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym obowiązujące
35. 3 września 2021r. AO.120.35.2021 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu obowiązujące
36. 10 września 2021r. AO.120.36.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zbąszyniu, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 10 lat, w trybie bezprzetargowym obowiązujące
37. 21 września 2021r. AO.120.37.2021 Zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia kierowników i ich zastępców jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego obowiązujące
38. 22 września 2021r. AO.120.38.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Józefowo, gmina Lwówek przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym obowiązujące
39. 27 września 2021r. AO.120.39.2021 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu  
40. 28 września 2021r. AO.120.40.2021 Zarządzenie w sprawie wyrażeia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance obowiązujące
41. 29 września 2021r. AO.120.41.2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
obowiązujące
42. 6 października 2021r. AO.120.42.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Wąsowie, gmina Kuślin przeznaczonej do zbycia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  obowiązujące
43. 6 października 2021r. AO.120.43.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Borui Kościelnej, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obowiązujące
44. 17 listopada 2021r. AO.120.44.2021 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sielinko, gmina Opalenica przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym obowiązujące
45. 30 listopada 2021r. AO.120.45.2021 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku
obowiązujące
46. 1 grudnia 2021r. AO.120.46.2021 Zarządzenie w sprawie ustanawiania służebności gruntowych na nieruchomościach Skarbu Państwa obowiązujące
47. 2 grudnia 2021r. AO.120.47.2021 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 2013- 2014 przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. obowiązujące
48. 6 grudnia 2021r. AO.120.48.2021 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obowiązujące
49. 8 grudnia 2021r. AO.120.49.2021 Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2022 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę. obowiązujące
50. 8 grudnia 2021r. AO.120.50.2021 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. obowiązujące
51. 15 grudnia 2021r. AO.120.51.2021 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu obowiązujące
52. 15 grudnia 2021r. AO.120.52.2021 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu obowiązujące
53. 30 grudnia 2021r. AO.120.53.2021 obowiązujące
54. 30 grudnia 2021r. AO.120.54.2021 obowiązujące

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-12 10:19:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-12 10:19:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 12:46:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr Zarządzeń Starosty Nowotomyskiego - 2020 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr Zarządzeń Starosty Nowotomyskiego - 2020 rok
 
L.p.
Data wydania
Nr zarządzenia
Tytuł zarządzenia
Uwagi
1.
13 stycznia 2020r.
AO.120.1.2020
obowiązujące
2.
16 stycznia 2020r.
AO.120.2.2020
obowiązujące
3.
16 stycznia 2020r.
AO.120.3.2020
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2020 rok.
Załącznik do Zarządzenie
4.
21 stycznia 2020r.
AO.120.4.2020
Zarządzaniew sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.
5.
21 stycznia 2020r.
AO.120.5.2020
Zarządzanie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
obowiązujące
6.
21 stycznia 2020r.
AO.120.6.2020
Zarządzanie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
7.
21 stycznia 2020r.
AO.120.7.2020
Zarządzanie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
8.
22 stycznia 2020r.
AO.120.8.2020
Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego treningowego znajdującego się w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32/4.
obowiązujące
9.
23 stycznia 2020r.
AO.120.9.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
10.
3 lutego 2020r.
AO.120.10.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
11.
3 lutego 2020r.
AO.120.11.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
12.
11 lutego 2020r.
AO.120.12.2020
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Starym Folwarku przeznaczonej do oddania w części w najem, na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym.
obowiązujące
13.
17 lutego 2020r.
AO.120.13.2020
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Strzyżewie przeznaczonej do użyczenia, na czas oznaczony 3 lata, w trybie bezprzetargowym.
obowiązujące
14.
24 lutego 2020r.
AO.120.14.2020
Zarządzenia w sprawie uchylenia Zarządzenia nr AO.120.4.2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 21 stycznia 2020r.
obowiązujące
15.
25 lutego 2020r.
AO.120.15.2020
Zarządzenie w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
obowiązujące
16.
16 marca 2020r.
AO.120.16.2020
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
17.
24 marca 2020r.
AO.120.17.2020
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
18.
24 marca 2020r.
AO.120.18.2020
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w okresie stanu epidemii.
19.
25 marca 2020r.
AO.120.19.2020
Zarządzenie w sprawie zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbąszyniu.
obowiązujące
20.
25 marca 2020r.
AO.120.20.2020
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Chrośnicy, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 3 lata, w trybie bezprzetargowym
obowiązujące
21.
25 marca 2020r.
AO.120.21.2020
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
22.
25 marca 2020r.
AO.120.22.2020
Zarządzenie w sprawie ustalenia karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego.
obowiązujące
23.
20 kwietnia 2020r.
AO.120.23.2020
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
obowiązujące 
24.
17 kwietnia 2020r.
AO.120.24.2020
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Chrośnicy przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowy.
obowiązujące
25.
28 kwietnia 2020r.
AO.120.25.2020
uchylone
26.
5 maja 2020r.
AO.120.26.2020
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w okresie stanu epidemii.
27.
6 maja 2020r.
AO.120.27.2020
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
28.
6 maja 2020r.
AO.120.28.2020
Zarządzenie w sprawie zmiany Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2020r.
obowiązujące
29.
18 maja 2020r.
AO.120.29.2020
Zarządzenie  w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
30.
2 czerwca 2020r.
AO.120.30.2020
Zarządzenie sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym  w Nowym Tomyślu w okresie stanu epidemii
obowiązujące
31.
22 czerwca 2020r.
AO.120.31.2020
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
obowiązujące
32.
30 czerwca 2020r.
AO.120.32.2020
Zarządzenie w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu zasad realizacji praw osób, których dane dotyczą
obowiązujące
33. 6 sierpnia 2020r. AO.120.33.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 1999r. - 2014r. przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. obowiązujące
34.
25 sierpnia 2020r.
AO.120.34.2020
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu
obowiązujące
35.
26 sierpnia 2020r.
AO.120.35.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
36.
2 września 2020r.
AO.120.36.2020
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w ZSRCKU w Trzciance.
obowiązujące
37.
2 września 2020r.
AO.120.37.2020
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w ZSRCKU w Trzciance.
obowiązujące
38.
9 września 2020r.
AO.120.38.2020
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spaw Dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
39.
10 września 2020r.
AO.120.39.2020
Zarządzenie w sprawie organizacji pracy i obsługi interesantów przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
40.
14 września 2020r.
AO.120.40.2020
Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr AO.120.18.2019 Starosty Nowotomyskiego z dnia 21 marca 2019 roku.
obowiązujące
41.
15 września 2020r.
AO.120.41.2020
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
obowiązujące
42.
22 września 2020r.
AO.120.42.2020
Zarządzenia w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zębowie, gmina Lwówek przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
obowiązujące
43.
23 września 2020r.
AO.120.43.2020
Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
44.
30 września 2020r.
AO.120.44.2020
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
obowiązujące
45.
6 października 2020r.
AO.120.45.2020
Zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości nagród Powiatu dla nauczycieli szkółi placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski.
obowiązujące
46.
7 października 2020r.
AO.120.46.2020
Zarządzenie w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
obowiązujące
47.
7 października 2020r.
AO.120.47.2020
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
obowiązujące
48.
9 października 2020r.
AO.120.48.2020
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zębowie, gmina Lwówek przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.
obowiązujące
49.
15 października 2020r.
AO.120.49.2020
Zarządzenie w sprawie ustanowienia określonych zasad i ograniczeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w związku ze stanem epidemii
obowiązujące
50.
16 października 2020r.
AO.120.50.2020
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
obowiązujące
51.
22 października 2020r.
AO.120.51.2020
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
52.
28 października 2020r.
AO.120.52.2020
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr l w Nowym Tomyślu
obowiązujące
53.
28 października 2020r.
AO.120.53.2020
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na postawienie wiaty rowerowej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
obowiązujące
54.
16 listopada 2020r.
AO.120.54.2020
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
obowiązujące
55.
18 listopada 2020r.
AO.120.55.2020
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
56.
23 listopada 2020r.
AO.120.56.2020
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
obowiązujące
57.
23 listopada 2020r.
AO.120.57.2020
Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury postępowania z incydentami bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
obowiązujące
58.
1 grudnia 2020r.
AO.120.58.2020
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Sątopach, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat
obowiązujące
59. 7 grudnia 2020r. AO.120.59.2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obowiązujące
60. 9 grudnia 2020r. AO.120.60.2020 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu obowiązujące
61. 15 grudnia 2020r. AO.120.61.2020 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu obowiązujące
62. 15 grudnia 2020r. AO.120.62.2020 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu obowiązujące
63. 22 grudnia 2020r. AO.120.63.2020 Zarządzenia w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia oferty na zakup kontenerowego tomografu komputerowego. obowiązujące
64. 31 grudnia 2020r. AO.120.64.2020 obowiązujące
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-15 09:01:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-15 09:01:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-25 15:23:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr Zarządzeń Starosty Nowotomyskiego - 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr Zarządzeń Starosty Nowotomyskiego - 2019 rok
 
L.p.
Data wydania
Nr zarządzenia
Tytuł zarządzenia
Uwagi
1.
7 stycznia 2019r.
AO.120.1.2019
obowiązujące
2.
7 stycznia 2019r.
AO.120.2.2019
obowiązujące
3.
9 stycznia 2019r.
AO.120.3.2019
obowiązujące
4.
14 stycznia 2019r.
AO.120.4.2019
obowiązujące
5.
14 stycznia 2019r.
AO.120.5.2019
obowiązujące
6.
18 stycznia 2019r.
AO.120.6.2019
archiwalne
7.
21 stycznia 2019r.
AO.120.7.2019
obowiązujące
8.
24 stycznia 2019r.
AO.120.8.2019
archiwalne
9.
24 stycznia 2019r.
AO.120.9.2019
archiwalne
10.
24 stycznia 2019r.
AO.120.10.2019
archiwalne
11.
25 stycznia 2019r.
AO.120.11.2019
archiwalne
12.
29 stycznia 2019r.
AO.120.12.2019
archiwalne
13.
6 lutego 2019r.
AO.120.13.2019
archiwalne
14.
25 lutego 2019r.
AO.120.14.2019
archiwalne
15.
1 marca 2019r.
AO.120.15.2019
archiwalne
16.
13 marca 2019r.
AO.120.16.2019
archiwalne
17.
20 marca 2019r.
AO.120.17.2019
archiwalne
18.
21 marca 2019r.
AO.120.18.2019
archiwalne
19.
29 marca 2019r.
AO.120.19.2019
obowiązujące
20.
1 kwietnia 2019r.
AO.120.20.2019
archiwalne
21.
3 kwietnia 2019r.
AO.120.21.2019
archiwalne
22.
12 kwietnia 2019r.
AO.120.22.2019
archiwalne
23.
12 kwietnia 2019r.
AO.120.23.2019
obowiązujące
24.
29 kwietnia 2019r.
AO.120.24.2019
obowiązujące
25.
7 maja 2019r.
AO.120.25.2019
archiwalne
26.
8 maja 2019r.
AO.120.26.2019
obowiązujące
27.
15 maja 2019r.
AO.120.27.2019
obowiązujące
28.
20 maja 2019r.
AO.120.28.2019
obowiązujące
29.
27 maja 2019r.
AO.120.29.2019
archiwalne
30.
27 maja 2019r.
AO.120.30.2019
archiwalne
31.
28 maja 2019r.
AO.120.31.2019
obowiązujące
32.
28 maja 2019r.
AO.120.32.2019
obowiązujące
33.
3 czerwca 2019r.
AO.120.33.2019
archiwalne
34.
10 czerwca 2019r.
AO.120.34.2019
obowiązujące
35.
10 czerwca 2019r.
AO.120.35.2019
archiwalne
Zmiana :
36.
13 czerwca 2019r.
AO.120.36.2019
archiwalne
37.
25 czerwca 2019r.
AO.120.37.2019
obowiązujące
38.
25 czerwca 2019r.
AO.120.38.2019
archiwalne
39.
5 lipca 2019r.
AO.120.39.2019
archiwalne
40.
15 lipca 2019r.
AO.120.40.2019
archiwalne
41.
22 lipca 2019r.
AO.120.41.2019
archiwalne
42.
23 lipca 2019r.
AO.120.42.2019
obowiązujące
43.
24 lipca 2019r.
AO. 120.43.2019
archiwalne
44.
24 lipca 2019r.
AO.120.44.2019
archiwalne
45.
30 lipca 2019r.
AO.120.45.2019
archiwalne
46.
27 sierpnia 2019r.
AO.120.46.2019
obowiązujące
47.
28 sierpnia 2019r.
AO.120.47.2019
obowiązujące
48.
4 września 2019r.
AO.120.48.2019
archiwalne
49.
4 września 2019r.
AO.120.49.2019
archiwalne
50.
9 września 2019r.
AO.120.50.2019
obowiązujące
51.
17 września 2019r.
AO.120.51.2019
archiwalne
52.
20 września 2019r.
AO.120.52.2019
obowiązujące
53.
26 września 2019r.
AO.120.53.2019
obowiązujące
54.
27 września 2019r.
AO.120.54.2019
archiwalne
55.
8 października 2019r.
AO.120.55.2019
obowiązujące
56.
8 października 2019r.
AO.120.56.2019
Zarządzenie w sprawie określenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
57.
9 października 2019r.
AO.120.57.2019
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do niszczenia dokumentów aplikacyjnych oraz podań osób poszukujących zatrudnienia.
obowiązujące
58.
11 października 2019r.
AO.120.58.2019
obowiązujące
59. 24 października 2019r.
AO.120.59.2019
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
obowiązujące
60. 24 października 2019r.
AO.120.60.2019
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
obowiązujące
61. 6 listopada 2019r.
AO.120.61.2019
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
archiwalne
62. 7 października 2019r.
AO.120.62.2019
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
archiwalne
63. 7 listopada 2019r.
AO.120.63.2019
Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy
obowiązujące
64. 15 listopada 2019r.
AO.120.64.2019
Zarządzenia  Starosty Nowotomyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Geodeta oraz Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
archiwalne
65. 19 listopada 2019r.
AO.120.65.2019
Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
obowiązujące
66. 25 listopada 2019r.
AO.120.66.2019
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury
archiwalne
67. 28 listopada 2019r.
AO.120.67.2019
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.
obowiązujące
68. 12 grudnia 2019r.
AO.120.68.2019
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
obowiązujące
69. 17 grudnia 2019r.
AO.120.69.2019
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
obowiązujące

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-20 09:52:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-01 10:26:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-06 14:51:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Akapit nr 3 - brak tytułu

Zarządzenie Nr AO.120.15.2016 Starosty Nowotomyskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Zespolu do skoordynowania działań związanych z przygotowaniem Studium Wykonalności do projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” oraz przygotowaniem wniosku o przyznanie środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO2014+

Akapit nr 4 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kierownicy poszczególnych Wydziałów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownicy poszczególnych Wydziałów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-23 14:50:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-24 11:13:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-20 08:57:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »