ˆ

Zarząd Powiatu informuje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/13 położonej w Zbąszyniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, pod przydomowy ogródek.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/13 położonej w Zbąszyniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, pod przydomowy ogródek.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/10 położonej w Zbąszyniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, pod przydomowy ogródek.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/10 położonej w Zbąszyniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, pod przydomowy ogródek.

Rozstrzygnięcie II naboru wniosków na udzielenie w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Powiatu Nowotomyskiego dnia 14 września 2018 roku, podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.
 
Organizacja, która otrzymała niższą niż wnioskowana kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego zobowiązana jest niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram.
 
Uchwała w sprawie przyznania dotacji, jak i aktualne załączniki niezbędne do podpisania umowy, a następnie dokonania rozliczenia zadania znajdują się w załączeniu.
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Edukacji i Sportu, bud. ,,B”, II piętro, pokój nr 53, p. Aldona Łuka, e-mail , tel. 61 44 26 757.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na udzielenie w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.

Zarząd Powiatu Informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 315/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, oznaczonej nr 1238/5, obejmującej budynek nr 30, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1238/5 położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, na której zlokalizowany jest budynek nr 32A, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1238/5 położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, na której zlokalizowany jest budynek nr 32A, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego najemcy

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na udzielenie w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na udzielenie w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.
 
Rada Powiatu Nowotomyskiego dnia 26 października 2017 roku, podjęła uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego. Wykonanie uchwał powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.
 
Organizacje, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram.
 
Uchwały w sprawie przyznania dotacji, jak i aktualne załączniki niezbędne do podpisania umowy, a następnie dokonania rozliczenia zadania znajdują się w załączeniu.
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Edukacji i Sportu, bud. ,,B”, II piętro, pokój nr 89, p. Aldona Łuka, e-mail , tel. 61 44 26 757.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza licytację

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza licytację (licytację), której celem jest zbycie drewna opałowego pozyskanego z przeprowadzonej przez oferenta we własnym zakresie mechanicznej wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 2709P i 2710P na odcinkach Lwówek – Pakosław oraz Brody – Zygmuntowo.
 
Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji:
 
1. W terminie do dnia 31.12.2017 r. dokonać we własnym zakresie wycinki 339 drzew różnych gatunków, szacowana ilość drewna opałowego do pozyskania:
 
Zadanie I - 807,90 m3 - 69.470,78 zł
Zadanie II - 1808,99 m3 - 78.148,36 zł
 
2. W terminie do dnia 30.04.2018 r. dokonać nasadzeń zastępczych w liczbie jednej sztuki za każde usunięte drzewo. Drzewa do nasadzeń dostarczy Zamawiający.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1861 położonej w Nowym Tomyślu na której zlokalizowany jest garaż przeznaczony do oddania w użyczenie na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1861 położonej w Nowym Tomyślu na której zlokalizowany jest garaż przeznaczony do oddania w użyczenie na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości składającej się z działek nr: 626/1 i 49/15, położonej w Przyprostyni, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego Informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza nabór wniosków w roku 2017 na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego Informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu  przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego Informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu  przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 355/10, 355/11 i 357/3, położonych w Starym Tomyślu
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości,składającej się z działek nr 376/1 i 201/3, położonych w Starym Tomyślu, przeznaczonych w części do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 626/1, położonej w Przyprostyni, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz części nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu, w budynku przy ul. Poznańskiej 30 przeznaczonej do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Starym Tomyślu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Starym Tomyślu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Gałduszyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Gałduszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-30 09:31:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-30 09:32:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-30 09:32:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu z dnia 9 stycznia 2017 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu z dnia 9 stycznia 2017 roku

Konkurs ofert na „PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM TOMYŚLU DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Nyczkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Nyczkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-17 11:54:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-17 11:54:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Ślusarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-21 13:43:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji