ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 25 maja 2022 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2021".
 8. Podsumowanie Eko Projektu w Powiecie Nowotomyskim realizowanego w 2021 r.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
Projekty uchwał XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXXVII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4/5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Dembniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 15:51:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 15:51:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Ślusarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 13:05:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXVII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 27 kwietnia 2022 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności PCPR w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie zadań realizowanych w 2022 roku.
 6. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z 3-letniego programu rozwoju pieczy zastępczej.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowotomyskim za 2021 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 9. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 oraz informacja o stanie mostów i dróg powiatowych.
 10. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Nowotomyskiego za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na kolejne użyczenie pomieszczeń na czas oznaczony.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
 
 
Projekty uchwał XXXVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXXVI sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-20 14:21:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 15:51:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 15:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXVI Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 30 marca 2022 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 roku oraz aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim w 2021 roku:
 1. Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu,
 2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
 3. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu,
 4. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu.
7. Raport z wykonania w latach 2018 - 2021 Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033,
 3. przyznania dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na obszarze Powiatu Nowotomyskiego, nie stanowiącym jego własności (dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Bukowcu),
 4. przyznania dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na obszarze Powiatu Nowotomyskiego, nie stanowiącym jego własności (dot. wniosku państwa Krystyny i Adama Opalów),
 5. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia przez Powiat Nowotomyski zadania Powiatu Grodziskiego,
 7. uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 - 2030".
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
Projekty uchwał XXXVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXXV sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-23 15:04:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-24 08:33:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 15:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXV Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 21 lutego 2022 roku, godz. 10:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu za rok 2021.
 8. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  a. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
  b. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033,
  c. udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego do przeprowadzenia kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu.
 10. Przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029” oraz Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie XXXV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XXXV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokoły
z obrad XXXIII i XXXIV sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-14 14:50:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-14 14:50:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 15:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek obrad
XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego
zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
w dniu 17 stycznia 2022 r., godz. 13:00
w zdalnym trybie obradowania
 
 
 1. Otwarcie XXXIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033,
  3. zmiany uchwały nr XXXIII/309/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 4. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-14 09:51:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-14 09:51:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 15:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 29 grudnia 2021 roku, godz. 13.00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033,
  3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  5. odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033,
  6. przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033,
  7. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz nad ewentualną autopoprawką,
  8. głosowanie autopoprawki Zarządu,
  9. głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
  3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  5. odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu,
  6. przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
  7. dyskusja nad projektem budżetu oraz nad ewentualną autopoprawką,
  8. głosowanie autopoprawki Zarządu,
  9. głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Nowotomyskiego oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla ich trenerów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie nowotomyskim na lata 2022-2024.
 23. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Nowotomyskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu.
 24. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
 25. Interpelacje i zapytania Radnych.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XXXIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokoły z obrad XXXI i XXXII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-23 08:45:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-23 08:45:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 15:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek obrad
XXXII Sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego
zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
w dniu 22 listopada 2021 r., godz. 13:00
w zdalnym trybie obradowania
 
 
 1. Otwarcie XXXII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032,
 3. rozpatrzenia skargi na Starostę Nowotomyskiego,
 4. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotomyskiego w 2022 roku.
 1. Zamknięcie XXXII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-16 15:10:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-16 15:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 15:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXI Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 27 października 2021 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032,
 3. zmiany uchwały nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 2021 roku,
 4. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022",
 5. określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zamknięcie XXXI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
 
 
Projekty uchwał XXXI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXX sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i  Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 
W trosce o bezpieczeństwo i z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, proszę o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daria Nawrot
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-20 13:53:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Ślusarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-20 13:53:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 15:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
XXX Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 29 września 2021 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku.
 6. Ocena sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za I półrocze 2021 roku.
 7. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2026 za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015-2025 za rok 2020.
 9. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenach Nadzorów Wodnych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego za 2020 rok (Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Wolsztyn).
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
  b) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032,
  c) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego,
  d) podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
  e) zmiany uchwały nr XXV/252/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
  f) powierzenia zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027 Gminie Opalenica,
  g) zmiany uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Nowotomyski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, h) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2020,
  i) zmiany uchwały nr II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  j) pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2743P na terenie gminy Opalenica,
  k) pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2750P na terenie gminy Opalenica,
  l) pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2716P na terenie gminy Kuślin.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie XXX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
Projekty uchwał XXX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół
z obrad XXIX sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 
W trosce o bezpieczeństwo i z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, proszę o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-22 14:47:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Ślusarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-22 14:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 15:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 26 maja 2021 roku, godz. 13.00
w zdalnym trybie obradowania – online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032,
 3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 4. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
       9. Interpelacje i zapytania Radnych.
       10. Prezentacja informacji dotyczącej wydatków Powiatu Nowotomyskiego na inwestycje w latach 2006 – 2020.
       11. Wolne głosy i wnioski.
       12. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XXVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół
z obrad XXVII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-19 14:46:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Ślusarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-19 14:46:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Ślusarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-24 09:57:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 26 kwietnia 2021 roku, godz. 13.00
w zdalnym trybie obradowania – online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności PCPR w zakresie realizowanych zadań w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb w powyższym zakresie.
 6. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z 3-letniego programu rozwoju pieczy zastępczej.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowotomyskim.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 9. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 oraz informacja o stanie mostów i dróg powiatowych.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 - 2032,
  3. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację opracowania dotyczącego aktualizacji sporządzonego w 2002 r. dokumentu pt.: "Bilans wód podziemnych na terenie powiatów: kaliskiego, leszczyńskiego, obornickiego, wągrowieckiego, chodzieskiego, grodziskiego, nowotomyskiego i konińskiego - województwo wielkopolskie - Powiat Nowotomyski", realizowanego przez Województwo Wielkopolskie,
  4. przyznania dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na obszarze powiatu nowotomyskiego, nie stanowiącym jego własności (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku),
  5. przyznania dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na obszarze powiatu nowotomyskiego, nie stanowiącym jego własności (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu).
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie XXVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XXVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXVI sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 11:07:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 11:08:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVI Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 31 marca 2021 roku, godz. 13.00
w zdalnym trybie obradowania – online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku oraz aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim w 2020 roku:
  1. Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu,
  2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
  3. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu,
  4. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu,
  5. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Miedzichowo (dot. realizacji zadania pn.: "Podział działki nr 88 w celu oddzielenia części zajętej pod drogę gminną od części zajętej pod drogę powiatową w Piotrach"),
  2. udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Miedzichowo (dot. realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi w Piotrach"),
  3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miedzichowo (dot. wsparcia realizacji zadania, polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny),
  4. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
  5. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 - 2032,
  6. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  7. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku.
 8. Apel Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie przystąpienia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu gminy Nowy Tomyśl do procesu szczepienia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie XXVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XXVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXV sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-24 15:24:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-24 15:25:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXV Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 24 lutego 2021 roku, godz. 13.00
w zdalnym trybie obradowania – online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
 6. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 - 2032,
  3. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania,
  4. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
  5. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego na rzecz Gminy Zbąszyń.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie XXV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
 
 
 
 
Projekty uchwał XXV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXIV sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 10:21:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 10:24:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXIV Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 30 grudnia 2020 roku, godz. 13.00
w zdalnym trybie obradowania – online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032,
  3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  5. odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032,
  6. przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032,
  7. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz nad ewentualną autopoprawką,
  8. głosowanie autopoprawki Zarządu,
  9. głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032.
 10. Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
  3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  5. odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu,
  6. przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
  7. dyskusja nad projektem budżetu oraz nad ewentualną autopoprawką,
  8. głosowanie autopoprawki Zarządu,
  9. głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021 - 2025".
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie XXIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
 
Projekty uchwał XXIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXIII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-23 13:02:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-23 13:04:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 9 grudnia 2020 roku, godz. 13:00 online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
 2. wyrażenia zgody do udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej,
 3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
 4. zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu,
 5. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych,
 6. zmiany uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Nowotomyski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
 7. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok,
 8. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok,
 9. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
 10. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
 11. likwidacji Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego.
7. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Nowotomyskiego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie XXIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XXIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-02 13:24:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-02 13:25:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 28 października 2020 roku, godz. 13:00
online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  2. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
  3. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030,
  4. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu,
  5. zmieniającej uchwałę nr XXI/214/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  6. określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  7. przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 - 2024,
  8. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021",
  9. udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego do przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Nowotomyskiego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie XXII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
Projekty uchwał XXII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XXI sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-22 11:32:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-22 11:53:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXI Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 23 września 2020 roku, godz. 13:00
online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIX oraz XX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.
 6. Ocena sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za I półrocze 2020 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2026 za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015-2025 za rok 2019.
 9. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenach Nadzorów Wodnych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok (Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Międzyrzecz, Kościan, Wolsztyn).
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030,
  3. zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego,
  4. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2019,
  5. przyznania dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego,
  6. zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  7. zmiany uchwały nr XVII/186/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
  8. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 2020 roku
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie XXI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XXI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokoły z obrad XIX i XX sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Dembniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-16 14:25:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-16 14:25:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XX Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
w dniu 5 sierpnia 2020 roku, godz. 13:00
 
 
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie XX sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
b) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
c) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.
4. Zamknięcie XX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, proszę o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego.
 
 
Projekty uchwał XX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Dembniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-30 11:44:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-30 11:44:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XIX Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 24 czerwca 2020 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XIX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego wotum zaufania.
 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
  i objaśnieniami.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
 12. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego (na spłatę zaciągniętych zobowiązań).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego (na sfinansowanie planowanego deficytu).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/186/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Zamknięcie XIX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, proszę o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego.
 
 
Projekty uchwał XIX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XVIII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-17 11:35:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-17 11:35:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego – online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
 
w dniu 27 maja 2020 r., godz. 13.00
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi (oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na rok 2019".
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030,
  3. nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie XVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
Projekty uchwał XVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół
z obrad XVII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-21 10:37:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Ślusarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-21 10:37:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu - ONLINE – BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego – online
BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
w dniu 29 kwietnia 2020 r., godz. 13.00
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na temat przygotowania i funkcjonowania szpitala w stanie epidemii COVID-19.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu w sprawie sytuacji epidemicznej na terenie powiatu nowotomyskiego w związku z epidemią COVID-19.
 7. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku oraz aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim w 2019 roku:
  1. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu,
  2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
  3. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu,
  4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu,
  5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu.
 9. Sprawozdanie z efektów prac organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz realizacji 3 – letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych za rok 2019.
 11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowotomyskim.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 13. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 oraz informacja o stanie mostów i dróg powiatowych.
 14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030,
  3. zmiany uchwały Nr XLII/323/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia tej dotacji i sposobu jej rozliczania,
  4. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
  5. zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
  6. Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
  7. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie XVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-22 09:09:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-22 09:09:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVI Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 26 lutego 2020 roku, godz. 13.00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie XVI sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
6. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski za 2019 rok.
10. Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2019 w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej wraz z przedstawieniem potrzeb w powyższym zakresie.
11. Apel Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany rozwiązań prawnych związanych z określaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030, 
 3. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w latach 2018 - 2020,
 4. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
 5. udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
 6. rozpatrzenia skargi na Starostę Nowotomyskiego,
 7. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego na rzecz Gminy Nowy Tomyśl,
 8. wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszyniu z Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
 9. wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 10. wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowym Tomyślu z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 11. wyłączenia Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Nowym Tomyślu z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 12. wyłączenia Bursy Szkolnej w Nowym Tomyślu, z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 13. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszyniu z Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
 14. likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu,
 15. likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowym Tomyślu,
 16. likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Nowym Tomyślu,
 17. likwidacji Bursy Szkolnej w Nowym Tomyślu.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie  XVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
Projekty uchwał XVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XV sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-19 09:46:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-19 09:46:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XV Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 30 grudnia 2019 roku, godz. 13.00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  5. odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
  6. przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
  7. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
  8. głosowanie autopoprawki Zarządu,
  9. głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030.
 7. Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020 wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  5. odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu,
  6. przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
  7. dyskusja nad projektem budżetu,
  8. głosowanie autopoprawki Zarządu,
  9. głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione
   w projekcie budżetu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie  XV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad XIV sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-23 14:02:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-23 14:02:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XIV Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 18 grudnia 2019 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XIV sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029, 
 3. zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego,
 4. sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada br. złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa,
 5. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok,
 6. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok,
 7. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
 8. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku,
 9. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,
 10. zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego,
  na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
 11. szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie powiatu,
 12. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nowotomyskiego,
 13. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 14. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszyniu,
 15. zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu,
 16. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowym Tomyślu,
 17. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Nowym Tomyślu,
 18. zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Nowym Tomyślu,
 19. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych,
 20. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowotomyskiego,
 21. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020,
 22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia,
 23. pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2727P na terenie gminy Zbąszyń (tj. działki o nr ewid. 1442 obręb 301506_4.0001 Zbąszyń),
 24. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2759P od km 0,000 do + 0,925 km na terenie gminy Miedzichowo (tj. działka o nr ewid. 75 i część działki 88, obręb 301503_2.000 Piotry).
 
6. Apel Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie podjęcia rozwiązań w kierunku poprawy sytuacji kadrowej i finansowej w systemie opieki zdrowotnej.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu.
9. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie  XIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
Projekty uchwał XIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół
z obrad XIII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-11 15:22:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-11 15:22:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 30 października 2019 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
  2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029,  
  3. zmiany uchwały nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 2018 roku,
  4. zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
  5. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020",
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w pięcioletnie Technikum w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
  9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
  11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
  12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w pięcioletnie Technikum nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
  13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
  14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w pięcioletnie Technikum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
  15. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie XIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
 
 
Projekty uchwał XIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół
z obrad XII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieswzka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-23 12:59:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-23 13:25:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

XII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 25 września 2019 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie XII sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
4.  Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
5.  Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
6.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 za I półrocze 2019 roku.
7.  Ocena sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2019r.
8.  Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Wolsztynie na obszarach powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i grodziskiego za rok 2018.
9.  Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Kościanie na obszarze powiatu nowotomyskiego za rok 2018.
10.  Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu na obszarach powiatów międzyrzeckiego, nowotomyskiego, świebodzińskiego, sulęcińskiego, szamotulskiego za rok 2018.
11.  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2026.
12.  Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015 – 2025.
13.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029,  
 3. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Miedzichowo,
 4. uchylenia uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 1238/5, położonej w Nowym Tomyślu, na czas nieoznaczony,
 5. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu na czas nieoznaczony,
 6. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2759P od km 0,000 do +0,925 km na terenie gminy Miedzichowo (tj. działka o nr ewid. 75 i część działki 88, obręb 301503_2.000 Piotry),
 7. pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2727P na terenie gminy Zbąszyń (tj. działki o nr ewid. 1442 obręb 301506_4.0001 Zbąszyń),
 8. pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2738P na terenie gminy Nowy Tomyśl,
 9. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 10. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nowotomyskiego,
 11. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
 12. sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzenia Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki oraz ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki,
 13. zawarcia przez Powiat Nowotomyski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
 14. podjęcia działań zmierzających do połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.
14.  Interpelacje i zapytania Radnych.
15.  Wolne głosy i wnioski.
16.  Zamknięcie XII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał XII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokoły z obrad X i XI sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-18 11:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-18 11:53:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek obrad
XI Sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego
zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
w dniu 26 sierpnia 2019, godz. 13:00 sala sesyjna
 
 
1. Otwarcie XI sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
 2. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
 3. ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski z autopoprawką,
 4. trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski,
 5. określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie XI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bajor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-19 15:21:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-19 15:21:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

X Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 26 czerwca 2019 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie X sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działań podjętych na terenie Powiatu Nowotomyskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Nowy Tomyśl za rok 2018.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Nowotomyskiego za 2018 rok.
 8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowotomyskiego za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego wotum zaufania.
 10. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego za rok 2018.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
 14. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbąszyń wykonania zadania własnego Powiatu Nowotomyskiego pn.: "Przebudowa chodników w części ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu".
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Zbąszyń.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Miedzichowo.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego (dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Plac Chopina 10A, 64-300 Nowy Tomyśl).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego (dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Bukowcu, ul. Kościelna 27, 64-300 Nowy Tomyśl).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego (dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Świętojańska 1, 64-310 Lwówek).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowotomyskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/43/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 27. Interpelacje i zapytania Radnych.
 28. Wolne głosy i wnioski.
 29. Zamknięcie X sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
 
Projekty uchwał X sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół
z obrad IX sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 12:49:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 13:35:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

IX Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 29 maja 2019 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie IX sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wdrażania Planu Naprawczego SP ZOZ.
6. Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za rok 2018.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029,
 3. zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego (spłata kredytów),
 4. zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego (sfinansowanie planowanego deficytu),
 5. współpracy przy realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Wikliny i sporządzeniu raportu
  z przeprowadzonego badania,
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miedzichowo,
 7. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,
 8. zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
 9. podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 10. zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu,
 11. zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowym Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 12. zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zaoczne w Nowym Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 13. zmiany nazwy Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Nowym Tomyślu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 14. zmiany nazwy Technikum w Nowym Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 15. zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,
 16. zmiany nazwy Technikum w Nowym Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
 17. zmiany nazwy Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Nowym Tomyślu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
 18. zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
 19. zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance,
 20. zmiany nazwy Technikum w Trzciance, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
8. .Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie IX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał IX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad VIII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-23 09:04:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-23 09:04:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

VIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 24 kwietnia 2019 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie nowotomyskim na lata 2016 – 2026 za rok 2018.
 8. Sprawozdanie z programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych za rok  2018.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
 10. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 oraz informacja o stanie mostów i dróg powiatowych.
 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 
 2. uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029,
 3. zmieniającej uchwałę nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok,
 4. zmieniającej uchwałę nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok,
 5. zmieniającej uchwałę nr II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
 6. udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,
 7. przyjmowania zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie VIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-16 12:18:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-16 12:18:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 13:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji