ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obrady Rady Powiatu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-24 09:57:58 przez Marcin Ślusarz

Akapit nr - brak tytułu

XXIX Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 30 czerwca 2021 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Nowotomyskiego za 2020 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowotomyskiego za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego wotum zaufania.
 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego za rok 2020.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego
  w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2020 wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
  i objaśnieniami.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
 12. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za
  2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia przez Powiat Nowotomyski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego (sfinansowanie deficytu).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego (spłata zobowiązań).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/252/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 22. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2020 na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ
 23. Prezentacja informacji dotyczącej wydatków Powiatu Nowotomyskiego na inwestycje w latach 2006 – 2020.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Zamknięcie XXIX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
Projekty uchwał XXIX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół
z obrad XXVIII sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).
 
W trosce o bezpieczeństwo i z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, proszę o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie informuję, że podczas sesji będą zapewnione maseczki ochronne oraz płyn dezynfekcyjny do rąk.
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony