ˆ

Przetargi - Archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty - kanalizacja deszczowa przy budynku administracyjnym położonym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 29...

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń w budynku administracyjnym położonym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę Błon rtg pracowni radiologicznej dla SP ZOZ Nowy Tomyśl..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych w 2006r..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do aparatów pracowni analitycznej dla SP ZOZ Nowy Tomyśl.. 

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych dla SP ZOZ Nowy Tomyśl..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do bakteriologii dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów malarskich w 2006r..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w budynku administracyjnym położonym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30..

Akapit nr 1 - brak tytułu

..  Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do bakteriologii dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

 .. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostaw odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu..

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU: na dostawę autobusu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w 2006r..

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę autobusu, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wentylacji mechanicznej dla pracowni tomografii komputerowej ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń pralni na pracownię tomografii komputerowej ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu kancelaria brokerska SUPRA BROKERS ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane ubezpieczenie ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ssaków dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę Holter EKG dla SP ZOZ Nowy Tomyśl ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do sterylizacji dla SP ZOZ Nowy Tomyśl..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczy na dostawę respiratora stacjonarnego dla SP ZOZ Nowy Tomyśl..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. Ogłasza przetarg nieograniczy na dostawę ssaków dla SP ZOZ Nowy Tomyśl..

Nawigacja między stronami listy informacji