ˆ

Przetargi - Archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

Akapit nr 1 - brak tytułu

...przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Poznańskiej 32 w Nowym Tomyślu ...

Informacja o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku przetargu na modernizację pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na zakup żywności dla SP ZOZ Nowy Tomyśl.

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu..

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem elewacji, wymianą pokrycia dachowego i wymianą stolarki okiennej w kompleksie budynków administracyjnych położonych w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na wywóz oddpadów niebezpiecznych dla SP ZOZ Nowy Tomyśl

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 Euro na dostawę sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ Nowy Tomyśl.

Akapit nr 1 - brak tytułu

...na dostawę odczynników do pracowni bakteriologii dla SP ZOZ Nowy Tomyśl...

Akapit nr 1 - brak tytułu

...na dostawę materiałów szewnych dla SP ZOZ Nowy Tomyśl...

Akapit nr 1 - brak tytułu

... przetarg nieograniczony na dostawę artykułów malarskich w 2005r

Informacja o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku przetargu na dostawę artykułów malarskich na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w 2005r.

Informacja o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku przetargu na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową usługę prania dla SP ZOZ Nowy Tomyśl.

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych..

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu kancelaria brokerska SUPRA BROKERS ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na niżej opisane ubezpieczenie ..

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na dostawę bonów dla pracowników SP ZOZ Nowy Tomyśl.

Akapit nr 1 - brak tytułu

.. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu..

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 Euro na dostawę sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ Nowy Tomyśl.

Akapit nr 1 - brak tytułu

...przetarg nieograniczony na dostawę węgla dla SP ZOZ Nowy Tomyśl...

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na dostawę błon i płynów RTG dla SP ZOZ Nowy Tomyśl

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 Euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ Nowy Tomyśl.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 Euro na dostawę leków dla SP ZOZ Nowy Tomyśl.

Akapit nr 1 - brak tytułu

przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ogłasza przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańca w budynku administracyjnym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na dostawę środków czystości dla SP ZOZ Nowy Tomyśl.

Nawigacja między stronami listy informacji