ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 19/GN/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 19/GN/2024

Szczegóły informacji

19/GN/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Akt jednorazowy

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VII kadencja 2024-2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-06-12

Data wejścia w życie: 2024-06-12

Tytuł aktu:

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 19/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa

Traci moc:

647/GN/2023

Na podstawie:

art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), § 4 ust. 2 załącznika do uchwały nr XIX/148/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 marca 2013 r. poz. 2168 i 2169) w związku z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 589)

Treść:

UCHWAŁA NR 19/GN/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
 
z dnia 12 czerwca 2024 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), § 4 ust. 2 załącznika do uchwały nr XIX/148/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 marca 2013 r. poz. 2168 i 2169) w związku z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 589), Zarząd uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 102/2 o powierzchni 0,0078 ha położonej w Komorowie, gm. Lwówek, objętej księgą wieczystą nr PO1N/00007384/6 od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z zajęciem nieruchomości pod drogę powiatową nr 1731P Lewice-Zębowo-Lwówek.
 
§ 2. Traci moc Uchwała nr 647/GN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 maja 2023 r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowotomyskiego


Andrzej Wilkoński
 
 
 
1. Jakub Skrzypczak …………………………
2. Patryk Kąkolewski …………………………
3. Krzysztof Pacholak …………………………
4. Jacek Pieprzyk …………………………

 
 

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 19/GN/2024

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady oraz gospodaruje mieniem powiatu.

Zgodnie z § 4 ust. 2 załącznika do uchwały nr XIX/148/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 marca 2013 r., poz. 2168, 2169) bezpłatne nabycie nieruchomości następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatu.

Art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 589) wskazuje, że Krajowy Ośrodek może przekazać w drodze umowy, nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi. Krajowy Ośrodek może przekazać również inne grunty z przeznaczeniem na te cele, pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, miejscowego planu odbudowy lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - z ustaleniami planu ogólnego gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę należało podjąć uchwałę.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Jolanta Budzisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-13 09:44:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-13 14:42:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-22 12:13:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony