ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 20/RŚ/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 20/RŚ/2024

Szczegóły informacji

20/RŚ/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Akt jednorazowy

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VII kadencja 2024-2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-06-12

Data wejścia w życie: 2024-06-12

Tytuł aktu:

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 20/RŚ/2024 w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Na podstawie:

art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 4 uchwały nr LVIII/500/2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 3211)

Treść:

UCHWAŁA NR 20/RŚ/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
 
z dnia 12 czerwca 2024 r.
 
w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 4 uchwały nr LVIII/500/2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 3211) Zarząd uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych dla następujących spółek:
 
1) Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Szarka” w Nowym Tomyślu 4.301,00 zł,
2) Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Mogilnic” w Opalenicy 10.895,00 zł,
3) Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Mogilnicy Zachodniej’’ w Kuślinie 5.842,00 zł,
4) Gminnej Spółce Wodnej w Zbąszyniu 2.867,00 zł,
5) Gminnej Spółce Wodnej Zlewni „Czarna Woda” w Lwówku 14.109,00 zł,
6) Gminnej Miedzichowskiej Spółce Wodnej 3.500,00 zł,
7) Spółce Drenarskiej Chraplewo 4.791,00 zł,
8) Spółce Drenarskiej Głuponie 3.695,00 zł.
 
§ 2. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zawarte są w dziale 010, rozdziale 01008 § 2830 budżetu Powiatu na 2024 rok.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowotomyskiego


Andrzej Wilkoński
 
 
1. Patryk Kąkolewski …………………..
2. Krzysztof Pacholak …………………..
3. Jacek Pieprzyk …………………..
4. Jakub Skrzypczak …………………..
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR 20/RŚ/2024
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
 
w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
 
Budżety spółek wodnych pozwalają na realizację niezbędnych prac w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych. Zgodnie z zapisami art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z ze zm.) spółki wodne mogą uzyskiwać pomoc finansową w formie dotacji celowej do swojej działalności w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych od jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 20 marca 2024 r. Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła uchwałę nr LVIII/500/2024 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 3211). Dzięki temu spółki wodne z terenu Powiatu mogą skorzystać z pomocy finansowej powiatowej jednostki samorządu terytorialnego. W roku bieżącym o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego wnioskowało 8 spółek, w tym 2 drenarskie i 6 gminnych spółek wodnych. Wszystkie wnioski spełniały kryteria ustalone w zapisach § 3 przytoczonej wyżej uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego. W związku z tym Zarząd Powiatu Nowotomyskiego postanowił w oparciu o zapisy § 4 tej uchwały przyznać wszystkim wnioskującym Spółkom dotacje na wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach wskazanych we wnioskach.
 
Zgodnie z trybem postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym zawartym w § 1 ust. 1 i ust. 5 ww. Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego, zabezpieczoną na ten cel w budżecie Powiatu kwotę 50.000,00 zł postanowiono podzielić w następujący sposób:
Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Szarka” w Nowym Tomyślu 4.301,00 zł,
Gminnej Spółki Wodnej „Zlewni Mogilnic” w Opalenicy  10.895,00 zł,
Gminnej Spółki Wodnej „Zlewni Mogilnicy Zachodniej’’ w Kuślinie  5.842,00 zł,
Gminnej Spółki Wodna w Zbąszyniu  2.867,00 zł,
Gminna Spółka Wodna Zlewni „Czarna Woda” w Lwówku 14.109,00 zł,
Gminnej Miedzichowskiej Spółce Wodnej  3.500,00 zł,
Spółce Drenarskiej Chraplewo  4.791,00 zł,
Spółce Drenarskiej Głuponie 3.695,00 zł.
Razem 50.000,00 zł.
 
 
Zachowano przy tym zasadę zapisaną w § 1 ust. 5 Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego, iż w przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego przeznaczonej na dotacje niż suma środków wnioskowanych, wysokość przyznanej dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do ilości środków w budżecie Powiatu przeznaczonych na ten cel i wysokości wnioskowanych środków. Suma środków, o które w ramach dotacji wnioskowały spółki wyniosła 68.374,00 zł, wobec czego kwota 50.000,00 zł zabezpieczona w budżecie Powiatu stanowi jedynie ca 73,13 % tej sumy. Wyjątkowo przyznano dotację w wysokości 100 % wnioskowanej kwoty dla Gminnej Miedzichowskiej Spółki Wodnej, która została założona w 2021 r. i liczy obecnie jedynie 13 członków. Ponadto jej członkowie od 2021r., w ramach posiadanych umiejętności i zasobów sprzętowych, nieodpłatnie, na rzecz spółki wykonują prace konserwacyjne. Przyznanie 100% wnioskowanej kwoty ma na celu wsparcie początkującej spółki wodnej w realizacji celu jakim jest utrzymanie urządzeń wodnych. Z kolei każde zrealizowane zadanie, w przyszłości, umożliwi spółce pozyskiwanie środków z dotacji udzielanych przez inne instytucje oraz przyczyni się do zwiększenia liczby członków (osoby korzystające z urządzeń melioracyjnych szybciej dostrzegą korzyści wynikające z dbałości o infrastrukturę melioracyjną). Pozostała do wydatkowania kwota stanowi już tylko 71,677% zapotrzebowania. Stąd pozostałym spółkom przyznano dotacje w wysokości 71,677% wnioskowanych kwot.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownik Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Zofia Pacholak-Laskowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-13 09:44:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-13 14:42:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-22 12:13:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony