ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Nr aktu prawnego
AO.120.48.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 2013- 2014 przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. art. 5 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020r. poz.164 z późn. zm.) oraz na podstawie pkt 10.1 oraz pkt 12 Instrukcji Archiwalnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu (Zarządzenie Nr 10/2002 Starosty Nowotomyskiego z dnia 15 maja 2002r.)
Nr aktu prawnego
AO.120.47.2021
Status
Akt jednorazowy
Lp: 33
Data podjęcia
2021-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustanawiania służebności gruntowych na nieruchomościach Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
AO.120.46.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
AO.120.45.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sielinko, gmina Opalenica przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Borui Kościelnej, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
AO.120.43.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Wąsowie, gmina Kuślin przeznaczonej do zbycia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
AO.120.42.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
Nr aktu prawnego
AO.120.41.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Nr aktu prawnego
AO.120.40.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.39.2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zbąszyniu, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 10 lat, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.36.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.35.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Chmielinko, gmina Lwówek przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.34.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Opalenica, gmina Opalenica przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.33.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 1999 - 2010 przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.32.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 2011. – 2015r. przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.31.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zasad przygotowania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów
Nr aktu prawnego
AO.120.30.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont dla jednostki i dla budżetu
Nr aktu prawnego
AO.120.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
Nr aktu prawnego
AO.120.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Józefowo, gmina Lwówek przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Józefowo, gmina Lwówek przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
AO.120.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawi określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
AO.120.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Józefowo, gmina Lwówek przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.38.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia kierowników i ich zastępców jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
AO.120.37.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w Trzciance
Nr aktu prawnego
AO.120.22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w Trzciance
Nr aktu prawnego
AO.120.21.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzeni w sprawie ustalenia wysokości nagród Powiatu dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski
Nr aktu prawnego
AO.120.20.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.19.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji