ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.8.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.8.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 32
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.7.2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.7.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 33
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.6.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.6.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 34
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.5.2023 w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
Nr aktu prawnego
AO.120.5.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 35
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.4.2023 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2023 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
AO.120.4.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 36
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.3.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.3.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 37
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.2.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.2.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 38
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.1.2023 w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.1.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 39
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.46.2022 w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
AO.120.46.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 40
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.45.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Nr aktu prawnego
AO.120.45.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 41
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.44.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.44.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 42
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.43.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.43.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 43
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.42.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.42.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 44
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.41.2022 w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.41.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 45
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.40.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.40.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 46
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.39.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.39.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 47
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.38.2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębie Śliwno, gmina Kuślin przeznaczonych do użyczenia, na czas oznaczony 3 lata, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.38.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 48
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.37.2022 w sprawie ustalenia ogólnego schematu procedur kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie koncesji, zezwoleń, pozwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Nr aktu prawnego
AO.120.37.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 49
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.36.2022 w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
AO.120.36.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 50
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.35.2022 w sprawie zasad korzystania z parkingu przy Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.35.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 51
Data podjęcia
2022-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.34.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Nr aktu prawnego
AO.120.34.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 52
Data podjęcia
2022-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.33.2022 w sprawie ustalenia wysokości nagród Powiatu dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski
Nr aktu prawnego
AO.120.33.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 53
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.32.2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Chojniki, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.32.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 54
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.31.2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.31.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 55
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.30.2022 w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
Nr aktu prawnego
AO.120.30.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 56
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.29.2022 w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
Nr aktu prawnego
AO.120.29.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 57
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.28.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.28.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 58
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.27.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.27.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 59
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.26.2022 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.26.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 60
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.25.2022 w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, w latach 2003– 2006 przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Nr aktu prawnego
AO.120.25.2022
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji