ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 693/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
693/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 62
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 692/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
692/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 63
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 691/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
691/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 64
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 690/GN/2023 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Grubsku na rzecz Gminy Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
690/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 65
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 689/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
689/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 66
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 688/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
688/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 67
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 687/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
687/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 68
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 686/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
686/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 69
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 685/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
685/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 70
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 684/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
684/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 71
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 683/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
683/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 72
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 682/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
682/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 73
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 681/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
681/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 74
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 680/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
680/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 75
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 679/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
679/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 76
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 678/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
678/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 77
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.26.2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia kierowników i ich zastępców jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
AO.120.26.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 78
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.25.2023 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowegow Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.25.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 79
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.24.2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zachodzku, gmina Miedzichowo przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
AO.120.24.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 80
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/428/2023 w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
XLIX/428/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/427/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Kuślin
Nr aktu prawnego
XLIX/427/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/426/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Kuślin
Nr aktu prawnego
XLIX/426/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/425/2023 w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Nowotomyskiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach
Nr aktu prawnego
XLIX/425/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/424/2023 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
Nr aktu prawnego
XLIX/424/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/423/2023 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
XLIX/423/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/422/2023 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XLIX/422/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/421/2023 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XLIX/421/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/420/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
XLIX/420/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/419/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIX/419/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/418/2023 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/418/2023
Status
Obowiązuje

Nawigacja między stronami listy informacji