ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.18.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 200 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
AO.120.17.2021
Status
Zmieniony
Lp: 63
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zbąszyniu, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 5 lat, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.16.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 1999r. - 2010r. przez Starostowo Powiatowe w Nowym Tomyślu - Wydział Komunikacji
Nr aktu prawnego
AO.120.15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-04-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego treningowego znajdującego się w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32/4
Nr aktu prawnego
AO.120.14.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Paproć, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.12.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz prowadzenia obiegu korespondencji, wykonywania czynności kancelaryjnych i ich dokumentowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Nr aktu prawnego
AO.120.11.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.10.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.9.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Perzynach, gmina Zbąszyń przeznaczonej do zbycia, w trybie przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
AO.120.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzanie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowym systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie nowotomyskim
Nr aktu prawnego
AO.120.7.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
AO.120.6.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
AO.120.5.2021
Status
Zmieniony
Lp: 75
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu
Nr aktu prawnego
AO.120.4.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Nądni, gmina Zbąszyń, przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 5 lat, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zbąszyniu, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 5 lat, w trybie bezprzetargowy,
Nr aktu prawnego
AO.120.2.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2021 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
AO.120.1.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji