ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.23.2021 w sprawi określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
AO.120.23.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 92
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.22.2021 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w Trzciance
Nr aktu prawnego
AO.120.22.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 93
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.21.2021 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w Trzciance
Nr aktu prawnego
AO.120.21.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 94
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.20.2021 w sprawie ustalenia wysokości nagród Powiatu dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski
Nr aktu prawnego
AO.120.20.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 95
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.19.2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.19.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 96
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.18.2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.18.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 97
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.17.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 26 sierpnia 200 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
AO.120.17.2021
Status
Zmienione
Lp: 98
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.16.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zbąszyniu, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 5 lat, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.16.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 99
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.15.2021 w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w latach 1999r. - 2010r. przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu - Wydział Komunikacji
Nr aktu prawnego
AO.120.15.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 100
Data podjęcia
2021-04-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.14.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego treningowego znajdującego się w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32/4
Nr aktu prawnego
AO.120.14.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 101
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.13.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Paproć, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.13.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 102
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.12.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.12.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 103
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.11.2021 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz prowadzenia obiegu korespondencji, wykonywania czynności kancelaryjnych i ich dokumentowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Nr aktu prawnego
AO.120.11.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 104
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.10.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 105
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.9.2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.9.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 106
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.8.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Perzynach, gmina Zbąszyń przeznaczonej do zbycia, w trybie przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
AO.120.8.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 107
Data podjęcia
2021-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzanie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.7.2021 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowym systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie nowotomyskim
Nr aktu prawnego
AO.120.7.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 108
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.6.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
AO.120.6.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 109
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.5.2021 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
AO.120.5.2021
Status
Zmienione
Lp: 110
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.4.2021 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu
Nr aktu prawnego
AO.120.4.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 111
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.3.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Nądni, gmina Zbąszyń, przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 5 lat, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.3.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 112
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.2.2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zbąszyniu, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony 5 lat, w trybie bezprzetargowy,
Nr aktu prawnego
AO.120.2.2021
Status
Obowiązuje
Lp: 113
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.1.2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2021 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
AO.120.1.2021
Status
Obowiązuje

Nawigacja między stronami listy informacji