ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 779/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
779/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 182
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 778/PCPR/2024 w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.
Nr aktu prawnego
778/PCPR/2024
Status
Zmieniony
Lp: 183
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 777/KS/2024 w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
777/KS/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 184
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.1.2024 zmieniające Zarządzenie Nr 47/2023 Starosty Nowotomyskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Nr aktu prawnego
AO.120.1.2024
Status
Obowiązuje
Lp: 185
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 776/WI/2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących realizacji zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”.
Nr aktu prawnego
776/WI/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 186
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 775/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali fitness w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
775/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 187
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 774/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
774/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 188
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 773/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
773/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 189
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 772/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
772/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 190
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 771/FN/2024 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego do zaciągania zobowiązań
Nr aktu prawnego
771/FN/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 191
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 770/KS/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
770/KS/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 192
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.55.2023 w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
AO.120.55.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 193
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/476/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym
Nr aktu prawnego
LV/476/2023
Status
Archiwalny
Lp: 194
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/475/2023 w sprawie udzielenia upoważnieniadla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego do przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
LV/475/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 195
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/474/2023 w sprawie w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LV/474/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 196
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/473/2023 w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LV/473/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 197
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/472/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
LV/472/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 198
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/471/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023
Nr aktu prawnego
LV/471/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 199
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/470/2023 zmieniająca uchwałę nr XLV/387/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LV/470/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 200
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/469/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
LV/469/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 201
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LV/468/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LV/468/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 202
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 769/PCUW/2023 w sprawie udzielenia ulgi od należności pieniężnych w formie rozłożenia na raty
Nr aktu prawnego
769/PCUW/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 203
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 768/AO/2023 w sprawie przyznania Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu nagrody rocznej za 2022 rok
Nr aktu prawnego
768/AO/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 204
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Wschowskiego nr 767/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 320, 289, 41 obręb Kuślin oraz nr ewid. 322/2 obręb Głuponie, gmina Kuślin
Nr aktu prawnego
767/DR/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 205
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 766/AO/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
766/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 206
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 765/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod lokalizację czterech automatów
Nr aktu prawnego
765/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 207
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 764/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
764/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 208
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 763/PCPR/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Nr aktu prawnego
763/PCPR/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 209
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 762/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
762/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 210
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 761/FN/2023 w sprawie niedochodzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych
Nr aktu prawnego
761/FN/2023
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji