ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 604/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
604/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 212
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 603/KS/2023 w sprawie powołania Komisji do opiniowania złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Nowotomyskiego, niestanowiących jego własności
Nr aktu prawnego
603/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 213
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.10.2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Zachodzko, gmina Miedzichowo przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
AO.120.10.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 214
Data podjęcia
2023-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 602/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego usytuowanego w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
602/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 215
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.9.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeniaw Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.9.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 216
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 601/PCUW/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2023.
Nr aktu prawnego
601/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 217
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 600/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
600/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 218
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 599/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
599/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 219
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 598/PCPR/2023 w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
Nr aktu prawnego
598/PCPR/2023
Status
Zmieniony
Lp: 220
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 597/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Nr aktu prawnego
597/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 221
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 596/KS/2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
596/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 222
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.8.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.8.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 223
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.7.2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.7.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 224
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 595/FN/2023 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego do zaciągania zobowiązań
Nr aktu prawnego
595/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 225
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 594/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
594/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 226
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 593/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali fitness w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
593/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 227
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 592/KS/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
592/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 228
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 591/GN/2023 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Grubsku na rzecz Gminy Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
591/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 229
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 590/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem, położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30
Nr aktu prawnego
590/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 230
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 589/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
589/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 231
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 588/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
588/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 232
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 587/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane działką o nr ewid. 154 położoną w miejscowości Grubsko, Gmina Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
587/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 233
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.6.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.6.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 234
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.5.2023 w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
Nr aktu prawnego
AO.120.5.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 235
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.4.2023 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2023 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
AO.120.4.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 236
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.3.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.3.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 237
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.2.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.2.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 238
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.1.2023 w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.1.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 239
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.46.2022 w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
AO.120.46.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 240
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 586/FN/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
Nr aktu prawnego
586/FN/2022
Status
Obowiązuje

Nawigacja między stronami listy informacji