ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 748/PCPR/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 748/PCPR/2023

Szczegóły informacji

748/PCPR/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VI kadencja 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-15

Data wejścia w życie: 2023-11-15

Tytuł aktu:

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 748/PCPR/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Zmieniony przez:

755/PCPR/2023

Na podstawie:

art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571), art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.)

Treść:

Uchwała Nr 748/PCPR/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571), art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
 
§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowotomyskiego


Andrzej Wilkoński
Marcin Brambor - ……………………..……....
Konrad Drąg - …..………………..…………......
Patryk Kąkolewski - …………..…….…….......
Edwin Pigla - ………………………..……..........
 
Uzasadnienie
do uchwały nr 748/PCPR/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którymi są m.in. Środowiskowe Domy Samopomocy. Środki finansowe na realizację powyższego zadania zapewnia budżet państwa.
Działając na podstawie art. 25 ww. ustawy, organ administracji samorządowej może zlecić realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.
 
Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie, wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Z dniem 31 grudnia 2023 r. wygasa umowa nr PCPR.440.3.1.2022 z dnia 28.12.2022 r. o realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, dlatego zasadne jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert celem wyłonienia podmiotu, który w roku 2024 będzie prowadził ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Tomyślu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-17 15:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Klaudia Kałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-20 10:28:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-01 12:54:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony