ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 749/PCPR/2023 w sprawie: zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Nr aktu prawnego
749/PCPR/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 242
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 748/PCPR/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Nr aktu prawnego
748/PCPR/2023
Status
Zmieniony
Lp: 243
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 747/AO/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
747/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 244
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 746/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
746/PCUW/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 245
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 745/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
745/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 246
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 744/PCPR/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia przez Powiat Nowotomyski do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024
Nr aktu prawnego
744/PCPR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 247
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 743/RŚ/2023 w sprawie zezwolenia Kołu Wędkarskiemu PZW nr 1 w Zbąszyniu na użycie silników spalinowych w dniu 11 listopada 2023 r. na jeziorze Błędno w Zbąszyniu podczas zawodów wędkarskich z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Nr aktu prawnego
743/RŚ/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 248
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 742/KS/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.”
Nr aktu prawnego
742/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 249
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 741/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
741/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 250
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.45.2023 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy
Nr aktu prawnego
AO.120.45.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 251
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIII/457/2023 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiegoprowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e - dokumentacja i e - rejestracja
Nr aktu prawnego
LIII/457/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 252
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIII/456/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
LIII/456/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 253
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIII/455/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIII/455/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 254
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIII/454/2023 zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LIII/454/2023
Status
Unieważniony
Lp: 255
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 740/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
740/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 256
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 739/AO/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
739/AO/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 257
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 738/AO/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
738/AO/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 258
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 737/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
737/GN/2023
Status
Uchylony
Lp: 259
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 736/GN/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,położonej w Trzciance
Nr aktu prawnego
736/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 260
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/453/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
Nr aktu prawnego
LII/453/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 261
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/452/2023 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu nowotomyskiego na lata 2023-2032”
Nr aktu prawnego
LII/452/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 262
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/451/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LII/451/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 263
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/450/2023 w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu Nowotomyskiego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LII/450/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 264
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/449/2023 w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
LII/449/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 265
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/448/2023 w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Technikum nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
LII/448/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 266
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/447/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
LII/447/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 267
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/446/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LII/446/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 268
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 735/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
735/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 269
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 734/KS/2023 w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.”
Nr aktu prawnego
734/KS/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 270
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 733/KS/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.”
Nr aktu prawnego
733/KS/2023
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji