ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/382/2022 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada br. dotyczącej odbudowy mostu w Strzyżewie
Nr aktu prawnego
XLIV/382/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 242
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/381/2022 w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/381/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 243
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/380/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
XLIV/380/2022
Status
Zmieniony
Lp: 244
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/379/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/379/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 245
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/378/2022 w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIV/378/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 246
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/377/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
XLIV/377/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 247
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/376/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/376/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 248
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 585/FN/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie umorzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych
Nr aktu prawnego
585/FN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 249
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.45.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Nr aktu prawnego
AO.120.45.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 250
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 584/FN/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.
Nr aktu prawnego
584/FN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 251
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 583/GN/2022 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
583/GN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 252
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 582/GN/2022 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu salki fitness w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
582/GN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 253
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/375/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych.
Nr aktu prawnego
XLIII/375/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 254
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/374/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/374/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 255
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/373/2022 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotomyskiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/373/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 256
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/372/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/372/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 257
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/371/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/371/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 258
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/370/2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/370/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 259
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/369/2022 zmieniająca uchwałę nr XXXV/324/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/369/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 260
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/368/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
XLIII/368/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 261
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIII/367/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIII/367/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 262
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 580/GN/2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w najem położonej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
580/GN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 263
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 579/PCUW/2022 w sprawie umorzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych
Nr aktu prawnego
579/PCUW/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 264
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 578/GN/2022 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy użyczenia ośmiu sal w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
578/GN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 265
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 577/GN/2022 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod lokalizację czterech automatów
Nr aktu prawnego
577/GN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 266
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 576/GN/2022 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
576/GN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 267
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 575/GN/2022 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Opalenicy stanowiącej część ul. Spokojnej
Nr aktu prawnego
575/GN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 268
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 574/GN/2022 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Opalenicy stanowiącej część ul. Bukowej
Nr aktu prawnego
574/GN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 269
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.44.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.44.2022
Status
Akt jednorazowy
Lp: 270
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.43.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.43.2022
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji