ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 821/FN/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 821/FN/2024

Szczegóły informacji

821/FN/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Akt jednorazowy

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VI kadencja 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2024-03-28

Data wejścia w życie: 2024-03-28

Tytuł aktu:

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 821/FN/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Na podstawie:

art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w zw. z § 12 pkt 3 uchwały nr LV/473/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Treść:

Uchwała Nr 821/FN/2024
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 marca 2024 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w zw. z § 12 pkt 3 uchwały nr LV/473/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 139.723.822,26 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 116.304.519,26 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 23.419.303,00 zł.
2. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
§ 2. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 147.327.261,38 zł, z tego:
2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
1) wydatki bieżące w kwocie 117.596.649,01 zł, obejmujące między innymi:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.329.944,47 zł,
b) dotacje 8.252.014,96 zł,
c) wydatki na obsługę długu 2.445.812,66 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 29.730.612,37 zł.
 
§ 3. Stosownie do postanowień § 51 uchwały budżetowej zmienia się plan dotyczący środków pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowotomyskiego


Andrzej Wilkoński
1. Brambor Marcin           …………………………
2. Kąkolewski Patryk         …………………………
3. Pieprzyk Jacek              …………………………
4. Pigla Edwin                   …………………………
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr 821/FN/2024
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 marca 2024 roku
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
 
W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:
- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.
W związku z informacją o przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski ogółem o kwotę 117.827,00 zł.
W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, DPZ.804.106.2024 z dnia 26 marca 2024 roku informującym o przyznanej w wysokości 15.900,00 zł dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych, dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 751, rozdział 75109, § 2110 o kwotę 15.900,00 zł.
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu - Barbara Golon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-04 15:16:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-04 15:26:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18 13:34:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony