ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 757/AO/2023 w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Pana Tomasz Przybylskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
757/AO/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 756/WI/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
Nr aktu prawnego
756/WI/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 755/PCPR/2023 zmieniająca uchwałę nr 748/PCPR/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiegoz dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Nr aktu prawnego
755/PCPR/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 753/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
753/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 752/KS/2023 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.”
Nr aktu prawnego
752/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.48.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.48.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.47.2023 zmieniające Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Nowotomyskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Nr aktu prawnego
AO.120.47.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.46.2023 w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
Nr aktu prawnego
AO.120.46.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 751/FN/2023 w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
751/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 750/FN/2023 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
750/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 11
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 749/PCPR/2023 w sprawie: zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Nr aktu prawnego
749/PCPR/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 748/PCPR/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Nr aktu prawnego
748/PCPR/2023
Status
Zmieniony
Lp: 13
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 747/AO/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
747/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 746/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
746/PCUW/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 15
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 745/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
745/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 16
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 744/PCPR/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia przez Powiat Nowotomyski do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024
Nr aktu prawnego
744/PCPR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 17
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 743/RŚ/2023 w sprawie zezwolenia Kołu Wędkarskiemu PZW nr 1 w Zbąszyniu na użycie silników spalinowych w dniu 11 listopada 2023 r. na jeziorze Błędno w Zbąszyniu podczas zawodów wędkarskich z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Nr aktu prawnego
743/RŚ/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 18
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 742/KS/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.”
Nr aktu prawnego
742/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 19
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 741/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Miedzichowo
Nr aktu prawnego
741/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.45.2023 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy
Nr aktu prawnego
AO.120.45.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 21
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIII/457/2023 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiegoprowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e - dokumentacja i e - rejestracja
Nr aktu prawnego
LIII/457/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 22
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIII/456/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
LIII/456/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 23
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIII/455/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIII/455/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 24
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIII/454/2023 zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LIII/454/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 25
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 740/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
740/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 26
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 739/AO/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
739/AO/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 27
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 738/AO/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
738/AO/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 28
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 737/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
737/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 29
Data podjęcia
2023-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 736/GN/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,położonej w Trzciance
Nr aktu prawnego
736/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 30
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/453/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
Nr aktu prawnego
LII/453/2023
Status
Obowiązuje

Nawigacja między stronami listy informacji