ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 601/PCUW/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2023.
Nr aktu prawnego
601/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 600/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
600/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 599/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
599/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 598/PCPR/2023 w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
Nr aktu prawnego
598/PCPR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 597/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Nr aktu prawnego
597/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 596/KS/2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
596/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.8.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.8.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.7.2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.7.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 595/FN/2023 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego do zaciągania zobowiązań
Nr aktu prawnego
595/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 594/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
594/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 593/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali fitness w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
593/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 592/KS/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
592/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 13
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 591/GN/2023 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Grubsku na rzecz Gminy Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
591/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 590/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem, położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30
Nr aktu prawnego
590/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 15
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 589/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
589/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 16
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 588/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
588/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 17
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 587/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane działką o nr ewid. 154 położoną w miejscowości Grubsko, Gmina Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
587/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 18
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.6.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.6.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 19
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.5.2023 w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
Nr aktu prawnego
AO.120.5.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 20
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.4.2023 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2023 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
AO.120.4.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 21
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.3.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.3.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 22
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.2.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.2.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.1.2023 w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.1.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.46.2022 w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
AO.120.46.2022
Status
Obowiązuje
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 586/FN/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
Nr aktu prawnego
586/FN/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/382/2022 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada br. dotyczącej odbudowy mostu w Strzyżewie
Nr aktu prawnego
XLIV/382/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/381/2022 w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/381/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/380/ 2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
XLIV/380/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/379/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/379/2022
Status
Obowiązuje
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/378/2022 w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIV/378/2022
Status
Obowiązuje

Nawigacja między stronami listy informacji