ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 659/DR/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2391P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2389P do skrzyżowania z drogą gminną nr 326039P w m. Głuchowo gm. Komorniki
Nr aktu prawnego
659/DR/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 658/AO/2023 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Nowotomyskiego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
658/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 657/AO/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2022 oraz wniosku dyrektora tej jednostki dotyczącego przeznaczenia zysku
Nr aktu prawnego
657/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.22.2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.22.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.21.2023 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.21.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 656/FN/2023 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
656/FN/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 655/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
655/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 654/DR/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2391P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2389P do skrzyżowania z drogą gminną nr 326039P w m. Głuchowo gm. Komorniki
Nr aktu prawnego
654/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 653/DR/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej nr 326039P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2391P – ul. Polną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2391P – ul. Poznańską w m. Głuchowo gm. Komorniki
Nr aktu prawnego
653/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 652/RŚ/2023 w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Nr aktu prawnego
652/RŚ/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 11
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 651/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
651/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 12
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 650/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
650/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 13
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 649/GN/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, położonej w Grubsku
Nr aktu prawnego
649/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 14
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 648/GN/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w użyczenie położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30
Nr aktu prawnego
648/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 15
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 647/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
647/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 16
Data podjęcia
2023-05-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 646/AO/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację świadczeń – wykonywanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwację szpitalną dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej, na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nowym Tomyślu w roku 2023.
Nr aktu prawnego
646/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 17
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/405/2023 w sprawie przekazania pisma zgodnie z właściwością
Nr aktu prawnego
XLVII/405/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 18
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/404/2023 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Nr aktu prawnego
XLVII/404/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 19
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/403/2023 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
Nr aktu prawnego
XLVII/403/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 20
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/402/2023 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
Nr aktu prawnego
XLVII/402/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/401/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia na czas oznaczony.
Nr aktu prawnego
XLVII/401/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 22
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/400/2023 w sprawie zmiany uchwały NR XLV/388/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 lutego 2023 r.zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
XLVII/400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/399/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego do przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
XLVII/399/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 24
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/398/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu na rzecz Gminy Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
XLVII/398/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 25
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/397/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
XLVII/397/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 26
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVII/396/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLVII/396/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 27
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 645/AO/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
645/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 28
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 644/AO/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia podmiotu lub indywidualnej praktyki lekarskiej świadczących badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
644/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 29
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 643/AO/2023 w sprawie zaproszenia do składania ofert na wykonanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwację szpitalną osób podlegających kwalifikacji wojskowej, na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
643/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 30
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.20.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.20.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji