Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

802/PCPR/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązuje

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VI kadencja 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2024-02-21

Data wejścia w życie: 2024-02-21

Tytuł aktu:

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 802/PCPR/2024 w sprawie określania zasad realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2024 r.

Na podstawie:

art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w związku z § 5 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 1 Porozumienia nr O-15/05/AS/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku zawartego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Treść:

Uchwała Nr 802/PCPR/2024
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.
 
w sprawie określania zasad realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2024 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w związku z § 5 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 1 Porozumienia nr O-15/05/AS/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku zawartego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się zasady realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku określone w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowotomyskiego


Andrzej Wilkoński
Marcin Brambor                 ...............................................
Konrad Drąg                       ...............................................
Patryk Kąkolewski               ...............................................
Edwin Pigla                         ...............................................
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr 802/PCPR/2024
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie określania zasad realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2024 r.
 
Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2024 r. poz. 107), art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w związku z § 5 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 1 Porozumienia nr 0-15/05/AS/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku zawartego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, przygotowano zasady dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.
Rozdział  I ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. (tekst jednolity) pn. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” określa, że Realizator ww. programu dokumentuje przyjęte przez siebie szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków. W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku, konieczne jest określenie zasad właściwej realizacji programu.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Łukasz Nyczkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-22 07:42:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-22 10:11:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18 13:34:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65 raz(y)