ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 726/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
726/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 725/PCUW/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Nowotomyskiego.
Nr aktu prawnego
725/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 724/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023.
Nr aktu prawnego
724/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 723/PCUW/2023 w sprawie przyznania Nagród Starosty Nowotomyskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych za rok szkolny 2022/2023.T
Nr aktu prawnego
723/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 722/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane działką o nr ewid. 455/2 w m. Boruja Kościelna.
Nr aktu prawnego
722/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 721/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew.
Nr aktu prawnego
721/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 720/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 593 w m. Brody.
Nr aktu prawnego
720/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 719/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w budynkach szkolnych pod lokalizację automatów do kawy w Zbąszyniu
Nr aktu prawnego
719/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 718/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sal lekcyjnych w Zbąszyniu.
Nr aktu prawnego
718/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 717/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023.
Nr aktu prawnego
717/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 11
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 716/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Nr aktu prawnego
716/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 12
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 715/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod dwa automaty dystrybucyjne w Trzciance
Nr aktu prawnego
715/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 13
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 714/AO/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych i dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu nowotomyskiego w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
714/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 14
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 713/DR/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej części dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 304, na odcinku od skrzyżowania z budowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 302, z obecną drogą wojewódzką nr 302, znajdującej się w powiecie zielonogórskim w Gminie Babimost
Nr aktu prawnego
713/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 15
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 712/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 933 w m. Lwówek.
Nr aktu prawnego
712/DR/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 16
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 711/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
711/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 17
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 710/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
710/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 18
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 709/G/N/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
709/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 19
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.39.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
Nr aktu prawnego
AO.120.39.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 20
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.38.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.38.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 21
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.36.2023 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Nr aktu prawnego
AO.120.36.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 22
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 708/FN/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024
Nr aktu prawnego
708/FN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 23
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 707/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
707/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 24
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.35.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.35.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 25
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.34.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.34.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 26
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 706/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
706/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 27
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 705/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu salki fitness w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
705/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 28
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 704/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
704/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 29
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 703/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
703/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 30
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 702/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
702/GN/2023
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji