Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 21/AO/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2023 oraz wniosku dyrektora tej jednostki dotyczącego przeznaczenia zysku
Nr aktu prawnego
21/AO/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 20/RŚ/2024 w sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Nr aktu prawnego
20/RŚ/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 19/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
19/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 18/DR/2024 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg w miejscowości Piotry, gm. Miedzichowo do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
18/DR/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.25.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
AO.120.25.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.24.2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
AO.120.24.2024
Status
Obowiązuje
Lp: 7
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 17/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Opalenicy i Kozłowie od Województwa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
17/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 8
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 16/AO/2024 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok
Nr aktu prawnego
16/AO/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr III/15/2024 w sprawie przyznania dotacji celowej w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na obszarze Powiatu Nowotomyskiego, niestanowiącym jego własności
Nr aktu prawnego
III/15/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr III/14/2024 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nr aktu prawnego
III/14/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 11
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr III/13/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
III/13/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 12
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr III/12/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
III/12/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 13
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 15/FN/2024 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
Nr aktu prawnego
15/FN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 14
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 14/AO/2024 w sprawie likwidacji składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
14/AO/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 15
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 13/DR/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane - działkami o nr ewid. 473/1 i 473/2 w m. Chrośnica
Nr aktu prawnego
13/DR/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 16
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 12/DR/2024 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg w Gminie Nowy Tomyśl do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
12/DR/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 17
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 11/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Strzyżewie od Gminy Zbąszyń
Nr aktu prawnego
11/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 10/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Kuślinie od Gminy Kuślin
Nr aktu prawnego
10/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 9/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Michorzewku od Gminy Kuślin
Nr aktu prawnego
9/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 8/GN/2024 w sprawie wyznaczenia członków komisji inwentaryzacyjnej do spraw nabywania mienia przez Powiat
Nr aktu prawnego
8/GN/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 7/GN/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
7/GN/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr II/11/2024 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zbąszyniu do Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu
Nr aktu prawnego
II/11/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 23
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr II/10/2024 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu
Nr aktu prawnego
II/10/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 24
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr II/9/2024 w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
II/9/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 25
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr II/8/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
II/8/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr II/7/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
II/7/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 27
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.23.2024 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Bukowcu, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
AO.120.23.2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.22.2024 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Pakosław, gmina Lwówek przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.22.2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 6/FN/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
6/FN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 5/PCUW/2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących podpisania porozumienia o współpracy w ramach Programu „Aktywna Szkoła” oraz w innych sprawach związanych z realizacją programu
Nr aktu prawnego
5/PCUW/2024
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji