ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.14.2023 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.14.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 626/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Kuślin
Nr aktu prawnego
626/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 625/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
625/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 624/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Nr aktu prawnego
624/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 623/FN/2023 w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Nr aktu prawnego
623/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.13.2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Miedzichowo, gmina Miedzichowo przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.13.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.12.2023 w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.12.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 622/PCPR/2023 zmieniająca uchwałę nr 598/PCPR/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
Nr aktu prawnego
622/PCPR/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 621/PCPR/2023 w sprawie określania zasad realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 r.
Nr aktu prawnego
621/PCPR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 620/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
620/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 11
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 619/GN/2023 w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za dotychczasową nieruchomość Powiatu, której własność przeszła z mocy prawa na Skarb Państwa.
Nr aktu prawnego
619/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 12
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 618/DR/2023 w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic i dróg na terenie gminy Zbąszyń, stanowiących działki ewidencyjne nr 436, 437/3, część dz. 453/2 i dz. 456 w m. Perzyny
Nr aktu prawnego
618/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 13
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 617/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
617/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 14
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 616/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu
Nr aktu prawnego
616/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 15
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 615/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Nr aktu prawnego
615/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 16
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 614/PCUW/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
614/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 17
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLV/389/2023 w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
Nr aktu prawnego
XLV/389/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 18
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLV/388/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
XLV/388/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 19
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLV/387/2023 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLV/387/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 20
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLV/386/2023 w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 16 lutego br. w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Nr aktu prawnego
XLV/386/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 21
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLV/385/2023 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski
Nr aktu prawnego
XLV/385/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 22
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLV/384/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
XLV/384/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 23
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLV/383/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLV/383/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 24
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 613/KS/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
613/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 25
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 612/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy użyczenia ośmiu sal w budynku położonym w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 6
Nr aktu prawnego
612/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 26
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.11.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.11.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 27
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 611/PCUW/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach dotyczących programu Erasmus Plus
Nr aktu prawnego
611/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 28
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 610/PCUW/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu, przy ul. Zbąskich 7
Nr aktu prawnego
610/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 29
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 609/PCUW/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Trzcianka 15a
Nr aktu prawnego
609/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 30
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 608/PCUW/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu, przy ul. Sczanieckiej 1
Nr aktu prawnego
608/PCUW/2023
Status
Obowiązuje

Nawigacja między stronami listy informacji