ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 339/2 w m. Głuponie
Nr aktu prawnego
509/DR/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sękowie, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.24.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sękowie, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.23.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
508/GN/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
507/GN/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu Panu Łukaszowi Frańskiemu
Nr aktu prawnego
506/PCUW/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
505/PCUW/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
504/PCUW/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
503/PCUW/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
502/PCUW/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
501/PCUW/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
Nr aktu prawnego
500/FN/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Nr aktu prawnego
XXXIX/346/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski
Nr aktu prawnego
XXXIX/345/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
XXXIX/344/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXIX/343/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXIX/342/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
XXXIX/341/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/340/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/339/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/338/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIX/337/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
499/PCUW/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 215/2 w m. Rudniki
Nr aktu prawnego
498/DR/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
497/GN/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2021 oraz wniosku dyrektora tej jednostki dotyczącego przeznaczenia zysku
Nr aktu prawnego
496/AO/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
Nr aktu prawnego
495/FN/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.22.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.21.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
Nr aktu prawnego
494/WI/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji