Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Instrukcja

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-07-06 11:35:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Strona Biuletynu Informacji Publicznej test.systemdobip.pl/powiatnowotomyski jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) .
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z:

1. Menu górnego zawierającego odnośniki do niniejszej Instrukcji "Instrukcja", informacji "O biuletynie", mapy serwisu "Mapa" oraz wyszukiwarki zawartości strony BIP.

2. Menu przedmiotowego składającego się z podstawowych zakładek głównych:
 http://test.systemdobip.pl/powiatnowotomyski

3. Menu podmiotowego

Menu podmiotowe składa się z modułu wyszukiwania kart usług, za pomocą których można w łatwy i przejrzysty sposób dotrzeć do informacji zawierających sprawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.

O Biuletynie

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.nowytomysl.com.pl, zawierającą podstawowe informacje o Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają redaktorzy strony  test.systemdobip.pl/powiatnowotomyski.

Informacje jakie można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej to miedzy innymi:
  • swój status prawny lub formę prawną,
  • przedmiot działania i kompetencje,
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
  • majątek, którym dysponuje,
  • tryb działania,
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
  • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Wszelkie informacje prosimy kierować na adres lub