Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Sesja nr II (2) z dnia 17 maja 2024 r. godz. 13:00

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-05-10 15:01:34 przez Klaudia Kałek

Porządek obrad

II Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
w dniu 17 maja 2024 roku, godz. 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
 
 1. Otwarcie II sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  1. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  2. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  3. powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
  4. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu,
  5. włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zbąszyniu do Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie II sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 
Projekty uchwał II sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz protokół z obrad I sesji wyłożone są do wglądu w Wydziale Administracyjno – Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego – Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (pok. nr 4 / 5).