ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-77)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-77)

Szczegóły informacji

Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-77)

Wydział: Wydział Komunikacji Społecznej

Ogłoszono dnia: 2010-02-03 09:43:24

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
Wydział Komunikacji Społecznej
Złożenie i odbiór dokumentów:  złożenie - Kancelaria Starostwa Powiatowego; odbiór - pokój nr 53, budynek B. Telefon kontaktowy: 61 44 26 789.

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna (bezterminowa) – wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych albo odmowa dokonania wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Wymagane Dokumenty

 •  Wniosek o wpis do ewidencji – wzór - załącznik nr 1),
Załączniki:
 • 1 egzemplarz statutu – oryginał (wzór - załącznik nr 2),
 • oryginał listy założycieli – minimum 7 członków, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (wzór - załącznik nr 3),
 • oryginał protokołu z zebrania założycielskiego (wzór - załącznik nr 4), wraz z:
- oryginałem uchwały członków założycieli o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego
- oryginałem uchwały o przyjęciu statutu,
- oryginałem uchwały o wyborze komitetu założycielskiego wraz z umocowaniem go do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji,
 • oryginał listy obecności na zebraniu założycielskim (wzór - załącznik nr 5),
 • informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.
 • kserokopia dowodu wpłaty.

Opłaty

10zł - za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową wpłaca się w dowolnym banku na rachunek: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
PKO O/Nowy Tomyśl 
konto nr: 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu…”)

Tryb odwoławczy

Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

Uwagi

Uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uzyskują one osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. – w sprawie ewidencji klubów sportowych – (Dz.U. z 2011 Nr  243, poz. 1449),
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach - ( (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystian Dybek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:23:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-03 09:43:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 09:29:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony