ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia (PZON-04)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia (PZON-04)

Szczegóły informacji

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia (PZON-04)

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2010-02-03 10:09:13

Termin załatwienia

O terminie odbioru legitymacji osoby zainteresowane zostaną poinformowane odrębnym zawiadomieniem

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 061 44 26 772

Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Telefon kontaktowy

061 44 26 772

Sposób załatwienia

Wydanie legitymacji uprawniającej do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów. Legitymacja zostaje wydana na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
  1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.
 
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności legitymację dokumentującą niepełnosprawność wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 061 44 26 772

Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie legitymacji według wzoru dostępnego w Powiatowym Zespole lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego.
Załączniki:
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
  • jedno zdjęcie

Czas realizacji

O terminie odbioru legitymacji osoby zainteresowane zostaną poinformowane odrębnym zawiadomieniem

Opłaty

Druk wniosku oraz wyrobienie legitymacji jest zwolnione z opłat.
Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji wystawionej od 1 września br. opłata wynosi 15 zł.
 
opłatę wnosi się na nr rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym
53 9058 0000 0000 0000 7272 0033
Nazwa odbiorcy: POWIAT NOWOTOMYSKI
Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
tytułem „opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej”

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Uzyskanie legitymacji uprawniania osobę niepełnosprawną m.in. do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej i krajowej (PKP i PKS). W określonych przypadkach ulgą objęty jest także opiekun osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i zakresu przysługujących ulg można uzyskać w urzędzie.
 
- Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, wystawione przed dniem 01.09.2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857)
 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2021-12-07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:26:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-03 10:09:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-07 12:49:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony